Alt du skal vide om Resveratrol Kosttilskud

Franskmænd spiser meget mættet fedt, drikker meget rødvin, men har overraskende få tilfælde af herte-kar-sygdomme. Er det et tilfæde?

Resveratrol er en naturlig forbindelse, som findes i en række planter, herunder druer, blåbær, hindbær og jordnødder.

Den er mest kendt for sin tilstedeværelse i rødvin, hvor den menes at bidrage til “den franske paradox” – en observation om, at franskmænd, på trods af et højt indtag af mættet fedt, har en relativt lav forekomst af hjerte-kar-sygdomme.

I denne artikel gennemgår vi forskellige studier om resveratrol, og konstaterer at antallet af rapporterede virkninger er stigende. Vi har også inkluderet en købsguide.

Opsummering:

 • Forskning tyder på, at regelmæssig indtagelse af 75 mg resveratrol to gange dagligt kan bremse knogletab hos kvinder efter overgangsalderen.
 • Forskning tyder på, at resveratrol kan forbedre insulinfølsomhed.
 • Resultaterne fra et studie viste, at resveratrol nedsatte LDL-kolesterol, som er tæt forbundet med hjerte-kar-sygdomme.
 • Resveratrol har været brugt effektivt mod Dry Eye Disease (øjentørhed)
 • Resultaterne fra et studie tyder på, at resveratrol kan have en positiv effekt på menstruationsregelmæssighed og reduktion af hårtab hos kvinder med PCOS, uden at påvirke andre hormonelle eller metaboliske parametre.
 • Resveratrol kan have en positiv effekt på smerte, funktion og inflammation i forbindelse med slidgigt og leddegigt.

Indeholder 240 mg Resveratrol indkapslet i liposomer. Ved at indkapsle resveratrol i liposomer giver det kroppen bedre mulighed for at udnytte resveratrol. Quercetin øger optagelsen af resveratrol yderligere. Dette tilskud er testet af et uafhængigt  tredjeparts laboratorium.. Ifølge testen (læs her) er produktet 99,9 % rent.

Hvad er resveratrol godt for?

Resveratrol er bedst kendt for sine fordele for hjerte-kar-sundheden. Hos mennesker forbedrer resveratrol funktionen af endothelcellerne, som beklæder blodkarenes indre, og det kan have en blodtrykssænkende effekt hos nogle grupper. I laboratorieforsøg beskytter resveratrol mod åreforkalkning.

Hos voksne med type 2-diabetes forbedrer resveratrol fastende blodsukker, HbA1c-værdier og insulin følsomhed, men det ser ikke ud til at have fordele for voksne uden denne sygdom. Resveratrol reducerer konsekvent inflammatoriske cytokiner som C-reaktivt protein (CRP) og TNF-alpha.1 2

Til trods for at det virker plausibelt, at resveratrol kan påvirke blodlipider og kropskomposition, viser forskningen, at resveratrol ikke forbedrer blodlipiderne hos voksne med ikke-alkoholisk fedtleversygdom (NAFLD) eller kropskompositionen hos voksne med kardiometabolske tilstande.3

Dose

Fødevarestyrelsen har ikke sat nogle anbefalinger for resveratrol. Men der er observeret gavnlig effekt i flere studier på doser mellem 250 – 2000 mg resveratrol om dagen.

Bemærk: Hvis du tager medicin, bør du tale med din læge, før du begynder at tage resveratrol som et kosttilskud, uanset dosis. Dette skyldes, at doser på 1.000 mg resveratrol eller mere dagligt kan forstyrre virkningen af mange almindeligt anvendte lægemidler ved at hæmme enzymer kendt som cytochrom P450 isoenzymer.

Bivirkninger

Indtil videre er der ikke fundet nogle alvorlige bivirkninger ved indtagelse af resveratrol, selv i store doser. Et studie med dyr viste dog, at 1g pr. kg kropsvægt kunne være toksisk.4

Personer med sygdomshistorik samt gravide eller børn, bør altid tale egen læge, inden de tager resveratrol.

Købsguide

Resveratrol optages dårligt i kroppen. En af grundene er, at resveratrol er svært opløseligt i vand. Det betyder, at når det kommer i kontakt med vand i vores fordøjelsessystem, blander det sig ikke godt. Det gør det svært for kroppen at optage det effektivt.

Når det kommer til kosttilskud med resveratrol, findes de ofte i to former: kapsler og tabletter. Begge former indeholder normalt et tørt pulver af resveratrol. Problemet er, at dette tørre pulver ikke opløses godt i vand, hvilket igen gør det svært for kroppen at optage det.

