Hvad er Tongkat Ali? Og hvor kan det købes?

Tongkat Ali er et træ fra Asien, men det er roden af Tongkat Ali, som bruges i kosttilskud. Tongkat Ali tages oftest af personer, der ønsker at hæve niveauet af testosteron i kroppen.

En større meta-analyse fra 2022 har eksempelvis vist, at Tongkat Ali kan øge niveauet af testosteron i kroppen. Doserne i undersøgelsen var effektive fra 100 – 600 mg.

køb tongkat ali danmark

HealerLabs sender Tongkat Ali til forbrugere i Danmark. Tilskuddet indeholder 400 mg økologisk Tongkat Ali.

Hvor kan Tongkat Ali købes i Danmark?

Tongkat Ali kan købes via nedenstående links. Tongkat Ali kan ikke købes i Danmark på grund af EUs regler om novel foods. Kort fortalt må virksomheder ikke sælger Tongkat Ali i Danmark. Men som privatperson er det helt lovligt at købe kosttilskud, såsom Tongkat Ali, fra udlandet og modtage dem med posten – og fordi England har forladt EU, kan du købe Tongkat Ali der og få det sendt til Danmark.

Den eneste pålidelige forhandler, vi har fundet, kan du finde via disse links herunder. Flere af vores læsere har bestilt derfra og modtaget deres pakker inden for mellem 4 og 7 dage. I forhold til fragtpris koster det 79 kr. at få det sendt til Danmark, men de har også fri fragt ved større bestillinger.

Billeder fra forskellige køb af Tongkat Ali + Fadogia Agrestis fra Healerlabs.

Andre kosttilskud, der øger testosteronniveauet

Jeg har skrevet et langt evidensbaseret indlæg om 17 kosttilskud og fødevare der øger testosteron.

For at spare dig på læsning er disse de mest effektive kosttilskud:

Men der er også andre gode kosttilskud. Eksempelvis viste et studie, at raske mænd, der tog 8 mg boron forøgede frit testosteron. Studier viser også, at Selenium er effektivt for testosteron produktionen.

Zink, specielt i kombination med magnesium, har også vist sig at være effektivt, men kun hvis man i forvejen mangler mineralerne.

Ligeledes er omega-3 med højt indhold af EPA/DHA vigtigt for normal produktionen af testosteron.

Hvad er Tongkat Ali godt for?

Flere studier har vist, at Tongkat Ali kan have positive effekter på en række områder

 • Forøgelse af testosteron produktion, sperm produktion og erektil funktion1
 • Forsørgelse seksuel lyst på baggrund af forsøget dopamin2
 • Forøget muskelstyrke3 4
 • Formindskelse af stress5 6
 • Kan være anti inflammatorisk. Dog ikke undersøgt på mennesker7
 • Forbedret knogle sundhed. Dog kun undersøgt i studier med rotter.

Tongkat Ali og testosteron hos raske mænd

Der er foretaget mange studier med Tongkat Ali, der har undersøgt effekten på testosteron hos syge og ældre personer. Men der findes lang en række naturlige kosttilskud, som har en positiv virkning på testosteronniveauet hos personer med visse sygdomme, som resulterer i nedsat testosteron.

Det er sjældent at finde tilskud, som kan hæve testosteron hos raske mennesker uden sygdom og uden en klinisk mangel på testosteron. Men her skiller Tongkat Ali sig altså ud, da det angiveligvis også kan påvirke raske personers testosteron niveau.

Vi har fundet to studier, der ser på dette.

I det første studie blev der målt kortisol- og testosteronniveauer samt humørstatus hos 63 deltagere (32 mænd og 31 kvinder) med moderat stress. De fik enten et ekstrakt af Tongkat Ali rod eller en placebo i 4 uger. Resultaterne viste, at både mænd og kvinder, der indtog Tongkat Ali, oplevede et fald i kortisolniveauet og en stigning i testosteronniveauet.4

I det andet studie undersøgte forskerne effekten af at indtage 600 mg Tongkat Ali på testosteronniveauer hos raske mænd. De fandt en signifikant stigning i testosteron i gruppen. 8

Det frie testosteron steg også signifikant.


