Panax ginseng: Forskning, Fordele og bivirkninger

Panax ginseng er en plante, der har været brugt i traditionel kinesisk medicin i mange år. Den hører til ginseng-familien og er kendt for sine forskelligartede effekter på humør, immunsystem og kognition.

Panax ginseng er kendt for flere forskelligefordele, især når det kommer til at løfte humøret og forbedre mental velvære.

Effekterne ser dog ud til at være mest markante ved kortvarig brug.

Planten har også vist potentiale for at skærpe kognitiv funktion, men der er brug for mere forskning for at underbygge dette.

Panax ginseng har også kunne forstærke effektiviteten af visse vacciner, hvilket er understøttet af både dyre- og menneskestudier. I nogle tilfælde har det endda hjulpet med at mindske risikoen for influenza i kombination med en influenzavaccine.1

Potentielle Fordele:

 1. Forbedret mental velvære: Panax ginseng kan forbedre humøret og øge livskvaliteten, i hvert fald i en kort periode.
 2. Kognitiv funktion: Der er tegn på, at planten kan forbedre kognitive evner som tænkning, læring og hukommelse. Men mere forskning er nødvendig.
 3. Immunrespons: Planten kan styrke effekten af visse vacciner og mindske risikoen for influenza, når den kombineres med en influenzavaccine.
 4. ADHD: Koreansk Rød Ginseng, som er det samme som Panax Ginseng, kan have en positiv effekt på børn med symptomer på ADHD, selvom der er brug for flere undersøgelser.
 5. Kræftrelateret træthed: Studier har vist, at ginseng kan forbedre trætheden hos nogle kræftpatienter.
 6. Generel udholdenhed: Dyreforsøg antyder, at Panax ginseng kan forbedre præstation og reducere træthed.
 7. Alzheimer: Der er indikationer på, at ginseng kan forbedre kognitive funktioner hos personer med Alzheimers, men effekten er kortvarig.

Bivirkninger

Selvom Panax ginseng generelt betragtes som sikkert, kan der opstå bivirkninger som maveproblemer, kvalme og diarré. Der er også nogle, der har oplevet søvnløshed. 2

Dosering

Panax Ginseng indtages ofte i doser på 200 til 400 mg dagligt. Især doser på 400 mg synes at give mest kognitiv fordel.

Nogle studier, der har inkluderet Panax Ginseng i en multivitamin, tyder på, at doser så lave som 40 mg også kan have en virkning.

Aktive stoffer

Den aktive komponent i Panax ginseng kaldes ginsenosider.

Disse stoffer, sammen med andre ingredienser som polysakkarider og peptider, bidrager til plantens farmakologiske egenskaber.

Panax ginseng og hjernens funktion

Panax ginseng har i nogle forskningsprojekter vist potentiale for at kunne forbedre vores kognitive evner, altså evnen til at tænke, lære og huske. Men disse resultater er ikke entydige, og effekten er derfor stadig betragtet som uafklaret.

I disse studier er forskerne dykket ned i, hvordan Panax ginseng påvirker specifikke kognitive funktioner. Eksempelvis har de set på, om planten kan gøre os hurtigere til at reagere eller mere præcise i vores opgaveløsning. De første resultater er lovende, men vi skal være forsigtige med at drage forhastede konklusioner.

Den nuværende forskning giver os nogle antydninger, men den er ikke endegyldig. Der er brug for yderligere, mere dybdegående studier for at afgøre, om Panax ginseng virkelig har den positive effekt på kognition, som nogle mener at have fundet.

Kort sagt, selvom der er spændende foreløbige resultater, står vi stadig med en del ubesvarede spørgsmål om Panax ginsengs indvirkning på vores tænkeevne. For at blive klogere kræver det yderligere forskning, der kan be- eller afkræfte de første fund.3 4

Panax ginseng og mentalt velvære

Et studie satte sig for at vurdere effekten af Panax ginseng på livskvalitet over tid.

Deltagerne blev tilfældigt fordelt til enten at få 200 mg Panax ginseng dagligt eller et placebo i 8 uger. Man brugte en anerkendt spørgeskema-metode, SF-36v2, for at måle deltagernes helbred og livskvalitet.

I starten var der ingen væsentlige forskelle i deltagernes grundlæggende demografi eller i deres SF-36v2-score. Men efter 4 uger viste deltagere, der fik Panax ginseng, forbedringer i social funktion og mental sundhed sammenlignet med placebo-gruppen.

Disse forbedringer holdt dog ikke ved efter 8 uger.