Så hvad kan man gøre? Når du leder efter et resveratrol-tilskud, er det vigtigt at tjekke ingredienslisten. Se efter, om der er tilsat andre stoffer, der kan hjælpe med at øge optagelsen af resveratrol. Nogle gange tilsættes der stoffer som piperin (et stof i sort peber) eller MCT olie, som kan forbedre resveratrolets optagelse i kroppen.

Resveratrol kan også indkapsles i liposomer for at øge optagelsen:

Disse kosttilskud indeholder piperin og MCT olie, der forbedre resveratrols optagelse:

Hvis du vil øge optagelsen af resveratrol yderligere, kan du spise quercetin samtidig. Quercetin er en antioxidant, og blandt flere forskellige funktioner hæmmer det et enzym i kroppen, som ellers ville hæmme optagelsen af resveratrol. Med andre ord øger det optagelsen af resveratrol yderligere. Et godt bud på et quercetin kosttilskud er Purovatalis Liposomal Quercetin.

Huskeliste

 • Du kan enten søge efter kosttilskud med en vis mængde fedt, eller indtage dit resveratrol-tilskud sammen med et måltid, der indeholder fedt.
 • Piperin øger optagelsen af resveratrol markant, ifølge forskning.
 • Det er også vigtigt at opbevare dit resveratrol-tilskud på et mørkt og køligt sted, da resveratrol er følsomt over for lys og kan miste sin virkning, hvis det udsættes for for meget lys.
 • Resveratrol findes i trans- og cis-former. Trans-versionen af resveratrol er den bedst undersøgte form for resveratrol.

Her er for eksempel en ingrediensliste fra Core Resveratrol, der indeholder alle de elementer, du bør være opmærksom på.

Hvis du vil øge optagelsen af resveratrol yderligere, kan du samtidig indtage lecithin. Et studie viser, at Lecithin (in-vitro) hjælper med optagelsen af resveratrol. Solgars Lecithin kosttilskud inderholder sojalecithin.5

Resveratrol & sunde knogler

Forskere har udført et omfattende forsøg kaldet RESHAW for at undersøge, om resveratrol kan forbedre knoglehelbredet hos kvinder efter overgangsalderen. Forsøget var dobbeltblindet og varede i 24 måneder. Kvinderne fik enten resveratrol eller en placebo to gange dagligt.

Resultaterne viste, at resveratrol havde en positiv effekt på knogletætheden i rygsøjlen og lårbenet. Der var også en reduktion i et bestemt markør for knoglenedbrydning. Denne forbedring var særligt bemærkelsesværdig hos kvinder, der allerede havde dårligt knoglehelbred. Forbedringen i knogletætheden i lårbenet var også relateret til en forbedring i blodcirkulationen.

Interessant nok viste en underanalyse, at resveratrols positive effekt på knoglerne var endnu større hos deltagere, der også tog vitamin D og calcium.

Sammenfattende tyder forskningen på, at regelmæssig indtagelse af 75 mg resveratrol to gange dagligt kan bremse knogletab i rygsøjlen og lårbenet hos kvinder efter overgangsalderen, der ikke har åbenlyst knogleskørhed.6

Resveratrol & blodsukker

I en undersøgelse deltog 10 ældre personer, som havde problemer med at kontrollere deres blodsukker. I en periode på 4 uger fik de, sammen med et specielt sukkerige måltider, et dagligt tilskud af et stof resveratrol i forskellige mængder: 1000 mg, 1500 mg og 2000 mg.

Resveratrol havde en positiv effekt på alle tre grupper.

Efter at have spist måltiderne var der en betydelig nedgang i deres højeste blodsukkerniveau og mængden af sukker, deres kroppe blev udsat for. Resveratrol ændrede ikke deres blodsukkerniveau, når de havde fastet (ikke spist i et stykke tid).

Dette betyder, at resveratrol kan hjælpe med at kontrollere blodsukkeret hos personer, der har problemer med det, især efter at de har spist.

I et andet studie udførte forskere et studie på 19 patienter med type 2-diabetes. Deltagerne fik et dagligt tilskud af 10 mg resveratrol (fordelt på to doser) i løbet af 2-4 uger for at se, om det forbedrede deres insulinfølsomhed.7

Insulinfølsomhed refererer til, hvor godt cellerne i kroppen reagerer på insulin, et hormon der hjælper med at regulere blodsukkeret.

Resultaterne viste, at resveratrol forbedrede insulinfølsomheden. Forskerne fandt også ud af, at resveratrol havde en positiv effekt på at mindske skader forårsaget af uønskede kemiske reaktioner i kroppen, som kaldes “oxidativt stress”.

