NMN-tilskud: Studier, fordele, bivirkninger og købsguide

NMN-tilskud (Nikotinamidmononukleotid) er for nyligt blevet hypet som en mulighed for at hjælpe kroppen med at genoprette det biologiske ur og øge ydeevnen hos udholdenhedsatleter.

Men hvad er NMN egentlig, og hvad siger videnskaben? Hvor kan man købe det, og hvilken dosis bør man tage? Få alle svarene her.

Hvor kan NMN købes?

Purovitalis™ er den eneste butik i Danmark, der sælger NMN kosttilskud. Vi har talt med Purovitalis, og de har vist os laboratorietest fra et uafhængigt laboratorium. Testen bekræfter, at deres NMN pulver har en renhed på 99%. Du kan selv læse testen ved at download denne PDF.

Vores valg Product 1 Purovitalis™

99% ren NMN-pulver og tredjepartslaboratorietestet

Piller Product 2 NMN Liposom Kapsler

250mg NMN i liposomal kapsler for bedre optagelse.

Billigeste pulver Product 3 Purovitalis™

99% Rent NMN pulver. Dansk producent.

Hvad er NMN?

Kort sagt er NMN et naturligt molekyle, der hjælper med at forsyne din krop med energi.

NMN er en slags nukleotid, der har adskillige roller i kroppen, herunder at fungere som byggestenene for DNA.

I cellerne omdannes NMN til nikotinamid-adenin-dinukleotid (NAD), som er nødvendigt for forskellige funktioner relateret til stofskifte og energiproduktion.

Note: Du kan betragte NMN som det grundlæggende materiale og NAD som formen kroppen faktisk kan udnytte.

Mængden af NAD, som kroppen kan producere, er afhængig af den tilgængelige mængde NMN i kroppen.

Samtlige celler i din krop benytter NAD og er derfor afhængige af NMN, dets forstadie, for at virke optimalt. NAD bistår cellerne med at styre en række essentielle funktioner, der sikrer et velfungerende celleliv, inklusiv:

 • Energiomsætning
 • Reparation af DNA
 • Respons på cellulært stress

Med tiden falder mængden af Nikotinamidmononukleotid (NMN) naturligt i kroppen, og dermed reduceres også NAD-niveauerne. Dette kan være en medvirkende faktor til nogle af de helbredsmæssige konsekvenser, som kan opstå i forbindelse med aldring.

NMN og NDA

Niveauet af nikotinamid-adenin-dinukleotid (NAD) falder med alderen og sygdom. Dette antages for at være medansvarlig for forringelsen vores stofskifte, styrke og fysisk funktion.

Både NMN og NAD+ spiller en vigtig rolle i produktionen af energi i din krop. Selvom de er forskellige molekyler, har NAD+ og NMN mange fælles kemiske elementer.

Det er vigtigt at bemærke, at din krop har brug for NMN for at skabe NAD+. Du kan ikke have det ene uden det andet. NMN absorberes lettere i blodbanen, og kan omdannes til NAD+.

Hvorfor ikke bare tage NAD+?

Kort sagt, NMN optages bedre end NAD+. Da NMN omdannes til NAD+, er det derfor den mest effektiv metode til at forøge NAD+-niveauer, hvilket er det primære formål med at tage NMN.

Det er dog også muligt at købe NAD+ direkte som et kosttilskud.

Tilskuddet er testet af et uafhængigt tredjeparts laboratorium. Ifølge denne test er produktet 99,9 % rent. Fås også som NMN pulver.

NMN som kosttilskud

Nogle eksperter mener, at indtagelse af et NMN-tilskud kan få os til at leve længere og bedre.

Dette forskningsfelt kaldes også for “longevity“.

Nedenfor undersøger vi forskningen omkring NMN-tilskud og kigger på potentielle fordele, risici de tilgængelige oplysninger om den mest effektive dosering.

Opsummering

 • 600 – 1200 mg NMN pr. dag er den mest effektive dosis.
 • Den bedste effekt ses efter 60 dage.
 • NMN tilskud virker positivt på udholdenheds atleter.
 • NMN tilskud ser ud til at virke positivt på muskelinsulinfølsomheden.