Konklusionen var, at Panax ginseng kan forbedre mentalt helbred og social funktion i en periode på 4 uger, men denne effekt aftager med fortsat brug.5

Panax ginseng mod ADHD

Et studiet havde til formål at undersøge, om Koreansk Rød Ginseng kunne have en positiv effekt på børn med symptomer på opmærksomhedsforstyrrelse og hyperaktivitet, ofte kendt som ADHD. Tidligere forskning har antydet, at denne type ginseng kan sænke niveauerne af stresshormoner som cortisol og DHEA, hvilket gør den til en mulig behandlingsmulighed for ADHD.

Børn mellem 6 og 15 år, som opfyldte kriterierne for at have ADHD, blev delt i to grupper. Den ene gruppe fik Koreansk Rød Ginseng to gange om dagen, mens den anden gruppe fik en placebo. Efter otte ugers behandling blev børnene vurderet for at se, om der var nogen forbedring i deres symptomer på uopmærksomhed og hyperaktivitet. Forskerne målte også hjerneaktiviteten for at se, om der var nogen ændringer.

Resultaterne viste en markant forbedring i både uopmærksomhed og hyperaktivitet i den gruppe, der fik Koreansk Rød Ginseng. Hjerneaktiviteten, målt som forholdet mellem to typer af hjernebølger, var også forbedret i denne gruppe. Derimod så man ingen signifikante ændringer i niveauerne af stresshormoner i nogen af grupperne. Det blev også rapporteret, at der ikke var nogen alvorlige bivirkninger ved at tage ginseng.

Så alt i alt tyder resultaterne på, at Koreansk Rød Ginseng kan være en sikker og effektiv alternativ behandling for børn med ADHD-symptomer. Men der er brug for flere undersøgelser for at bekræfte disse fund.6

Panax ginseng mod træthed

En forskningsartikel undersøgte, om ginseng kan hjælpe med at forbedre træthed relateret til kræft.

Kræftrelateret træthed er et stort problem for mange kræftpatienter, og der er interesse for komplementære behandlinger som ginseng, der menes at have flere gavnlige virkninger. Forskerne gennemgik tidligere studier, der havde brugt tilfældige kontrollerede forsøg (RCTs) for at undersøge ginsengs effekt på træthed i kræftpatienter.

I alt blev fem RCTs med 347 personer i ginsenggruppen og 336 i kontrolgruppen inkluderet. Studierne var dog meget forskellige (høj heterogenitet), hvilket gør det sværere at drage en klar konklusion. Men efter at have samlet data viste resultaterne, at ginseng havde en signifikant positiv effekt på træthed sammenlignet med kontrolgruppen.

Konklusionen er, at ginseng kan forbedre træthed hos kræftpatienter. Dog påpeger forfatterne, at der er behov for flere godt designet RCTs for at bekræfte denne effekt.7

Et andet studie testede Koreansk Rød Ginseng på folk med træthed og “mangelsyndrom”. Over fire uger blev der ikke observeret nogen alvorlige bivirkninger, og trætheden hos deltagerne forbedredes. 8

Note: Koreansk Rød Ginseng er en form for Panax ginseng, der har gennemgået en særlig tørre- og dampningsproces.

Panax ginseng og alzheimers

I et forsøg blev 97 voksne med Alzheimers tilfældigt tildelt enten at indtage 4,6 gram Ginseng dagligt (54 deltagere) eller et placebo (37 deltagere) i 12 uger.

Efter 4 og 12 ugers indtagelse viste Ginseng-gruppen forbedringer i både MMSE- og ADAS-kognitive scores sammenlignet med placebogruppen. Disse forbedringer forsvandt dog 12 uger efter, at man var stoppet med at tage supplementet.

Sagt enkelt kan Ginseng altså have en positiv kortvarig effekt på kognitive funktioner hos personer med Alzheimers, men effekten ser ud til at forsvinde, når man holder op med at tage det. Det er derfor vigtigt at overveje, hvordan og hvor længe man vil bruge Ginseng som en del af en behandlingsstrategi for Alzheimers.9

Note: Man brugte Mini Mental State Examination (MMSE) og Alzheimer Disease Assessment Scales (ADAS) til at vurdere kognitive evner. Disse scores blev målt efter 4 og 12 ugers indtagelse og igen 12 uger efter, at behandlingsforløbet var afsluttet.

Andet forskning om Panax ginseng

I forhold til udholdenhed og træthed har Panax ginseng vist nogle interessante resultater i dyreforsøg. Mus, der fik polysakkarider fra Panax ginseng, havde en forbedret præstation i en svømmetest. Den mest markante effekt blev observeret ved den højeste dosis. Det ser ud til, at de sure polysakkarider i planten er de aktive bestanddele, der forbedrer præstation og reducerer træthed.