Et tredje studie med 11 overvægtige mænd blev resveratrol-tilskud givet i 1-6 måneder. Resultaterne viste forbedret insulinfølsomhed, lavere blodtryk, og muligvis en forbedring i leverens sundhed. 8

Resveratrol & blodgennemstrømning

I et studie med 40 deltagere, som havde haft et hjerteanfald, fik de et dagligt tilskud af 10mg resveratrol i 3 måneder. Studiet viste en forbedring i blodgennemstrømningen og en øget funktion af venstre hjertekammer. Det er dog usikkert, om denne forbedring gælder for alle eller kun for dem, der har haft et hjerteanfald.9

Resveratrol & hjertesygdomme

Resveratrol og hjertesygdomme. Regelmæssigt indtag af rødvin tilskrives ofte forklaringen på ‘den franske paradox’, hvilket er et udtryk, der beskriver observationen, at franskmændene har en relativt lav risiko for hjerte-kar-sygdomme, på trods af at de har en kost, der er høj på mættet fedt.

Et studie undersøgte effekten af resveratrol på LDL-kolesterol, som er tæt forbundet med hjerte-kar-sygdomme.

Forskere undersøgte virkningen af en resveratrol-beriget vindrukekstrakt på blodkolesterol og andre markører for hjertesundhed hos 75 deltagere, og fandt ud af at indtagelse af resveratrol-beriget vindrukekstrakt førte til en signifikant reduktion i LDL-kolesterol og andre markører for hjertesundhed, mens nogle andre markører øgede lidt.

Deltagerne fik 300 mg resveratrol og oplevede ingen negative bivirkninger.10

Resveratrol & konditionstræning

I et dobbeltblindt studie med 16 unge mænd mellem 18 og 29 år, som havde en normal vægt og træningserfaring, fik deltagerne et tilskud på 150 mg resveratrol 15 minutter efter deres højintensitets intervaltræning (tre gange om ugen) i fire uger.

Resveratrol-tilskuddet forværrede VO2 max, som er et mål for kroppens evne til at transportere og bruge ilt under træning. Det er et vigtigt mål for kondition og udholdenhed. Studiet viste også, at resveratrol kunne påvirke kroppens genetiske tilpasning til træning negativt.

Derimod var fedtforbrændingshastigheder og stofskifte ikke påvirket af resveratrol, og der var heller ingen indflydelse på fordelingen af muskelfibre i kroppen.11

Resveratrol & hjernen

I et studie med ni raske deltagere (køn ikke angivet), fik enten en dosis på 250 mg eller 500 mg resveratrol, blev der observeret en øgning i blodgennemstrømningen og ilttilførslen til hjernen.

Jo større dosis, jo større var effekten.

Dog viste resultaterne ikke nogen forbedring i den kognitive funktion isoleret set, og der var ingen forskel i graden af mental træthed mellem de to grupper.12

Flere studier har vist at drikke rødvin, som indeholder resveratrol, kan hjælpe med at bremse aldersrelateret nedgang i hjernens kognitive funktioner.13 14 15

Resveratrol & øjentørhed

Dry Eye Disease (Øjentørhed), en øjensygdom der påvirker tåreproduktion og fordampning.

Resveratrol, en naturlig forbindelse fundet i drueskind og nødder, viser lovende resultater i behandlingen af Dry Eye Disease. Dens antioxidative og antiinflammatoriske egenskaber og har vist sig at være effektivt i behandlingen af forskellige øjensygdomme.

Forskning har vist, at resveratrol kan modulere inflammatoriske signalveje i øjet og dermed reducere inflammation. Det har også vist sig at beskytte øjenceller mod skader forårsaget af oxidativ stress. Men indtil videre er resveratrol endnu ikke blevet en standardbehandling for Dry Eye Disease, primært på grund af udfordringer med levering og optagelse i kroppen.16

Resveratrol & PCOS

En gruppe forskere undersøgte hvordan kosttilskud med resveratrol påvirkede symptomer som menstruationsproblemer, kliniske tegn som akne og hårtab, samt biokemiske indikatorer for forhøjet mandligt kønshormon (hyperandrogenisme) hos kvinder med polycystisk ovariesyndrom (PCOS).

De kvindelige deltagere mellem 18 og 40 år blev tilfældigt fordelt i to grupper: en der fik 1000 mg resveratrol dagligt og en anden, der fik en placebo. Forsøget varede i 3 måneder.

Resultaterne viste, at kvinder, der fik resveratrol, havde en statistisk signifikant højere rate af regelmæssig menstruation sammenlignet med dem, der fik placebo (76,47% mod 51,61%).

