Ashwagandha: Virkning, bivirkninger, studier

Ashwagandha er en urt, der traditionelt bruges i Indiens gamle medicinske system kaldet Ayurveda. Navnet kommer fra sanskrit, hvor “ashva” betyder hest og “gandha” betyder lugt. Dette refererer til urtens rødder, som har en lugt, der minder om heste og siges at give styrke og vitalitet som en hest. Det mest almindelige supplement er en ekstrakt af plantens rødder. Urtens primære rolle er som en adaptogen. Det vil sige, at den hjælper kroppen med at tilpasse sig stress.

Flere studier har rapporteret interessante potentielle sundhedsmæssige fordele. I dette studie gennemgår vi disse samt debatten om, hvorfor Ashwagandha er blevet ulovligt at sælge i Danmark

Opsummering af potentielle sundhedsmæssige fordele

 • Ashwagandha ser ud til at have lovende anti-stress og angstnedsættende egenskaber.
 • Ashwagandha kan nedsætte depressive symptomer hos personer der i stressede.
 • Ashwagandha kan forbedre søvnkvaliteten og den samlede søvntid. Det gælder både for personer med søvnproblemer som søvnløshed og for dem uden søvnproblemer.
 • Ashwagandha kan muligvis hæve niveauet af testosteron. Det gør sig især gældende os mænd, som ikke kan få børn.

Det skal dog bemærkes, at menneskelige studier har vist varierende resultater. Effekterne af ashwagandha kan afhænge af personens helbredstilstand og den specifikke befolkningsgruppe, der er blevet studeret. Med andre ord er der brug for mere forskning for at fastslå, præcis hvordan ashwagandha virker på mennesker.

Hvor kan Ashwagandha købes i Danmark?

 • Ashwagandha ekstrakt fra roden, ikke frugten/stænglen.
 • 500 mg ashwagandha pr. servering.
 • 6 mg sort peber ekstrakt (piperine) for øget optagelse.
 • Indeholder 200 mg withanolider

Undgå producenterne NOW® og Nature’s Way® da der er blevet observeret leverskader med deres Ashwagandha tilskud.

Sikkerheden

Danmark har som det eneste land i verden gjort ashwagandha forbudt at sælge. Fødevarestyrelsen skriver, at forbudet er baseret på en risikovurdering fra DTU Fødevareinstituttet.

DTU har i Danmark lavet en risikovurdering af Ashwagandha og på grund af manglende sikkerhed må Ashwagandha ikke sælges i Danmark. Det er dog lovligt at købe Ashwagandha fra udlandet som privatperson.

De potentielle skadelige effekter af Withania somnifera (Ashwagandha) omfatter ændringer i blodparametre og koagulation, mulig abortfremkaldende virkning, påvirkning af kønshormoner og reproduktion, samt potentielle effekter på stofskiftet, immunsystemet og centralnervesystemet. Disse effekter er observeret i både dyreforsøg og menneskelige studier, hvilket rejser bekymringer om sikkerheden ved brugen af Ashwagandha.

Dosering

Studier har undersøgt ashwagandha ved at bruge forskellige daglige doser, der spænder fra 120 til 5.000 mg af plantens rod-ekstrakt. Den mest brugte dosis er 600 mg om dagen, opdelt i to portioner. En tages om morgenen, og den anden tages om aftenen.

Withanolider er den komponent i ashwagandha, der anses for at være mest aktiv. Derfor indeholder nogle ekstrakter en specificeret mængde af disse. Kliniske forsøg har brugt ekstrakter med mellem 1,5% og 35% withanolider. Men det er ikke alle studier, der angiver dette, og vi ved endnu ikke, hvad den bedste mængde er.

For at forbedre søvnkvalitet viser forskning, at 600 mg dagligt er bedre end lavere doser. Tilsvarende kan en daglig dosis på mellem 600 og 1.000 mg være bedre for atleter i hård træning. Men der skal mere forskning til for at fastslå, om doser højere end 600 mg giver yderligere fordele.

Vi ved endnu ikke, om ashwagandha mister sin effektivitet ved langvarig brug. Det skyldes delvis, at planten har effekter, der minder om medicin, især på hjernens signalstoffer. Det er også usikkert, om det er godt at tage pauser fra ashwagandha eller tage det hver anden dag for at opretholde effekten.

Studier om Ashwagandha

Der er foretaget mange studier om ashwagandhas effekt. Vi gennemgår dem herunder.