Note: Fri testosteron er den mængde testosteron i blodet, der ikke er bundet til proteiner og derfor er tilgængelig for kroppens celler. Det er vigtigt, fordi det er den aktive form, der kan påvirke kroppen, herunder humør, muskelvækst, knogletæthed og libido. For folk, der ønsker at øge deres testosteronniveauer, skal det altid være målet at hæve niveauet af fri testosteron. Dette har Tongkat Ali vist at det kan.

Et stort studie om Tongkat Ali og testosteron

En nylig omfattende meta-analyse har undersøgt, om Tongkat Ali har en forøgende effekt på testosteronniveauet.

En meta-analyse er en proces, hvor man kombinerer data fra flere undersøgelser for at skabe et klarere billede af en behandlings effektivitet. Denne metode er særlig stærk, fordi den kan reducere fejlkilder, skærpe nøjagtigheden af resultaterne og afdække tendenser, der måske ikke er åbenlyse, når man ser på enkeltstudier isoleret.

I denne meta-analyse blev resultaterne fra fem randomiserede kontrollerede forsøg (RCT’er) undersøgt

RCT’er er guldstandarden inden for klinisk forskning, fordi de tilfældigt fordeler deltagere til enten en gruppe, der modtager behandlingen (i dette tilfælde Tongkat Ali), eller til en kontrolgruppe, hvilket minimerer risikoen for bias og øger sandsynligheden for, at resultaterne rent faktisk skyldes behandlingen og ikke andre faktorer.

Til trods for en større variation mellem studiernes resultater, tyder den samlede analyse på, at Tongkat Ali potentielt kan forhøje testosteronniveauerne. Dette synes særligt at være tilfældet hos mænd med hypogonadisme, en tilstand med naturligt lave niveauer af testosteron. Tongkat Ali ser ikke ud til at have en mærkbar effekt på andre hormoner såsom SHBG eller dehydroepiandrosteron. Bivirkninger blev kun rapporteret i ét studie, hvilket antyder, at Tongkat Ali generelt kan være en sikker behandling. Denne konklusion understreger Tongkat Alis potentiale, men også behovet for yderligere forskning for at bekræfte disse fund.9

Tongkat ali mod stress

Et placebo studie blev 63 mennesker undersøgt for en rækkestress hormoner ved indtagelse af Tongkat Ali over 4 uger. Efter de fire havde gruppen, der indtog Tongkat Ali formindsket stresshormonet kortisol. Derudover rapporterede deltagerne også om, at de mærkede en forbedring på ’vrede’ og ’forvirring’. ’

Læs også: Hvad er hormoner?

Et andet studie fra 2018 kombinerede Tongkat Ali med multivitamin. I det 24 uger lange studie deltog 93 personer mellem 25-65 år. De havde alle et moderat stressfuldt liv, men ellers sunde individer. Deltagerne rapporterede om øget handlekraft og følelsesmæssigt velvære. Glukosekoncentrationerne faldt også, hvilket også kan have bidraget til deltagernes velbefindende.

Tongkat Ali og erektil dysfunktion

I en undersøgelse blev effekten af forskellige kosttilskud, heriblandt Tongkat Ali, på erektil dysfunktion tjekket. Forskerne kiggede på 23 forskelleige studier og fandt ud af, at de fleste af de 41 ingredienser i disse kosttilskud ikke hjælper med ED. 10

Dog fandt de, at seks ingredienser faktisk kan have en positiv effekt:

 1. Tongkat ali
 2. Ginseng
 3. Arginin
 4. Yohimbin
 5. Tribulus terrestris
 6. Pinus pinaste
 7. To andre, ashwagandha og safran, viste også noget løfte, men kun baseret på ét studie.

Mange af disse tilskud havde for mange ingredienser, og ofte var de gode ingredienser ikke i stærk nok dosis. Faktisk forventede forskerne, at 20 ud af de 27 tilskud slet ikke ville virke.

Arginin var den mest brugte ingrediens, men den var næsten altid i for lav en dosis til at gøre en forskel.

Studie: Kan tongkat ali forbedre træningspræstation?

Der har ikke været mange studier, der undersøger effekten af træningspræstation ved tilskud af Tongkat Ali.

