Lipider

Fedtstoffer (lipider) omfatter en gruppe af stoffer, der er karakteriseret ved, at de er dårligt opløselige eller helt uopløselige i vand. Lipider indeholder kulstof, hydrogen og oxygen. Andre indeholder eksempelvis nitrogen eller fosfor. De fleste lipider kan ikke blandes med vand da de er non-polar, hvilket bare betyder at deres elektroner deles ligeligt i molekylet.

Kemisk inddeles lipider i forskellige grupper:

 1. Fedtsyre
  1. Mættede fedtsyre
  2. Monoumættede fedtsyre (MUFA)
  3. Polyumættede fedtsyre (PUFA)
 2. Triglycerider
 3. Steroler
 4. Prostaglandiner
 5. Fedtopløselige vitaminer

Lipider (fedtstoffer) er karaktereiseret også ved at de knan ekstraheres fra biologiske materialer med opløsningsmidler såsom benzen, kloroform eller petrolumsærter.

Fedtsyre

Fedtsyrer er lange kæder af kulstofatomer (C) med en carboxylsyregruppe (-COOH). Fedtsyre kan være mættede, eller umættede. Hvis en Fedtsyre er mættet, har den ingen dobbeltbindinger i kæden. Hvis den er umættet, har den enten en eller flere dobbeltbindinger i kæden. Med en dobbeltbinding i kæden kaldes den monoumættede (MUFA). Hvis den har to eller flere er det en den polyumætted fedtsyre (PUFA).

omega-klassificering

Polyumættede fedtsyre er typisk klassificeret med deres omega-nummerering. Det sidste kulstof i kæden, modsæt carboxylsyregruppen, kaldes for omega-kulstoffet. Det er placeringen af dobbeltbindingen fra omega-kulstoffer, der afgør navnet på den polyumættede fedtsyre. Der findes enten omega-3, -6, -7 og 9. Navnet afgøres ved at tælle kulstofatomer fra omega-kulstoffet til den næste dobbeltbinding. En omega-3 fedtsyre har eksempelvis en dobbeltbinding på kulstof nr. 3, talt fra det første omega-kulstof.

Mættede og umættede fedtsyre findes både stående alene eller være koblet sammen, eksempelvis med glycerol. Når to glycerol er bundet sammen med et fosfat-molekyle, kan det udgøre en fosfolipid, der sidder i cellemembranen. Tre fedsyrekæder med en glycerol kaldes eksempelvis for triglycerider.

Triglycerider

Triglycerider består af en glycerol-del med tre fedstyrekæder påsat.

Triglycerider er fedtstof i blodet, som hovedsageligt stammer fra det fedt vi spiser. Det kan også dannes fra andre kilder såsom sukker og alkohol.

Triglycerider i blodet fungerer primært som kroppens energireserver til muskelbrændstof. Det er vores hoveddepot for energi. Triglycerid kan oplagres i fedtdepoterne i specielle fedtceller (adipocytter) i kroppens fedtvæv.

 • Et højt niveau af triglycerider øger risiko for hjertekarsygdomme. Et niveau på højest 1,7 mmol/L tilstræbes. (1)
 • Forhøjede triglycerider er et udtryk for at kroppen ikke er i stand til at omsætte den mængde fedt og evt. sukker som du spiser

Fosfolipid

Fosfolipider består er en glycerol-del, to fedtsyrekæder, en fosfatgruppe og en nitrogen gruppe. Den ene del af fosfolipider, bestående af fosfat og nitrogen,             er vandopløseligt (hydrofile). Fedtsyreenden er hydrofobe. Denne egenskab gør, at fosfolipiderne kan danne en mur i vandige opløsninger. Det gør den ved at have fedtsyreenderne af to fosfolipider til at vende ind på hinanden (bilayers). På den måde skabes der en mur hvor fosfolipidernes vandopløselige ende vender ud mod den vandige opløsning. Fosfolipider er blandt andet den primære komponent af celle membraner.

Lipider, der er er blandbare med vand på grund af deres hydrofile, er amfipatiske. Når et lipid med en hydrofil og en hydrofob ende samler sig kan den danne en micelle. En micelle kan anskues som en kugle, hvor den hydrofile ende vende ud af mod den vandige opløsning og den hydrofobe ende vender ind ad.

Kilde: Mariana Ruiz Villarreal. Fosfolipider organiseret i bilyaer og micelle.

Steroider (Sterol)

Steroider består af skelet med 4-hydrocarbon ring struktur, som kaldes Steroid Skeleton nucleus. Her referer nuclues til ”kerne”. Koblet på denne 4-hydocarbon kerne kan den nemlig sidde en masse forskellige sidekæder, der udgør steroidets mange forskellige funktioner i vores krop.

Et eksempel på et vigtigt steroid er kolesterol, der har en hydrofil region og en hydrofob ende. Kolesterol er en essentiel bestanddel af vores celler da den på samme måde i cellemembranen og udgør en vigtig komponent i cellemembranens struktur. 4-hydrocarbon ringen sidder sammen med fosfat-gruppen og den anden non-polære hydrofobe ende sidder sammen med fosfolipidernes fedtsyre kæder.

Når cellemembranen bliver for varm, udvider fosfolipiderne sig. Kolesterol sørger blandt andet for at holde sammen på dem. Omvendt, når cellemembranen bliver for kold trækker fosfolipiderne sig sammen. Her sørger kolesterol for at de ikke sidder for tæt. På en måde sørger kolesterol altså for at holde på cellemembranens struktur.

Kortisol, østrogen og testosteron er også vigtige steroid komponenter.

Kilde: Roland Mattern. Sterol struktur

Prostaglandiner

Prostaglandiner er lavet fra umættede fedtsyre. De består af 20-kulstoffer atomer i en struktur med fem kulstof ringe. De indgår i mange vigtige funktioner i kroppen, såsom i immunsystemet og vores inflammatoriske respons.

5/5 - (2 votes)

Nyhedsbrev

Hver uge udforsker vi et nyt sundhedsområde, såsom hukommelse, depression eller muskelopbygning, og leverer et komplet overblik over de kosttilskud, aktiviteter og diæter, der er videnskabeligt bevist at effekt. Følg med for at få klar indsigt i, hvad der rent faktisk gør en forskel.

Ved at trykke ‘Tilmeld’ acceptere du vores privatlivspolitik.

Indsend fejl eller feedback

Evidensbaserede guides om sundhed