Ginkgo Biloba: Studier, Fordele og Bivirkninger

Ginkgo Biloba er en urteekstrakt fra bladene af Ginkgo-træet, som er kendt for sin lange historie i traditionel medicin. Det bruges i moderne kosttilskud til en hel række sundhedsmæssige fordele.

Ginkgo biloba kommer fra tempeltræet og betragtes som et godkendt naturlægemiddel i Danmark.

I denne artikel vil vi gennemgå, hvad videnskabelige undersøgelser har konkluderet om effekten af Ginkgo Biloba.

Opsummering af forskning om Ginkgo Biloba

 • Ginkgo Biloba reducerede ADHD symptomer hos børn
 • Ginkgo Biloba kan muligvis forbedre søvn
 • Ginkgo Biloba er brugt effektivt mod hjerte-kar-sygdomme
 • Ginkgo Biloba er muligvis effektiv mod højdesyge, men studierne er blandede
 • Ginkgo Biloba er brugt effekt mod demens og alzheimers symptomer
 • Ginkgo Biloba kan muligvis forbedre hukommelse hos ældre
 • Ginkgo Biloba kan, sammen med standardbehandling, forbedre hørelse ved høretab
 • Ginkgo Biloba har ingen effekt på tinnitus
Hvad er Ginkgo Biloba godt for? Ginkgo biloba er bedst til at bekæmpe nedsat kognitiv funktion forbundet med aldring, demens og Alzheimers. Det er uklart om det virke på raske personer. Forskning har endnu ikke givet en klar og entydig konklusion på om Ginkgo bilobas effekt på hjerte-kar-sygdomme.

WeightWorld Ginkgo

Indeholder 6000 mg Ginkgo Biloba og 600 mg Ginseng.

Dose

Den anbefalede daglige dosis af ginkgo biloba er 120-240 mg/dag. Mængden af Ginkgo biloba ekstrakt, der skal tages afhænger af ekstraktets indhold af bioaktive stoffer.

Anbefaling

Vi anbefaler WeightWorlds Ginkgo Biloba, der indeholder et højt indhold af de aktive stoffer Flavone Glycosides og Terpene Lactones, som er stofferne i ginkgo biloba der giver dens effekt.

Desuden indeholder kosttilskuddet nok ginkgo biloba piller til et helt år, og de er utrolig nemme at sluge.

Bivirkninger

Bivirkninger ved brug af Ginkgo biloba kan i sjældne tilfælde omfatte:

 • Hovedpine
 • Kvalme
 • Maveproblemer og diarré
 • Allergiske hudreaktioner.

Det er vigtigt at konsultere din læge, før du tager Ginkgo biloba, da det kan påvirke anden medicin, du tager. Ginkgo biloba kan interagere med visse lægemidler, såsom kolesterolsænkende medicin og Efavirenz, som nogle epileptikere og HIV-patienter tager. Det kan også interagere negativt med blodfortyndende medicin.

Gravide og ammende bør heller ikke tage Ginkgo biloba.

Det anbefales også at stoppe brugen af Ginkgo biloba en uge før planlagt operation og genoptage brugen tidligst en uge efter, da det virker blodfortyndende.

Husk: Konsulter din læge, før du tager Ginkgo biloba. Det kan forårsage en negativ påvirkning af anden medicin du tager.

Studier

Herunder gennemgår vi de forskellige studier, der er udført med ginkgo biloba. Hvis du selv læser studierne vil du støde på ginkgo biloba beskrevet som bladekstraktet “EGb 761”.

Gå til: Hvad er EGb 761?