Derudover oplevede de mindre hårtab. Der var dog ingen signifikante forskelle mellem de to grupper i forhold til niveauer af mandlige kønshormoner fra æggestokke og binyrer, niveauet af det kønshormonbindende globulin (SHBG), den frie androgenindeks, sukker- og insulinmetabolisme samt lipidprofil.

Resveratrol påvirkede heller ikke skjoldbruskkirtel-, lever- eller nyrefunktion. Der blev observeret en negativ effekt af resveratrol på kropskompositionen, men det påvirkede ikke vægtændringer i forhold til placebo-gruppen.

Sammenfattende tyder resultaterne på, at resveratrol kan have en positiv effekt på menstruationsregelmæssighed og reduktion af hårtab hos kvinder med PCOS, uden at påvirke andre hormonelle eller metaboliske parametre.17

Quercetin øger optagelsen af resveratrol

Quercetin er en type flavonoid, en klasse af forbindelser med antioxidantegenskaber. Du finder det naturligt i mange planter og fødevarer som æbler, løg, te og rødvin. Det er også tilgængeligt som kosttilskud i pille- eller pulverform.

Quercetin hæmmer specifikke enzymer i tarmen og leveren, kaldet sulfurotransferaser. Dette påvirker, hvordan visse stoffer, som Resveratrol, nedbrydes og optages i kroppen. Ved at hæmme disse enzymer kan Quercetin forbedre stoffernes biotilgængelighed, hvilket betyder, hvor hurtigt og effektivt de bliver tilgængelige i kroppen efter indtagelse.

Som et eksempel kan Quercetin ændre måden, hvorpå kroppen metaboliserer et stof som Resveratrol, idet Resveratrol undergår en intens nedbrydningsproces i tarmen, også kendt som tarmmetabolisme.

Indeholder 125mg Quercetin indkapslet i liposomer. Ved at indkapsle resveratrol i liposomer giver det kroppen bedre mulighed for at optage og udnytte Quercetin. Dette tilskud er testet af et uafhængigt tredjeparts laboratorium. Ifølge testen (læs her) er produktet 99,5 % rent.

Resveratrol og gigt

For nyligt udkom en større systematisk gennemgang af forskning på effekten af resveratrol på forskellige reumatiske lidelser: slidgigt, leddegigt og Takayasu’s arteritis.

De målte resultaterne hovedsageligt gennem scores fra værktøjer som Western Ontario og McMaster Universities Osteoarthritis Index, der bedømmer smerte, funktion og generel sygdomsaktivitet i OA.

Der blev også målt biomarkører for inflammation, såsom C-reaktivt protein.

Hvem blev undersøgt? I alt 481 deltagere med en gennemsnitsalder på 32 til 58 år deltog i studiet. Deltagerne havde haft en reumatologisk tilstand i gennemsnit 4 til 9 år. Størstedelen af deltagerne var kvinder (62%–74%), og resten var mænd (26%–38%).

Hvordan blev det undersøgt? Fem studier blev gennemgået i denne systematiske review: tre omhandlende slidgigt, et om leddegigt og et om Takayasu’s arteritis. Studierne blev udført i Irak (3 studier), Egypten (1) og Kina (1). R

Dosering: Resveratrol blev administreret over 12 uger i doser fra 250 til 1.000 mg om dagen.

Resultaterne viste, at de grupper, der fik resveratrol, generelt havde bedre biomarkører for inflammation sammenlignet med placebo-grupperne. I studierne om slidgigt var der også forbedringer i funktion og smerteniveau. Leddegigt-studiet så man forbedringer i sygdomsaktivitetsscorer, ledsmerter og ledhævelse. I Takayasu’s arteritis-studiet blev der også rapporteret forbedringer i sygdomsaktivitetsscorer.

Der blev ikke rapporteret nogen alvorlige bivirkninger i de undersøgte studier.

Samlet set antyder denne gennemgang, at resveratrol kan have en positiv effekt på både smerte, funktion og inflammation i forbindelse med visse reumatiske sygdomme uden større bivirkninger.18

Ofte stillede spørgsmål om resveratrol

Er der resveratrol i rødvin?

Ja, resveratrol findes naturligt i rødvin. Det kommer fra skindene af de druer, der anvendes til at lave vinen. Koncentrationen af resveratrol i rødvin kan variere afhængigt af druesorten, hvor druerne dyrkes, og vinifikationsprocessen, men generelt indeholder rødvin en lille mængde resveratrol.