Når det kommer til hormoner som testosteron og cortisol, har forskningen ikke vist nogen signifikant effekt af Panax ginseng. I et studie med veltrænede atleter ændrede indtagelsen af Panax ginseng ikke niveauerne af disse hormoner på en målbar måde.

Med hensyn til immunologi og motion har forskning indtil videre heller ikke kunnet vise, at Panax ginseng har en effekt på immunsystemet hos udholdenhedsatleter. Der var ingen ændring i antallet eller funktionen af forskellige immunceller efter seks ugers brug.

Til sidst er der også data om, hvordan Panax ginseng kan påvirke kropstemperaturen. I et mussestudie havde både kolde og varme mus en opvarmende effekt efter at have fået Panax ginseng. De brugte mindre tid på en varmepude, hvilket indikerer en termisk effekt.

Sammenfattende kan Panax ginseng have potentiale i forhold til at forbedre udholdenhed og reducere træthed, men effekterne på hormonelle niveauer og immunsystemet er mindre klare. Som altid er det vigtigt at tage højde for, at resultater fra dyreforsøg ikke nødvendigvis kan overføres direkte til mennesker.

Kilder

 1. Scaglione, F., Cattaneo, G., Alessandria, M., & Cogo, R. (1996). Efficacy and safety of the standardised Ginseng extract G115 for potentiating vaccination against the influenza syndrome and protection against the common cold [corrected]. Drugs under experimental and clinical research22(2), 65–72. ↩︎
 2. Lee, N. H., & Son, C. G. (2011). Systematic review of randomized controlled trials evaluating the efficacy and safety of ginseng. Journal of acupuncture and meridian studies4(2), 85–97. https://doi.org/10.1016/S2005-2901(11)60013-7 ↩︎
 3. Smith, I., Williamson, E. M., Putnam, S., Farrimond, J., & Whalley, B. J. (2014). Effects and mechanisms of ginseng and ginsenosides on cognition. Nutrition reviews72(5), 319–333. https://doi.org/10.1111/nure.12099 ↩︎
 4. Reay, J. L., Scholey, A. B., & Kennedy, D. O. (2010). Panax ginseng (G115) improves aspects of working memory performance and subjective ratings of calmness in healthy young adults. Human psychopharmacology25(6), 462–471. https://doi.org/10.1002/hup.1138 ↩︎
 5. Ellis, J. M., & Reddy, P. (2002). Effects of Panax ginseng on quality of life. The Annals of pharmacotherapy36(3), 375–379. https://doi.org/10.1345/aph.1A245 ↩︎
 6. Ko, H. J., Kim, I., Kim, J. B., Moon, Y., Whang, M. C., Lee, K. M., & Jung, S. P. (2014). Effects of Korean red ginseng extract on behavior in children with symptoms of inattention and hyperactivity/impulsivity: a double-blind randomized placebo-controlled trial. Journal of child and adolescent psychopharmacology24(9), 501–508. https://doi.org/10.1089/cap.2014.0013 ↩︎
 7. Najafi, T. F., Bahri, N., Tohidinik, H. R., Feyz, S., Bloki, F., Savarkar, S., & Jahanfar, S. (2021). Treatment of cancer-related fatigue with ginseng: A systematic review and meta-analysis. Journal of Herbal Medicine28, 100440. ↩︎
 8. Zhang, L., Chen, X., Cheng, Y., Chen, Q., Tan, H., Son, D., Chang, D., Bian, Z., Fang, H., & Xu, H. (2019). Safety and antifatigue effect of Korean Red Ginseng: a randomized, double-blind, and placebo-controlled clinical trial. Journal of ginseng research43(4), 676–683. https://doi.org/10.1016/j.jgr.2019.05.006 ↩︎
 9. Lee, S. T., Chu, K., Sim, J. Y., Heo, J. H., & Kim, M. (2008). Panax ginseng enhances cognitive performance in Alzheimer disease. Alzheimer disease and associated disorders22(3), 222–226. https://doi.org/10.1097/WAD.0b013e31816c92e6 ↩︎
Vurder post

Nyhedsbrev

Hver uge udforsker vi et nyt sundhedsområde, såsom hukommelse, depression eller muskelopbygning, og leverer et komplet overblik over de kosttilskud, aktiviteter og diæter, der er videnskabeligt bevist at effekt. Følg med for at få klar indsigt i, hvad der rent faktisk gør en forskel.

Ved at trykke ‘Tilmeld’ acceptere du vores privatlivspolitik.

Indsend fejl eller feedback

Evidensbaserede guides om sundhed