Ginkgo biloba og Kognitive funktion

Et studie undersøgte effekten af ginkgo biloba Hos 262 ældre personer, der ikke er diagnosticeret med demens. I løbet af seks uger fik én gruppe enten 180 mg ginkgo biloba eller et placebo middel. Gruppen, der fik ginkgo biloba forbedrede deres hukommelsen og ansigtsgenkendelse.1

Et andet studie testede effekten af en kombination af ginkgo og panax i doser mellem 120-360 mg. I gruppen, der tog ginkgo biloba alene var der en forbedring i en matematisk test, hvor deltagerne skulle trække tre fra et tal flere gange.2

Et tredje studie testede kombinationen af ginkgo (120 mg) og phosphatidylserin (360 mg). Studiet havde både en placebogruppe og en ginkgo alene-gruppe. Ginkgo biloba i forhold til placebo havde ingen effekt på hukommelsen hos de ellers raske personer. Der var dog en forbedring i præcisionen i deres informationsbehandling.3

Ginkgo biloba mod Alzheimers

Et studie med 96 personer med Alzheimers viste forskerne at ginkgo biloba har et stort potentiale til at reducere den kognitive svækkelse, der medfølger med Alzheimers.4

Et andet studie med 404 personer viste, at 24 ugers tilskud med ginkgo biloba var i stand til at forbedre kognitive og neuropsykiatriske symptomer hos personer med demens (Alzheimers og vaskulær oprindelse).5

Ginkgo biloba mod Demens

I et studie blev det konstateret, at daglig tilskud af 240 mg ginkgo i en periode på 24 uger forbedrede kognitiv funktion signifikant hos personer med demens forårsaget af enten Alzheimers eller vaskulære problemer. Dette blev målt ved en test kaldet SKT, hvor gruppen, der tog ginkgo-tilskuddet, viste en forbedring på 3,2 point, mens placebogruppen oplevede et fald på 1,3 point.

Studiet blev udført som et dobbeltblindt forsøg og varede 1-6 måneder med 400 deltagere af begge køn, der var 65 år eller ældre, eller i alderen mellem 45-64 år.6

I et andet studie med personer diagnosticeret med demens, var tilskud af 120 mg EGb-761 dagligt i et år forbundet med større forbedringer i kognitiv ydeevne målt ved ADAS-cog og GERRI bedømmelsesskalaerne (CGIC ikke forskellig mellem grupperne). En større procentdel af ginkgogruppen oplevede en ‘betydelig’ forbedring på 4 point i ADAS-cog skalaen i forhold til placebogruppen.7

Ginkgo-tilskud i 24 uger forbedrer kognitiv funktion hos personer med demens. Et andet studie viser også forbedringer med 120 mg ginkgo biloba i et år.

Aldersrelateret nedsat kognitiv funktion

En randomiseret studie konkluderede, at tilskud af 120mg bingo biloba to gange dagligt ikke havde nogen effekt på hastigheden af kognitiv tilbagegang eller ændringer i kognitiv funktion hos personer med mild kognitiv svækkelse, der ikke havde demens eller neurodegenerative sygdomme.8

Studiet var dobbeltblindt og inkluderede 3069 deltagere i alderen 65+. Det er vigtigt at bemærke, at selvom studiet er stort, er disse resultater er baseret på en enkelt undersøgelse og ikke bør betragtes som endegyldige beviser. Vi mangler fortsat en meta-analyse.

Ginkgo biloba og Hjerte-kar-sygdomme

Vi anbefaler at du holder dig opdateret på Hjerteforeningens hjemmeside vdr. Ginkgo biloba mod hjerte-kar-sygdomme.

Da mange med hjerte-kar-sygdomme allerede tager antikoagulerende og antiplatelet-lægemidler, frarådes selvmedicinering uden lægelig rådgivning.

Med det sagt, gennemgår vi studierne vi har fundet herunder.