Søvn

Dataene viste forbedringer i flere aspekter af søvn, såsom søvnkvalitet, tid til at falde i søvn og samlet søvntid. Effekterne var mest udtalte hos voksne med diagnosticeret søvnløshed, i doser på 600 mg eller derover og ved behandlingsvarighed på otte uger eller mere. Ashwagandha forbedrede også søvn hos personer, der ikke havde diagnosticeret søvnløs.1

Stress & angst

Ashwagandha har vist sig at have potente anti-stress egenskaber i forskellige studier. Et af de aktive stoffer i planten, withanolide glykosider, får en del af æren for dette. Ifølge studier synes Ashwagandha at regulere hormonet corticosteron og visse enzymer som nNOS, hvilket leder til en stressreducerende effekt.

Ashwagandha har også vist sig at være effektiv mod angst, både i dyreforsøg og menneskelige studier.

Hos mennesker har doser mellem 125-300mg ført til signifikante reduktioner i angst, især når det er kombineret med andre behandlingsmetoder som vejrtrækningsøvelser.2

I et andet studie med dyr blev det fundet at være næsten lige så effektivt som panax ginseng i at reducere stressbiomarkører.3

I menneskelige forsøg har 300mg Ashwagandha dagligt ført til forbedringer i social funktion. 4

Opsummering: Sammenfattende tyder flere studier på, at Ashwagandha kan være et effektivt supplement til behandling af stress og angst, særligt når angst er en sekundær effekt af stress. Det er dog vigtigt at bemærke, at selvom resultaterne er lovende, er det ikke en erstatning for professionel medicinsk behandling.

Depression

Hos mennesker er der fundet, at personer, der er kronisk stressede, oplevede en markant reduktion i depressive symptomer efter at have taget 300 mg ashwagandha dagligt i 60 dage.

Dette er dog kun blevet studeret i mennesker, der både var stressede og deprimerede, og der er endnu ingen forskning, der fokuserer udelukkende på deprimerede personer.5

Testosteron

Et studie fokuserede på ashwagandha-rodens effekt på testosteronniveauet hos mænd, der styrketræner.

Forsøget var dobbelt-blindt og placebo-kontrolleret. Det involverede 57 mænd i alderen 15-50 år og varede i 8 uger. Mændene blev delt op i to grupper, der enten tog en daglig dosis på 600 mg ashwagandha-rod-ekstrakt eller en placebo.

Det primære formål var at se på, om ekstrakten havde nogen effekt på muskelstyrke. Men forskerne målte også testosteronniveauet i blodet. De fandt, at der var en statistisk signifikant stigning i testosteronniveauet i gruppen, der tog ashwagandha-ekstrakt, sammenlignet med placebogruppen. Gruppen der tog ashwagandha oplevede et testosteron stigning på 15%.6

DTU Fødevareinstituttet har rettet kritik mod dette studie:

 1. For det første var der stor variation i testosteronniveauer i begge grupper før forsøget startede.
 2. For det andet var der ingen statistisk signifikant forskel i det endelige testosteronniveau mellem de to grupper.
 3. Desuden brugte studiet et system til indsamling af bivirkninger, der normalt bruges til lægemidler, hvilket kan give et skævt billede af bivirkningernes alvorlighed. DTU skriver, at ashwagandha-produkter, der sælges som kosttilskud, ikke bør have bivirkninger, mens det er mere acceptabelt for lægemidler.

Fertilitet

Ashwagandha har vist sig at have positiv indvirkning på sædkvaliteten hos mænd, der lider af infertilitet. Ifølge studier oplevede mænd, der supplerede med 5 gram Ashwagandha rod pulver dagligt, forbedringer i alle målte sædparametre. Det inkluderer sædcellernes bevægelighed, antal og koncentration samt biomarkører som vitamin C og fruktose i sæden.7

En beskyttende effekt tænkes at stamme fra Ashwagandhas evne til at fremme antioxidant enzymer og reducere oxidativ stress. I studier er det bekræftet, at genereringen af skadelige iltforbindelser i sædcellerne faldt, når mænd tog Ashwagandha i denne dosis.8

Et andet studie undersøgte mænd med normal sædkvalitet men infertilitet samt infertile mænd, der var storrygere eller psykologisk stressede. De oplevede også forbedringer i sædkvaliteten efter at have taget 5 gram Ashwagandha rod pulver dagligt i tre måneder. Dette inkluderede forbedringer i antal sædceller og deres bevægelighed samt en reduktion i den tid, det tager for sæden at blive flydende.9

Sammenfattende ser Ashwagandha ud til at forbedre alle sædparametre hos infertile mænd, hvilket antyder, at det kunne forbedre fertiliteten. Den nuværende teori er, at denne effekt skyldes en forbedring af antioxidantstatus i testiklerne og sædcellerne. Det er vigtigt at bemærke, at mens resultaterne er opmuntrende, er Ashwagandha ikke en erstatning for professionel medicinsk rådgivning og behandling.