Et pilotstudie hos mænd, der tog et supplement med 100 mg tongkat ali i forbindelse med et 5-ugers cirkeltræningsprogram viste, at de oplevede større forbedringer i styrke og lean body mass sammenlignet med en kontrolgruppe, der trænede uden Tongkat Ali.11

Fem ugers supplementering med tongkat ali (400 mg/dag af ekstrakt) forbedrede håndgribestyrken hos ældre mænd og kvinder mellem 57 og 72 år. 12

En anden undersøgelse, som kombinerede tongkat ali (200 mg/dag) med et styrketræningsprogram, fandt dog ingen fordel sammenlignet med alene styrketræning for muskelstyrke og kraft, selvom spidsbelastningen under en cykeltest kun steg i den kombinerede gruppe. I samme studie havde tongkat ali-supplementering alene ingen effekt på præstationsresultater.13

Hos mænd med androgenmangel relateret til aldring (ADAM), syntes 200 mg tongkat ali med eller uden samtidig træning over 6 måneder ikke at give en yderligere fordel over træning alene for muskelstyrke, kardiorespiratorisk fitness eller symptomer på androgenmangel hos mænd; eller for erektil funktion, seksuel tilfredshed og testosteronniveauer.14

Tongkat ali synes ikke at forbedre udholdenhedspræstation i varme hos fritidsmotionister. Indtagelse af 150 mg Eurycoma dagligt i 7 dage og 1 time før en tidsprøve havde ingen effekt på løbeøkonomi og præstation eller kropstemperatur, hjertefrekvens, blodsukker eller lipidreaktioner på motion.15

Studie: Tongkat Ali og Recovery

I et studie blev effekten af kosttilskud med Tongkat Ali, på muskelgenopretning (recovery) undersøgt.

Forskerne kiggede på hvordan det påvirkede springkraft (f.eks. højde og topkraft i modspringshop, reaktiv styrkeindeks ved drop jump), muskelømhed, niveauer af kreatinkinase, samt niveauet af testosteron og cortisol i spyt.

Deltagerne i studiet var 18 internationale mandlige rugby-spillere i alderen 19-25 år fra det Nationale Sportsinstitut i Malaysia.

I dette 7-dages randomiserede kontrollerede forsøg tog deltagerne enten 400 mg Tongkat Ali eller et placebo dagligt. På den syvende dag udførte deltagerne et muskelskadende træningsprogram, der bestod af excentriske benpresser.

Resultaterne viste ingen forskelle mellem grupperne for nogen af de vurderede resultater. Springperformance var forringet 24 timer efter øvelsen, og muskelømhed samt kreatinkinase-niveauer var forhøjede 24 og 48 timer efter øvelsen.

Det er værd at bemærke, at graden af muskelskade fra træningsprotokollen var mild. Derfor er det muligt, at supplerende med Tongkat Ali kunne forbedre genopretning efter træning i konteksten af alvorlig muskelskade.16

Nyt studie: Virker testosteronforstærkere?

Et nyt studie har undersøgt om testosteronforstærkere, såsom Tongkat Ali, kan øge testosteronniveauer.

Studiet havde til formål at evaluere forskellige kosttilskuds effekter på testosteronniveauer på tværs af forskellige grupper, herunder mandlige atleter, mænd med sen debut af hypogonadisme, infertile mænd og raske mænd.

Studiet viste de fleste af de testede testosteronforstærkere ikke en signifikant stigning i de samlede testosteronniveauer sammenlignet med et placebo.

Dog er der nogle undtagelser.

Specifikt for Tongkat Ali (Eurycoma longifolia), antyder fundene, at det kan betragtes som muligvis effektivt for visse grupper:

 • Mænd med sen debut af hypogonadisme: Tongkat Ali, sammen med en blanding af Punica granatum frugtskal og Theobroma cacao frøekstrakter (Tesnor™), og renset Shilajit ekstrakt (PrimaVie™), viste potentiel effektivitet.
 • Raske mænd: Tongkat Ali og Withania somnifera blev indikeret som muligvis effektive.

Udtrykkene “muligvis effektiv” antyder, at der er noget bevis for Tongkat Alis effektivitet til at øge testosteronniveauer i disse specifikke populationer.

Dog skriver forskerne skriver, at dette bevis er muligvis ikke konklusivt eller robust nok til at fremsætte en definitiv påstand.17


Hypogonadisme er en tilstand, hvor kroppens kønskirtler producerer utilstrækkelige mængder af kønshormoner. Dette kan påvirke mænd og kvinder, men hos mænd fører det typisk til lav produktion af testosteron. Tilstanden kan skyldes problemer med testiklerne (primær hypogonadisme) eller med hypofysen eller hypothalamus (sekundær hypogonadisme) og kan medføre symptomer som nedsat libido, træthed, og tab af muskelmasse.