Den tidligere nævnte undersøgelse med 3069 deltagere undersøgte også om ginkgo biloba havde en effekt på kardiovaskulære sygdomme. Det fandt ud af at der var en nedsat risiko for perifere vaskulære sygdomme, men ingen indflydelse på risiko for hjertestop eller slagtilfælde.9

En stor undersøgelse med 23 randomiserede kontrollerede forsøg med 2.529 patienter viste, at Ginkgo Biloba ekstrakt sammen med standardbehandling var mere effektiv til at lindre Hjertekrampe (angina) og forbedre elektrokardiogrammet end standardbehandling alene. Forskerne skriver dog, at der er behov for yderligere studier i høj kvalitet for at kunne konkludere effekten. [9]

Ginkgo Biloba sammen med standardbehandling kan lindre hjertekramper, men yderligere studier er nødvendige for at kunne konkludere effekten.

Ginkgo biloba mod Tinnitus

Et studie viste, at tre måneders tilskud af 40 mg Ginkgo én gang om dagen havde ingen betydelig effekt på lindring af symptomerne på tinnitus.10

En meta-analyse med 1543 personer undersøgte Ginkgo Biloba til behandling af tinnitus. De fandt ingen signifikant terapeutisk effekt på personer, hvis primære symptom var tinnitus.

Der var dog begrænsede beviser for, at personer med cerebral insufficiens og tinnitus som en bivirkning kunne opleve en forbedring af deres tinnitus-symptomer.11

Cerebral insufficiens betyder, at hjernen ikke modtager tilstrækkeligt med blod og ilt, hvilket kan føre til nedsat funktionsevne i hjernen. Det kan skyldes forskellige årsager, såsom blodpropper eller forsnævringer i blodkarrene i hjernen.

Studier har ikke fundet nogen effekt med Ginkgo biloba for tinnitus.

Ginkgo biloba og højdesyge

Resultaterne er blandede.

80 mg Ginkgo biloba viste i et studie, at Det kan helt fjerne hovedpine og reducere forekomsten af luftvejssygdomme fra 81,8% til 13,6%.12

I et andet studie med 487 deltagere viste at Ginkgo biloba tilskud kunne ikke forebygge højdesyge hos raske bjergbestigere, der forsøgte at nå basecampen på Mount Everest ved en højde af 4928m.13

Ginkgo biloba og søvn

I et studie med personer med depression, som allerede var i behandling med medicinen trimipramin, fandt forskerne ud af, at daglig tilskud af 240mg ginkgo ekstrakt i fire uger kunne forbedre deres søvnkvalitet ved at reducere antallet af opvågninger. REM søvn blev ikke forbedret.14

I et andet studie fik ti raske personer 240 mg af flavonoid-ekstrakt (LI 1370) før sengetid. De fortalte selv, at de oplevede forbedring af søvnkvalitet og søvnens effektivitet. Men det havde ikke signifikant indflydelse på målte parametre af søvn inklusiv REM-søvn.15

Ginkgo biloba og ADHD

Børn med ADHD, der blev givet daglig dosis på 80-120mg Ginkgo biloba over en periode på seks uger, oplevede færre symptomer på ADHD (ifølge vurderinger fra både forældre og lærere). Dog var ginkgo mindre effektivt end reference medicinen methylphenidate (Ritalin), hvor dosis var på 20-30mg.16

Ginkgo biloba og tab af hørelse

Forskere har undersøgt effekten af at supplere med Ginkgo biloba ekstrakt sammen med den normale behandling, i forhold til kun at bruge den normale behandling til behandling af pludselig høretab. De primære resultater de kiggede på var den totale effektive rate, altså antallet af personer som enten blev helbredt eller forbedret, samt helbredelsesraten.

Studiet inkluderede 2.623 kinesiske deltagere i alderen 13 til 88 år med pludselig høretab. Forskningen blev udført som en meta-analyse af 27 randomiserede kontrollerede forsøg.

Dosen af Ginkgo biloba blev i nogle forsøg angivet i milligram og varierede fra 20 til 140 mg dagligt, og i andre forsøg angivet i milliliter, her var doseringen fra 6 til 40 mL dagligt. Interventionen varede i næsten alle forsøg fra 10 til 14 dage.