Er NMN sikkert at tage?

NMN er et velegnet supplement til at forøge NAD-koncentrationerne i cellerne, eftersom det er let at tåle, og studier med både mennesker og dyr har rapporteret et minimalt antal bivirkninger.

Forskning i mennesker har vist, at det er sikkert at indtage doser på op til 1.200 mg om dagen.

Det skal dog understreges, at der ikke at foretaget studier, der har undersøgt brug af NMN over længere tid.

Resveratrol og NMN’s Rolle i Livsforlængelse

Professor David Sinclair forklarer, at resveratrol og NMN er afgørende for aktiveringen af sirtuin, som har en central rolle i de funktioner, der gør os i stand til at leve længere.

Han betegner resveratrol som en “gaspedal”, der øger aktiveringen af sirtuin, mens NMN fungerer som brændstof. Uden et sådant “brændstof” vil resveratrol ikke kunne virke.

Årsagen til, at resveratrol ikke virker effektivt uden NMN, ligger i NAD-niveauerne, som er af essentiel betydning for energiproduktionen i vores celler.

Vi har brug for det til at aktivere sirtuin. Når du indtager resveratrol, øges aktiveringen af sirtuin, og ved at tilføje NMN til din kost sikrer du, at sirtuiner har nok energi til at fungere korrekt.

Anbefaling

Indeholder 240 mg Resveratrol indkapslet i liposomer. Ved at indkapsle resveratrol i liposomer giver det kroppen bedre mulighed for at udnytte resveratrol. Quercetin øger optagelsen af resveratrol yderligere. Dette tilskud er testet af et uafhængigt tredjepartslaboratorium. Ifølge testen (læs her) er produktet 99,9 % rent.

LÆS OGSÅ: Alt du skal vide om Resveratrol


Note: Professor David Sinclair er en velkendt biolog og professor i genetik ved Harvard Medical School. Han er særligt kendt for sin forskning inden for biologisk aldring.

NMN i fødevare

NMN-indholdet i forskellige fødevarer pr. 100 gram:

 • Avocadoer: 0,36-1,60 mg NMN
 • Broccoli: 0,25-1,12 mg NMN
 • Kål: op til 0,9 mg NMN
 • Tomater: 0,26-0,30 mg NMN

Som du nok kan regne dig frem til, vil det kræve et meget stort indtag af disse fødevarer, fx 100 kg broccoli eller 69 kg avocado for blot at få 250 mg NMN.

De mest effektive doser (ifl. Studierne) er over 600 mg NMN – hvilket er umuligt at få igennem kosten.  


Studier om NMN

Hvor godt virker NMN? Det er et vanskeligt spørgsmål at besvare i øjeblikket. Undersøgelser af NMN-tilskuds virkninger på mennesker er nye, og der er kun offentliggjort et begrænset antal kliniske forsøg (den højeste standard for at demonstrere kliniske fordele).

Læs vores gennemgang af studierne herunder.

NMN forbedrer søvn og fysik

En undersøgelse fra 20222 har undersøgt virkningen af at indtage NMN over en periode på 12 uger på søvnkvalitet, træthed og fysisk ydeevne hos ældre voksne i Japan.

Det er et dobbeltblindet, placebo-kontrolleret studie med 108 deltagere, der blev opdelt i fire grupper. To grupper fik NMN, enten om morgenen eller om eftermiddagen, og to grupper fik en placebo på de samme tidspunkter.

Forskernes målinger omfattede deltagernes søvnkvalitet, som blev vurderet med Pittsburgh Sleep Quality Index, træthed gennem et specifikt japansk spørgeskema, samt fysisk ydeevne, som blev testet gennem flere fysiske øvelser, herunder grebstyrke og evnen til at stå op og sætte sig ned fem gange hurtigt i træk.

Resultaterne viste, at indtag af NMN om eftermiddagen resulterede i en signifikant reduktion i døsighed hos deltagerne. Specifikt, både i midten og ved afslutningen af studieperioden oplevede deltagerne i NMN-gruppen, der tog supplementet om eftermiddagen, mindre døsighed sammenlignet med deres tilstand før studiet startede.