Hvor meget Tongkat Ali skal man tage?

Et Review studie fra 2016 viste, at Tongkat Ali ikke havde en negativ effekt på sperm kvalitet, men det er vist i studier med dyr, at det muligvis kan have en giftig effekt. Derfor anbefaler forfatterne at man tager mellem 200-400 milligram.

Ifølge selvsamme studie fortæller forfatterne at man ikke bør tage Tongkat Ali hvis man har/haft kræft, problemer med hjertet eller nyrerne. Man bør også undgå at tage Tongkat Ali hvis man har/haft problemer med immunsystemet.

Tal altid med din læge før du beslutter dig for at tage et nyt kosttilskud.

Hvad er Tongkat Ali?

Tongkat Ali er en lille busk fra sydøst asien. Nærmere bestem fra Cambodja, Myanmar og Thailand.

Tongkat Ali har mange navne:  Eurycoma Longifolia, E. longifolia, Longjack, Malaysian gensing eller Tongkat Ali som vi kalder det her.

Tongkat Ali hører til Simaroubaceae-familien, og det er specifikt Longifolia-art, der er brugt til medicinske formål. Planten har forskellige navne afhængigt af, hvor den vokser, og de aktive stoffer i planten kan også variere baseret på hvor den vokser.

Der findes tre forskellige plantearter, som referer til Tongkat Ali: Entomophthora apiculata, Polyalthia bullata, og Goniothalamus.

Andre navne for Tongkat Ali:

 • Tongkat Alit bliver oftest omtalt som Eurycomanone. Eurycomanone er blot det aktive stof i Tongkat Ali, som siges at have den hormon forstærkende effekt.
 • Pasak Bumi er et andet navn for Tongkat Ali.
 • Longjack er også et andet navn for Tongkat Ali.
 • Navnet Tongkat Ali betyder ”Ali’s Stok”, der så fint henviser til rodens seksuelle egenskaber.

Historien om Tongkat Ali

Tongkat Ali roden er blevet brugt i sydøst asien i mange hundrede år, men den er først for nyligt blevet populær i vesten.

I et studie fra 2016 er Tongkat Ali blevet brugt i traditionel medicin mod følgende: seksuel dysfunktion, malaria, højt blodtryk, angst, indvoldsorm, diarré, aldring, kløe, dysenteri, forstoppelse, træningsrestitution, feber, diabetes, Kræft, dårlig fordøjelse, ømhed og smerter, syfilis og osteoporose.

Kan Tongkat Ali købes i Danmark?

Jeg kontaktede fødevarestyrelsen i forbindelse salg af Tongkat Ali i Danmark. Fødevarestyrelsen fortalte at Tongkat Ali betragtes som novel food. Den må af den grund ikke sælges af virksomheder i Danmark (eller EU) før der er givet en novel food godkendelse.

At Tongkat Ali er en novel food betyder, at den ikke er blevet spist i EU før 1997. Af den grund må den ikke sælges før den er blevet godkent af EU.

I 2016 blev en ansøgning om Tongkat Ali ekstrat afvist. I 2021 fortog EFSA en risikovurdering af Tongkat Ali ekstrakt, der fastslog at det ikke måtte sælges indenfor EU. Baggrunden var, at de fandt ud af, at ekstraktet kunne skade kromosomer i laboratorietests. Derefter kiggede de tests i levende organismer og så skader på DNA i væv, der først var i kontakt med ekstraktet, ved høje doser. De konkluderede, at man ikke kan garantere for produktets sikkerhed ved brug.

Fødevarestyrelsen nævnte også, at risikovurderingen kun har kigget på en koncentreret ekstrakt af Tongkat Ali og ikke selve roden. Men selvom vurderingen kun har undersøgt ekstrakten, og ikke roden alene, må den fortsat ikke sælges i Danmark eller i EU. Derfor kan du kun købe Tongkat Ali fra lande udenfor EU, eksempelvis England eller USA.

Er Tongkat Ali lovligt?