Resultaterne viste, at Ginkgo biloba sammen med standardbehandlingen øgede den totale effektive rate med 21% og helbredelsesraten med 60% sammenlignet med alene standardbehandling.17

Virkning af Ginkgo biloba

Ekstrakt fra Ginkgo biloba-bladene virker sandsynligvis ved at udvide blodkarrene, hvilket gør det lettere for blodet at nå centralnervesystemet.

Samtidig antages det, at de reducerer både blodets viskositet og blodpladernes evne til at klumpe sammen (aggregation). Den øgede blodgennemstrømning resulterer i, at centralnervesystemet får mere ilt og næring.

Dette kan bidrage til forbedret kognitiv funktion og øget blodcirkulation i kroppen, hvilket er nogle af de potentielle sundhedsmæssige fordele ved at tage Ginkgo biloba-tilskud.

Aktive stoffer

Ginkgo bladekstrakt indeholder to hovedgrupper af aktive forbindelser, flavonoider og terpenoider. Flavonoider er antioxidanter og findes i forskellige former, men optages ikke så godt i kroppen. Terpenoider beskytter cellerne og hjælper med at reducere inflammation.

Hvad er EGb 761?

Den standardiserede Ginkgo bladekstrakt (EGb 761) blev udviklet af Beaufor-Ipsen Pharma og Dr. Willmar Schwabe Pharmaceuticals. EGb 761 har to aktive stoffer, flavonoidglycosider (24%) og terpenlactoner (6%). Samt mindre end 5 ppm af en allergifremkaldende komponent kaldet ginkgolsyre.