Dette tyder på, at NMN kan bidrage til at reducere træthedsfølelsen og forbedre den generelle energifølelse og vågenhed blandt ældre, men kun når det tages over en længere periode.

Der blev også rapporteret forbedringer i fysisk præstation. Resultaterne viste, at deltagere, der indtog NMN om eftermiddagen, forbedrede deres tid i denne øvelse signifikant sammenlignet med deres præstation før interventionen. Dette indikerer en forbedret styrke og funktionalitet i de nederste lemmer, hvilket er særligt vigtigt for ældre voksne, da det kan hjælpe med at bevare mobilitet og forebygge fald.

Vedrørende bivirkninger rapporterede studiet ingen væsentlige bivirkninger forbundet med indtag af NMN.1

NMN tilskud forbedre amatør-løbere præsentation

Et nyt studie undersøgte virkningerne af NMN-tilskud hos amatør-løbere i forbindelse med træning. I studiet indtog 48 løbere mellem 27 og 50 år NMN-tilskud oralt i doser på 300, 600 eller 1200 mg dagligt i 6 uger eller en placebo.

Ved afslutningen af de 6 uger oplevede de løbere, der indtog NMN sammen med deres regulære træning, en forbedret aerob kapacitet i forhold til dem, der indtog placebo.

Gruppen der fik 600 – 1200 mg fik bedre resultater. Forskerne antydede, at dette kunne skyldes øget iltindtag. 2

Den korte: Studiet viste, at NMN kan forbedrede din krop i flere måder, når du løber eller træner. Det gør dig bedre til at bruge ilt, får dit hjerte til at slå mere effektivt, og øger din muskelkraft.

Den lange: VO2max blev ikke forbedret, men det gjorde de ventilatoriske tærskler som VT1 og VT2.

VT1 og VT2 er alle målinger, der er centrale for løbere og andre udholdenhedsatleter. De hjælper med at vurdere ens formniveau og træningsintensitet.

 • VO2max er den maksimale mængde ilt, som din krop kan bruge under intens motion. Det er en grundlæggende måling for din udholdenhed og generelle kondition. Jo højere VO2max, desto bedre kan du præstere i udholdenhedsidræt som løb.
 • VT1 og VT2 refererer derimod til specifikke punkter i en træningssession, hvor din krop skifter fra én energiproduktionsmetode til en anden. Ved VT1 begynder kroppen at producere mere mælkesyre, og ved VT2 når mælkesyreniveauet et punkt, hvor det bliver svært at fortsætte den nuværende intensitet.
 • Mens VO2max er et udtryk for din “tophastighed” i forhold til iltoptagelse, så angiver VT1 og VT2 mere “bæredygtige” niveauer af intensitet. For en løber betyder det, at VT1 kan være tempoet for en længere træningstur, mens VT2 kunne være tempoet for en kortere, mere intens indsats.

NMN tilskud øger insulinfølsomheden hos prædiabetiske kvinder

Studiet undersøgte effekten af NMN-tilskud på 25 postmenopausale kvinder med prædiabetes og overvægt i en randomiseret, kontrolleret undersøgelse over 10 uger.

Forsøget fokuserede på kvinder, da tidligere undersøgelser havde vist, at diabetiske hunmus opnåede større metaboliske fordele ved NMN end diabetiske hanmus.

Deltagerne blev inddelt tilfældigt i to grupper, der enten modtog NMN (250 mg pr dag) eller en placebo.

Resultaterne viste, at NMN-tilskud øgede insulinstimuleret glukoseoptagelse og mTOR- og AKT-fosforylering hos kvinderne i NMN-gruppen, men ikke i placebogruppen.

Undersøgelsen konkluderede, at NMN øger insulin-følsomheden, insulin-signalering og muskelomdannelse hos overvægtige kvinder med prædiabetes.3

NMN tilskud øger NAD+ hos raske deltagere

I forskernes randomiserede kontrollerede undersøgelse blev 80 raske voksne i alderen 40-65 år opdelt i fire grupper. Grupperne modtog enten en placebo eller varierende doser (300 mg, 600 mg og 900 mg) af AbinoNutra™ NMN dagligt i 60 dage.