Lovgivningen på dette område kan være forvirrende. Men efter at have konsulteret med Fødevarestyrelsen, fik jeg at vide, at der ikke er nogen lovmæssige hindringer for private forbrugere i at købe Tongkat Ali. Det betyder, at selvom danske virksomheder ikke har tilladelse til at sælge det, kan du som privatperson lovligt indkøbe Tongkat Ali fra udlandet.

Anses Tongkat Ali som doping?

Den 13. april 2023 var jeg i kontakt med Anti Doping Danmark for at få klarhed over Tongkat Alis status i forhold til doping. De bekræftede, at Tongkat Ali hverken er opført på dopinglisten eller på monitoreringslisten over kosttilskud, de holder øje med. Dette betyder altså, at Tongkat Ali ikke betragtes som doping.

Aktive stoffer i Tongkat Ali

I Tongkat Ali findes der en række aktive stoffer. De mest kendte er quassinoidforbindelserne som Eurycomanone og eurycomanol. Disse stoffer er primært det, der giver planten dens medicinske egenskaber.

Ud over quassinoider findes der også andre stoffer som eurycolactoner og canthin-6-one metabolitter.

Produkter, der indeholder Tongkat Ali, kommer ofte i ekstraktform.

Et kendt ekstrakt er LJ100, der er en koncentreret form af planten. Det indeholder 22% eurypeptider og 40% glycosaponiner, som er andre aktive stoffer i planten.

Et andet populært ekstrakt er TAF 273, der er særligt rigt på eurycomanone.


Kort sagt: Tongkat Ali er en plante rig på en række bioaktive stoffer. Disse stoffer har forskellige medicinske egenskaber, og planten bruges ofte i ekstraktform for at koncentrere de aktive ingredienser. Det er også vigtigt at bemærke, at indholdet af disse stoffer kan variere afhængigt af, hvor planten er vokset.