Kilder

 1. Mix, J. A., & Crews, W. D., Jr (2002). A double-blind, placebo-controlled, randomized trial of Ginkgo biloba extract EGb 761 in a sample of cognitively intact older adults: neuropsychological findings. Human psychopharmacology, 17(6), 267–277. ↩︎
 2. Scholey, A. B., & Kennedy, D. O. (2002). Acute, dose-dependent cognitive effects of Ginkgo biloba, Panax ginseng and their combination in healthy young volunteers: differential interactions with cognitive demand. Human psychopharmacology, 17(1), 35–44. ↩︎
 3. Kennedy, D. O., Haskell, C. F., Mauri, P. L., & Scholey, A. B. (2007). Acute cognitive effects of standardised Ginkgo biloba extract complexed with phosphatidylserine. Human psychopharmacology, 22(4), 199–210. ↩︎
 4. Yancheva, S., Ihl, R., Nikolova, G., Panayotov, P., Schlaefke, S., Hoerr, R., & GINDON Study Group (2009). Ginkgo biloba extract EGb 761(R), donepezil or both combined in the treatment of Alzheimer’s disease with neuropsychiatric features: a randomised, double-blind, exploratory trial. Aging & mental health, 13(2), 183–190. ↩︎
 5. Ihl, R., Tribanek, M., Bachinskaya, N., & GOTADAY Study Group (2012). Efficacy and tolerability of a once daily formulation of Ginkgo biloba extract EGb 761® in Alzheimer’s disease and vascular dementia: results from a randomised controlled trial. Pharmacopsychiatry, 45(2), 41–46. ↩︎
 6. Napryeyenko, O., Borzenko, I., & GINDEM-NP Study Group (2007). Ginkgo biloba special extract in dementia with neuropsychiatric features. A randomised, placebo-controlled, double-blind clinical trial. Arzneimittel-Forschung, 57(1), 4–11. ↩︎
 7. Le Bars, P. L., Katz, M. M., Berman, N., Itil, T. M., Freedman, A. M., & Schatzberg, A. F. (1997). A placebo-controlled, double-blind, randomized trial of an extract of Ginkgo biloba for dementia. North American EGb Study Group. JAMA, 278(16), 1327–1332. ↩︎
 8. Snitz, B. E., O’Meara, E. S., Carlson, M. C., Arnold, A. M., Ives, D. G., Rapp, S. R., Saxton, J., Lopez, O. L., Dunn, L. O., Sink, K. M., DeKosky, S. T., & Ginkgo Evaluation of Memory (GEM) Study Investigators (2009). Ginkgo biloba for preventing cognitive decline in older adults: a randomized trial. JAMA302(24), 2663–2670. ↩︎
 9. Snitz, B. E., O’Meara, E. S., Carlson, M. C., Arnold, A. M., Ives, D. G., Rapp, S. R., Saxton, J., Lopez, O. L., Dunn, L. O., Sink, K. M., DeKosky, S. T., & Ginkgo Evaluation of Memory (GEM) Study Investigators (2009). Ginkgo biloba for preventing cognitive decline in older adults: a randomized trial. JAMA, 302(24), 2663–2670. ↩︎
 10. Han, S. S., Nam, E. C., Won, J. Y., Lee, K. U., Chun, W., Choi, H. K., & Levine, R. A. (2012). Clonazepam quiets tinnitus: a randomised crossover study with Ginkgo biloba. Journal of neurology, neurosurgery, and psychiatry, 83(8), 821–827 ↩︎
 11. Sereda, M., Xia, J., Scutt, P., Hilton, M. P., El Refaie, A., & Hoare, D. J. (2019). Ginkgo biloba for tinnitus. The Cochrane Database of Systematic Reviews2019(12), CD013514. https://doi.org/10.1002/14651858.CD013514 ↩︎
 12. Roncin, J. P., Schwartz, F., & D’Arbigny, P. (1996). EGb 761 in control of acute mountain sickness and vascular reactivity to cold exposure. Aviation, space, and environmental medicine67(5), 445–452. ↩︎
 13. Gertsch, J. H., Basnyat, B., Johnson, E. W., Onopa, J., & Holck, P. S. (2004). Randomised, double blind, placebo controlled comparison of ginkgo biloba and acetazolamide for prevention of acute mountain sickness among Himalayan trekkers: the prevention of high altitude illness trial (PHAIT). BMJ (Clinical research ed.)328(7443), 797. https://doi.org/10.1136/bmj.38043.501690.7C ↩︎
 14. Hemmeter, U., Annen, B., Bischof, R., Brüderlin, U., Hatzinger, M., Rose, U., & Holsboer-Trachsler, E. (2001). Polysomnographic effects of adjuvant ginkgo biloba therapy in patients with major depression medicated with trimipraminePharmacopsychiatry34(2), 50–59. ↩︎
 15. Murray, B. J., Cowen, P. J., & Sharpley, A. L. (2001). The effect of Li 1370, extract of Ginkgo biloba, on REM sleep in humans. Pharmacopsychiatry34(4), 155–157. ↩︎
 16. Salehi, B., Imani, R., Mohammadi, M. R., Fallah, J., Mohammadi, M., Ghanizadeh, A., Tasviechi, A. A., Vossoughi, A., Rezazadeh, S. A., & Akhondzadeh, S. (2010). Ginkgo biloba for attention-deficit/hyperactivity disorder in children and adolescents: a double blind, randomized controlled trial. Progress in neuro-psychopharmacology & biological psychiatry34(1), 76–80. ↩︎
 17. Yuan, C., Zhang, H., Sun, C., & Zhang, K. (2023). Efficacy and safety of Ginkgo biloba extract as an adjuvant in the treatment of Chinese patients with sudden hearing loss: a meta-analysis. Pharmaceutical biology61(1), 610–620. https://doi.org/10.1080/13880209.2023.2190782 ↩︎
5/5 - (1 vote)

Nyhedsbrev

Hver uge udforsker vi et nyt sundhedsområde, såsom hukommelse, depression eller muskelopbygning, og leverer et komplet overblik over de kosttilskud, aktiviteter og diæter, der er videnskabeligt bevist at effekt. Følg med for at få klar indsigt i, hvad der rent faktisk gør en forskel.

Ved at trykke ‘Tilmeld’ acceptere du vores privatlivspolitik.

Indsend fejl eller feedback

Evidensbaserede guides om sundhed