Ud over at vurdere NAD-niveauerne i blodet, evaluerede forskerne også supplementets effektivitet i at bremse aldring ved hjælp af Aging.Ai 3.0-lommeregneren samt effektiviteten i at forbedre træningspræstation ved hjælp af en sekstminutters gangtest, og vurderede også sikkerhed og tolerance.


Note: Aging.AI 3.0-kalkulatoren er et værktøj, der ved hjælp af kunstig intelligens forudser en persons biologiske alder fra en blodprøve analyseret for 19 laboratorietestparametre, herunder fastende glukose og total kolesterol. 6MWT måler aerob kapacitet og udholdenhed ved at vurdere, hvor langt man kan gå på seks minutter, hvilket i dette studie blev udført på et løbebånd.

Resultater:

NMN-tilskud førte til betydelige stigninger i blodets NAD-koncentrationer på tværs af alle behandlingsgrupper sammenlignet med placebo og baseline målinger, og tilskuddet blev betragtet som sikkert og godt tolereret, selv i de højeste doser.

Øget NAD-niveau viste også en grad af dosisafhængighed (altså, at effekten steg med højere indtag af NMN), da både 600 mg- og 900 mg-behandlingsgrupperne havde højere NAD-niveauer end 300 mg-gruppen, selvom der ikke blev observeret forskel mellem 600 mg- og 900 mg-doserne.

Den biologiske alder forblev stabil i NMN-grupperne, mens alderen steg i placebo-gruppen, hvilket indikerer en potentiel aldersbevarende effekt af NMN-tilskud. Forskellene i ændringer i biologisk alder mellem hver NMN-gruppe og placebo nåede alle statistisk signifikans.

Derudover viste 6MWT forbedret udholdenhed blandt NMN-behandlede grupper, med de mest betydelige forbedringer observeret i 600 mg- og 900 mg-grupperne.

Placebo-gruppen gik i gennemsnit 330 m, mens 300 mg-gruppen gik i gennemsnit 380 m, 600 mg-gruppen i gennemsnit 435 m, og 900 mg-gruppen i gennemsnit 480 m.

Gåafstandene for alle NMN-grupper var betydeligt længere end placebo-gruppens, og var betydeligt forbedret i forhold til baseline for 600 mg- og 900 mg-doserne.

Samlet set viser undersøgelsen, at NMN-tilskud ikke kun øger blodets NAD-koncentrationer, men også kan forbedre fysisk præstation og forebygge aldring, med optimale fordele set ved en daglig dosis på 600 mg.4

Afslutningsvist viste der sig at være mange unøjagtigheder ved brugen af Aging-Ai lommeregneren.

NMN kan måske reducere risiko for hjerte-kar-sygdomme

I et nyere studie fra 2023 undersøgte en gruppe forskere effekten af NMN tilskud over 12 uger på forskellige sundhedsparametre.

Det var et dobbeltblindet, placebokontrolleret forsøg, hvor 36 sunde midaldrende deltagere enten fik 125 mg NMN eller et placebo to gange dagligt.

Resultaterne viste, at niveauet af nikotinamid i serum var signifikant højere hos dem, der fik NMN, sammenlignet med placebo-gruppen – dette indikerer en stigning i NAD+ hvilket man naturligvis er ude efter når man tager NMN.

Interessant nok observerede forskerne også en tendens til nedsat arteriel stivhed i NMN-gruppen, hvilket kan have positiv betydning for hjerte-kar-sundhed. Arteriel stivhed er nemlig et tegn på dårligere elasticitet i blodkarrene, som kan øge risikoen for hjerte-kar-sygdomme. Selvom forskellen ikke var statistisk signifikant, tyder det på et potentiale for NMN til at forbedre denne parameter.

Endvidere blev det konkluderet, at langtidsbrug af NMN i en daglig dosis på 250 mg var sikkert og uden bivirkninger for de sunde midaldrende voksne.