Kilder

 1. Rehman SU, Choe K, Yoo HH. Review on a Traditional Herbal Medicine, Eurycoma longifolia Jack (Tongkat Ali): Its Traditional Uses, Chemistry, Evidence-Based Pharmacology and Toxicology. Molecules. 2016 Mar 10;21(3):331. doi: 10.3390/molecules21030331. PMID: 26978330; PMCID: PMC6274257. ↩︎
 2. Ezzat SM, Ezzat MI, Okba MM, Hassan SM, Alkorashy AI, Karar MM, Ahmed SH, Mohamed SO. Brain Cortical and Hippocampal Dopamine: A New Mechanistic Approach for Eurycoma longifolia Well-Known Aphrodisiac Activity and Its Chemical Characterization. Evid Based Complement Alternat Med. 2019 Jun 2;2019:7543460. doi: 10.1155/2019/7543460. PMID: 31275418; PMCID: PMC6582863. ↩︎
 3. Henkel RR, Wang R, Bassett SH, Chen T, Liu N, Zhu Y, Tambi MI. Tongkat Ali as a potential herbal supplement for physically active male and female seniors–a pilot study. Phytother Res. 2014 Apr;28(4):544-50. doi: 10.1002/ptr.5017. Epub 2013 Jun 11. PMID: 23754792. ↩︎
 4. Khanijo T, Jiraungkoorskul W. Review Ergogenic Effect of Long Jack, Eurycoma Longifolia. Pharmacogn Rev. 2016 Jul-Dec;10(20):139-142. doi: 10.4103/0973-7847.194041. PMID: 28082797; PMCID: PMC5214558. ↩︎
 5. Talbott SM, Talbott JA, George A, Pugh M. Effect of Tongkat Ali on stress hormones and psychological mood state in moderately stressed subjects. J Int Soc Sports Nutr. 2013 May 26;10(1):28. doi: 10.1186/1550-2783-10-28. PMID: 23705671; PMCID: PMC3669033. ↩︎
 6. George A, Udani J, Abidin NZ, Yusof A. Efficacy and safety of Eurycoma longifolia (Physta®) water extract plus multivitamins on quality of life, mood and stress: a randomized placebo-controlled and parallel study. Food Nutr Res. 2018 Oct 16;62. doi: 10.29219/fnr.v62.1374. PMID: 30574050; PMCID: PMC6294837. ↩︎
 7. Rehman SU, Choe K, Yoo HH. Review on a Traditional Herbal Medicine, Eurycoma longifolia Jack (Tongkat Ali): Its Traditional Uses, Chemistry, Evidence-Based Pharmacology and Toxicology. Molecules. 2016 Mar 10;21(3):331. doi: 10.3390/molecules21030331. PMID: 26978330; PMCID: PMC6274257. ↩︎
 8. Chan, K. Q., Stewart, C., Chester, N., Hamzah, S. H., & Yusof, A. (2021). The effect of Eurycoma longifolia on the regulation of reproductive hormones in young males. Andrologia53(4), e14001. ↩︎
 9. Leisegang K, Finelli R, Sikka SC, Panner Selvam MK. Eurycoma longifolia (Jack) Improves Serum Total Testosterone in Men: A Systematic Review and Meta-Analysis of Clinical Trials. Medicina (Kaunas). 2022 Aug 4;58(8):1047. doi: 10.3390/medicina58081047. PMID: 36013514; PMCID: PMC9415500. ↩︎
 10. Petre, G. C., Francini-Pesenti, F., Vitagliano, A., Grande, G., Ferlin, A., & Garolla, A. (2023). Dietary Supplements for Erectile Dysfunction: Analysis of Marketed Products, Systematic Review, Meta-Analysis and Rational UseNutrients15(17), 3677. https://doi.org/10.3390/nu15173677 ↩︎
 11. The Ergogenic Effect of Eurycoma longifolia Jack: A Pilot Study ↩︎
 12. Henkel, R. R., Wang, R., Bassett, S. H., Chen, T., Liu, N., Zhu, Y., & Tambi, M. I. (2014). Tongkat Ali as a potential herbal supplement for physically active male and female seniors–a pilot study. Phytotherapy research : PTR28(4), 544–550. https://doi.org/10.1002/ptr.5017 ↩︎
 13. Chen, C. K., Ooi, F. K., Abu Kasim, N. A., & Asari, M. A. (2019). Effects of Eurycoma Longifolia Jack Supplementation Combined with Resistance Training on Isokinetic Muscular Strength and Power, Anaerobic Power, and Urinary Testosterone: Epitestosterone Ratio in Young Males. International journal of preventive medicine10, 118. https://doi.org/10.4103/ijpvm.IJPVM_404_17 ↩︎
 14. Leitão, A. E., Vieira, M. C. S., Pelegrini, A., da Silva, E. L., & Guimarães, A. C. A. (2021). A 6-month, double-blind, placebo-controlled, randomized trial to evaluate the effect of Eurycoma longifolia (Tongkat Ali) and concurrent training on erectile function and testosterone levels in androgen deficiency of aging males (ADAM)Maturitas145, 78–85. https://doi.org/10.1016/j.maturitas.2020.12.002 ↩︎
 15. Leitão, A. E., Vieira, M. C. S., Gomes, D. A., Boing, L., Pelegrini, A., Luiz, E., & Guimarães, A. C. A. (2021). Exercise associated or not to the intake of Eurycoma longifolia improves strength and cardiorespiratory fitness in men with androgen deficiencyComplementary therapies in clinical practice42, 101301. https://doi.org/10.1016/j.ctcp.2020.101301 ↩︎
 16. Zakaria, A. Z., Washif, J. A., Lim, B. H., & Nosaka, K. (2023). Effects of Eurycoma longifolia Jack supplementation on eccentric leg press exercise-induced muscle damage in rugby playersBiology of sport40(3), 691–697. https://doi.org/10.5114/biolsport.2023.119290 ↩︎
 17. Morgado, A., Tsampoukas, G., Sokolakis, I., Schoentgen, N., Urkmez, A., & Sarikaya, S. (2023). Do “testosterone boosters” really increase serum total testosterone? A systematic review. International journal of impotence research, 10.1038/s41443-023-00763-9. Advance online publication. https://doi.org/10.1038/s41443-023-00763-9 ↩︎
4.9/5 - (48 votes)

Nyhedsbrev

Hver uge udforsker vi et nyt sundhedsområde, såsom hukommelse, depression eller muskelopbygning, og leverer et komplet overblik over de kosttilskud, aktiviteter og diæter, der er videnskabeligt bevist at effekt. Følg med for at få klar indsigt i, hvad der rent faktisk gør en forskel.

Ved at trykke ‘Tilmeld’ acceptere du vores privatlivspolitik.

Indsend fejl eller feedback

Køb Tongkat Ali

Evidensbaserede guides om sundhed