Motion

Ashwagandha ser ud til at forbedre hjerte-lunge funktionen under træning hos sunde mennesker. Her fokuseres der i et studie særligt på VO2 max, som er et mål for den maksimale mængde ilt, en person kan bruge under intens træning. En højere VO2 max indikerer bedre kondition og aerob kapacitet.10

Et andet studie har også vist, at Ashwagandha kan øge niveauet af hæmoglobin i blodet. Hæmoglobin er et protein i de røde blodlegemer, der transporterer ilt fra lungerne til resten af kroppen. Når hæmoglobin-niveauet stiger, kan mere ilt nå musklerne, hvilket forbedrer udholdenhed og præstation under fysisk aktivitet.11

Indholdsstoffer og biologi

Det er ekstrakt fra roden af ashwagandha, der benyttes i kosttilskud. Vi starter derfor med at kigge nærmere på hvilke indholdstoffer roden fra ashwagandha planten har.

Opsummering: Samlet set viser forskningen, at W. somnifera er en kompleks plante med en række aktive stoffer, hvis koncentration kan variere betydeligt. Det fremhæver behovet for yderligere forskning og bedre kvalitetskontrol af produkter, der indeholder denne plante.

Roden

Roden indeholder to hovedgrupper af bioaktive stoffer: steroidlaktoner, kendt som withanolider, og alkaloider.

Disse stoffer menes at have en vigtig rolle i plantens mulige sundhedseffekter. Desuden findes disse stoffer i andre dele af planten som blad, frugt og stængel. Planten indeholder også andre stoffer som polyfenoler og flavonoider.

Lad os først se på alkaloiderne.

Alkaloiderne findes i varierende mængder i roden, fra omkring 0,16% til 0,96% i forskellige undersøgelser. Alkaloiderne kommer fra forskellige undergrupper som piperidin- og pyrrolidinalkaloider samt tropanalkaloider.

Derefter har vi withanolider.

Indholdet af withanolider varierer også, fra omkring 0,23% til 1,11% i indiske prøver. Nogle specifikke withanolider som withaferin A og withanolid A varierer ligeledes.

Foruden disse hovedgrupper af bioaktive stoffer findes der også polyfenoler og flavonoider.

For eksempel blev der i en undersøgelse målt et indhold af polyfenoler på 17,8 mg/g og flavonoider på 15,49 mg/g i roden fra en botanisk have i Bangladesh.

Blade og frugter

Først og fremmest har forskere målt mængden af alkaloider i bladene. A

lkaloider er kemiske forbindelser, der ofte har medicinske egenskaber. Målinger har vist, at bladene typisk indeholder omkring 2,10% alkaloider, men dette tal kan stige til 4,14% hvis bladene er angrebet af en svamp ved navn Alternaria.

Withanoliderne i bladene har vist sig at variere i koncentration, fra så lavt som 0,16% til så højt som 2,07%. Angreb fra Alternaria-svampen ser dog ud til at sænke dette indhold markant.

Udover bladene er der også fokus på frugterne eller bærrene af planten. Indholdet af withanolider i frugterne har været målt til at ligge mellem 2,95% og 3,35%.

Andre interessante stoffer i W. somnifera er polyfenoler og flavonoider, som også findes i både bladene og frugterne. Disse stoffer er kendt for deres antioxidative egenskaber og forekommer i varierende mængder.

Historie

Ashwagandha er en kendt urt i Ayurveda, en form for traditionel indisk medicin. Den går også under navne som “Kongen af Ayurveda” og “Indisk ginseng”, selvom den faktisk ikke er relateret til den ginseng, vi kender fra andre traditioner. I Ayurveda er ashwagandha klassificeret som en rasayana, hvilket betyder, at den formodes at have en positiv indvirkning på helbred og velvære. Ydermere har den fået etiketter som bhalya og vajikara, der betyder, at den kan øge styrken og virke som et afrodisiakum.

Traditionelt har ashwagandha været brugt til at behandle en række forskellige tilstande. Det inkluderer alt fra smertelindring til betændelsestilstande og endda kræft. Det har også vist sig effektivt i behandlingen af stress, træthed, diabetes og hjerte-kar-sygdomme. En særlig pointe er, at ashwagandha også er blevet brugt til at behandle søvnproblemer og udmattelse, der er relateret til stress.

Sammenfattende har ashwagandha en bred vifte af anvendelser i traditionel medicin, og moderne forskning begynder at bekræfte nogle af disse effekter. Det gør den til en interessant urt både i et historisk og nutidigt perspektiv.