Dette understreger NMN’s potentielle rolle som et sikkert supplement til at styrke NAD+ metabolismen og muligvis hjælpe med at reducere risikoen for aldersrelaterede sundhedsproblemer, især i forhold til hjerte-kar-sundhed.5

NMN og inflammation

I et nyt studie fra juli 2023 undersøgte en gruppe forskere effekten af NMN på inflammatoriske reaktioner i to typer menneskelige primære celler.

Forskerne fandt ud af, at NMN reducerer inflammatoriske mediatorer som IL6 i celler, der er aktiveret med poly(I:C), et stof der simulerer virale infektioner.

Dette antyder, at NMN kan have en rolle i behandlingen af kroniske eller akutte inflammatoriske tilstande.6

NMN, blodtryk og hypertension

Hypertension er forbundet med problemer i blodkarrene, specifikt i det indre lag kaldet endotelet. Dette fører til stivere arterier, hvilket øger risikoen for hjerte-kar-sygdomme.

Et nyt studie fra september 2023 viser, at personer med hypertension har lavere niveauer af NAD+ i visse celler og i aorta, det store blodkar, der fører blod væk fra hjertet. Dette lave NAD+ niveau er forbundet med problemer i blodkarrene. Ved at øge NAD+ niveauerne med et nicotinamidmononukleotid (NMN), blev blodtrykket sænket, og blodkarrenes funktion blev forbedret.

Så hvordan hænger det hele sammen? En bestemt type protein kaldet CD38 spiller en nøglerolle. Når der er inflammation i kroppen, øges produktionen af CD38, hvilket nedbryder NAD+. Dette fører til højere blodtryk og skader på blodkarrene. Forskerne fandt ud af, at ved at hæmme CD38 eller øge NAD+ niveauerne, kan man forbedre tilstanden af blodkarrene og sænke blodtrykket.

Sammenfattende viser studiet, at NAD+ og CD38 er vigtige faktorer i forståelsen af hypertension. Ved at målrette disse kan man potentielt udvikle nye behandlinger for at kontrollere forhøjet blodtryk.7

NMN og ældre patienter med diabetes og nedsat fysisk ydeevne

Et nyere studie fra 2023 så på sikkerheden og effektiviteten af oral tilskud af NMN hos ældre patienter med diabetes og nedsat fysisk ydeevne.

Forsøget var dobbeltblindet og placebokontrolleret, og det varede i 24 uger. Det involverede mandlige patienter på 65 år eller ældre med diabetes, som havde nedsat grebstyrke (under 26 kg) eller gåhastighed (under 1,0 m/s). Studiet omfattede 14 deltagere med en gennemsnitsalder på 81,1 år.

Hovedmålene var at vurdere sikkerheden ved daglig indtagelse af 250 mg NMN og at observere ændringer i grebstyrke og gåhastighed. Sekundære mål inkluderede forskellige udforskende indikatorer.

Resultaterne ingen signifikant forskel mellem NMN-gruppen og placebogruppen i forhold til ændringer i grebstyrke og gåhastighed. Ligeledes viste de sekundære endepunkter ingen signifikante forskelle mellem de to grupper. NMN blev fundet at være tolerabelt og uden alvorlige bivirkninger.

Konklusionen af studiet var, at selvom NMN-tilskud i 24 uger var sikkert for ældre mandlige patienter med diabetes og nedsat fysisk ydeevne, forbedrede det ikke grebstyrke og gåhastighed.8

Konklusion

Tidlig forskning tyder på, at at tage NMN-supplementer i mængder op til 1.200 mg dagligt kan forbedre insulinfølsomhed, aerob kapacitet og mindske træthed, alt sammen med en lav risiko for negative bivirkninger.

Det er også vist, at NMN kan hæve NAD+-niveauer, hvilket fører til en række fordele for sundhed og aldringsmodstand.

Inden du inkluderer nye kosttilskud i din diæt, er det afgørende at konsultere din læge eller en sundhedsekspert.

Dette vil klargøre din personlige situation og hjælpe dig med at vurdere eventuelle risici og fordele.