Kilder

 1. Cheah, K. L., Norhayati, M. N., Husniati Yaacob, L., & Abdul Rahman, R. (2021). Effect of Ashwagandha (Withania somnifera) extract on sleep: A systematic review and meta-analysis. PloS one16(9), e0257843. ↩︎
 2. Abedon, B., Auddy, B., Hazra, J., Mitra, A., & Ghosal, S. (2008). A standardized Withania somnifera extract significantly reduces stress-related parameters in chronically stressed humans: a double-blind, randomized, placebo-controlled study. Jana11, 50-56. ↩︎
 3. Bhattacharya, S. K., & Muruganandam, A. V. (2003). Adaptogenic activity of Withania somnifera: an experimental study using a rat model of chronic stressPharmacology, biochemistry, and behavior75(3), 547–555. https://doi.org/10.1016/s0091-3057(03)00110-2 ↩︎
 4. Chandrasekhar, K., Kapoor, J., & Anishetty, S. (2012). A prospective, randomized double-blind, placebo-controlled study of safety and efficacy of a high-concentration full-spectrum extract of ashwagandha root in reducing stress and anxiety in adults. Indian journal of psychological medicine34(3), 255–262. https://doi.org/10.4103/0253-7176.106022 ↩︎
 5. Chandrasekhar, K., Kapoor, J., & Anishetty, S. (2012). A prospective, randomized double-blind, placebo-controlled study of safety and efficacy of a high-concentration full-spectrum extract of ashwagandha root in reducing stress and anxiety in adults. Indian journal of psychological medicine34(3), 255–262. https://doi.org/10.4103/0253-7176.106022 ↩︎
 6. Wankhede, S., Langade, D., Joshi, K., Sinha, S. R., & Bhattacharyya, S. (2015). Examining the effect of Withania somnifera supplementation on muscle strength and recovery: a randomized controlled trial. Journal of the International Society of Sports Nutrition12(1), 43. ↩︎
 7. Ahmad, M. K., Mahdi, A. A., Shukla, K. K., Islam, N., Rajender, S., Madhukar, D., Shankhwar, S. N., & Ahmad, S. (2010). Withania somnifera improves semen quality by regulating reproductive hormone levels and oxidative stress in seminal plasma of infertile males. Fertility and sterility94(3), 989–996. https://doi.org/10.1016/j.fertnstert.2009.04.046 ↩︎
 8. Shukla, K. K., Mahdi, A. A., Mishra, V., Rajender, S., Sankhwar, S. N., Patel, D., & Das, M. (2011). Withania somnifera improves semen quality by combating oxidative stress and cell death and improving essential metal concentrations. Reproductive biomedicine online22(5), 421–427. https://doi.org/10.1016/j.rbmo.2011.01.010 ↩︎
 9. Mahdi, A. A., Shukla, K. K., Ahmad, M. K., Rajender, S., Shankhwar, S. N., Singh, V., & Dalela, D. (2009). Withania somnifera Improves Semen Quality in Stress-Related Male Fertility. Evidence-based complementary and alternative medicine : eCAM2011, 576962. Advance online publication. https://doi.org/10.1093/ecam/nep138 ↩︎
 10. Sandhu, J. S., Shah, B., Shenoy, S., Chauhan, S., Lavekar, G. S., & Padhi, M. M. (2010). Effects of Withania somnifera (Ashwagandha) and Terminalia arjuna (Arjuna) on physical performance and cardiorespiratory endurance in healthy young adults. International journal of Ayurveda research1(3), 144–149. https://doi.org/10.4103/0974-7788.72485 ↩︎
 11. Bonilla, D. A., Moreno, Y., Gho, C., Petro, J. L., Odriozola-Martínez, A., & Kreider, R. B. (2021). Effects of Ashwagandha (Withania somnifera) on Physical Performance: Systematic Review and Bayesian Meta-Analysis. Journal of functional morphology and kinesiology6(1), 20. https://doi.org/10.3390/jfmk6010020 ↩︎
Vurder post

Nyhedsbrev

Hver uge udforsker vi et nyt sundhedsområde, såsom hukommelse, depression eller muskelopbygning, og leverer et komplet overblik over de kosttilskud, aktiviteter og diæter, der er videnskabeligt bevist at effekt. Følg med for at få klar indsigt i, hvad der rent faktisk gør en forskel.

Ved at trykke ‘Tilmeld’ acceptere du vores privatlivspolitik.

Indsend fejl eller feedback

Evidensbaserede guides om sundhed