Kilder

 1. Kim M, Seol J, Sato T, Fukamizu Y, Sakurai T, Okura T. Effect of 12-Week Intake of Nicotinamide Mononucleotide on Sleep Quality, Fatigue, and Physical Performance in Older Japanese Adults: A Randomized, Double-Blind Placebo-Controlled Study. Nutrients. 2022 Feb 11;14(4):755. doi: 10.3390/nu14040755. PMID: 35215405; PMCID: PMC8877443. ↩︎
 2. Liao, B., Zhao, Y., Wang, D., Zhang, X., Hao, X., & Hu, M. (2021). Nicotinamide mononucleotide supplementation enhances aerobic capacity in amateur runners: a randomized, double-blind studyJournal of the International Society of Sports Nutrition18(1), 54. https://doi.org/10.1186/s12970-021-00442-4 ↩︎
 3. Okabe K, Yaku K, Uchida Y, Fukamizu Y, Sato T, Sakurai T, Tobe K, Nakagawa T. Oral Administration of Nicotinamide Mononucleotide Is Safe and Efficiently Increases Blood Nicotinamide Adenine Dinucleotide Levels in Healthy Subjects. Front Nutr. 2022 Apr 11;9:868640. doi: 10.3389/fnut.2022.868640. PMID: 35479740; PMCID: PMC9036060. ↩︎
 4. Yi, L., Maier, A. B., Tao, R., Lin, Z., Vaidya, A., Pendse, S., Thasma, S., Andhalkar, N., Avhad, G., & Kumbhar, V. (2023). The efficacy and safety of β-nicotinamide mononucleotide (NMN) supplementation in healthy middle-aged adults: a randomized, multicenter, double-blind, placebo-controlled, parallel-group, dose-dependent clinical trial. GeroScience45(1), 29–43. https://doi.org/10.1007/s11357-022-00705-1 ↩︎
 5. Katayoshi, T., Uehata, S., Nakashima, N., Nakajo, T., Kitajima, N., Kageyama, M., & Tsuji-Naito, K. (2023). Nicotinamide adenine dinucleotide metabolism and arterial stiffness after long-term nicotinamide mononucleotide supplementation: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Scientific reports13(1), 2786. https://doi.org/10.1038/s41598-023-29787-3 ↩︎
 6. Sano, H., Kratz, A., Nishino, T., Imamura, H., Yoshida, Y., Shimizu, N., Kitano, H., & Yachie, A. (2023). Nicotinamide mononucleotide (NMN) alleviates the poly(I:C)-induced inflammatory response in human primary cell cultures. Scientific reports13(1), 11765. https://doi.org/10.1038/s41598-023-38762-x ↩︎
 7. Qiu, Y., Xu, S., Chen, X., Wu, X., Zhou, Z., Zhang, J., … & Tao, J. (2023). NAD+ exhaustion by CD38 upregulation contributes to blood pressure elevation and vascular damage in hypertensionSignal Transduction and Targeted Therapy8(1), 353. ↩︎
 8. Akasaka, H., Nakagami, H., Sugimoto, K., Yasunobe, Y., Minami, T., Fujimoto, T., Yamamoto, K., Hara, C., Shiraki, A., Nishida, K., Asano, K., Kanou, M., Yamana, K., Imai, S. I., & Rakugi, H. (2023). Effects of nicotinamide mononucleotide on older patients with diabetes and impaired physical performance: A prospective, placebo-controlled, double-blind study. Geriatrics & gerontology international23(1), 38–43. https://doi.org/10.1111/ggi.14513 ↩︎

5/5 - (10 votes)

Nyhedsbrev

Hver uge udforsker vi et nyt sundhedsområde, såsom hukommelse, depression eller muskelopbygning, og leverer et komplet overblik over de kosttilskud, aktiviteter og diæter, der er videnskabeligt bevist at effekt. Følg med for at få klar indsigt i, hvad der rent faktisk gør en forskel.

Ved at trykke ‘Tilmeld’ acceptere du vores privatlivspolitik.

Indsend fejl eller feedback

Evidensbaserede guides om sundhed