Desuden er resveratrolets biotilgængelighed fra rødvin er meget lav. Kun spor af det frie trans-resveratrol blev observeret i blodprøver taget 30 minutter efter indtagelse af vin, både med og uden et måltid med lavt eller højt fedtindhold. I stedet dominerede resveratrol-metabolitterne 3-glucuronid og 4′-glucuronid, hvilket rejser tvivl om resveratrolets biotilgængelighed og dets effekter på menneskers sundhed.19

Kilder

 1. Abdelhaleem, I. A., Brakat, A. M., Adayel, H. M., Asla, M. M., Rizk, M. A., & Aboalfetoh, A. Y. (2022). The effects of resveratrol on glycemic control and cardiometabolic parameters in patients with T2DM: A systematic review and meta-analysis. Medicina clinica158(12), 576–585. https://doi.org/10.1016/j.medcli.2021.06.028 ↩︎
 2. Liu, K., Zhou, R., Wang, B., & Mi, M. T. (2014). Effect of resveratrol on glucose control and insulin sensitivity: a meta-analysis of 11 randomized controlled trials. The American journal of clinical nutrition99(6), 1510–1519. https://doi.org/10.3945/ajcn.113.082024 ↩︎
 3. Zeraattalab-Motlagh, S., Jayedi, A., & Shab-Bidar, S. (2021). The effects of resveratrol supplementation in patients with type 2 diabetes, metabolic syndrome, and nonalcoholic fatty liver disease: an umbrella review of meta-analyses of randomized controlled trials. The American journal of clinical nutrition114(5), 1675–1685. https://doi.org/10.1093/ajcn/nqab250 ↩︎
 4. Crowell, J. A., Korytko, P. J., Morrissey, R. L., Booth, T. D., & Levine, B. S. (2004). Resveratrol-associated renal toxicity. Toxicological Sciences : an official journal of the Society of Toxicology, 82(2), 614–619. https://doi.org/10.1093/toxsci/kfh263 ↩︎
 5. Sessa, M., Tsao, R., Liu, R., Ferrari, G., & Donsì, F. (2011). Evaluation of the stability and antioxidant activity of nanoencapsulated resveratrol during in vitro digestion. Journal of agricultural and food chemistry59(23), 12352–12360. https://doi.org/10.1021/jf2031346 ↩︎
 6. Wong, R. H., Thaung Zaw, J. J., Xian, C. J., & Howe, P. R. (2020). Regular Supplementation With Resveratrol Improves Bone Mineral Density in Postmenopausal Women: A Randomized, Placebo-Controlled TrialJournal of bone and mineral research : the official journal of the American Society for Bone and Mineral Research35(11), 2121–2131. https://doi.org/10.1002/jbmr.4115 ↩︎
 7. Brasnyó, P., Molnár, G. A., Mohás, M., Markó, L., Laczy, B., Cseh, J., Mikolás, E., Szijártó, I. A., Mérei, A., Halmai, R., Mészáros, L. G., Sümegi, B., & Wittmann, I. (2011). Resveratrol improves insulin sensitivity, reduces oxidative stress and activates the Akt pathway in type 2 diabetic patients. The British journal of nutrition, 106(3), 383–389. https://doi.org/10.1017/S0007114511000316 ↩︎
 8. Timmers, S., Konings, E., Bilet, L., Houtkooper, R. H., van de Weijer, T., Goossens, G. H., Hoeks, J., van der Krieken, S., Ryu, D., Kersten, S., Moonen-Kornips, E., Hesselink, M. K. C., Kunz, I., Schrauwen-Hinderling, V. B., Blaak, E., Auwerx, J., & Schrauwen, P. (2011). Calorie restriction-like effects of 30 days of resveratrol supplementation on energy metabolism and metabolic profile in obese humans. Cell metabolism, 14(5), 612–622. https://doi.org/10.1016/j.cmet.2011.10.002 ↩︎
 9. Magyar, K., Halmosi, R., Palfi, A., Feher, G., Czopf, L., Fulop, A., Battyany, I., Sumegi, B., Toth, K., & Szabados, E. (2012). Cardioprotection by resveratrol: A human clinical trial in patients with stable coronary artery disease. Clinical hemorheology and microcirculation, 50(3), 179–187. https://doi.org/10.3233/CH-2011-1424 ↩︎
 10. Tomé-Carneiro, J., Gonzálvez, M., Larrosa, M., García-Almagro, F. J., Avilés-Plaza, F., Parra, S., Yáñez-Gascón, M. J., Ruiz-Ros, J. A., García-Conesa, M. T., Tomás-Barberán, F. A., & Espín, J. C. (2012). Consumption of a grape extract supplement containing resveratrol decreases oxidized LDL and ApoB in patients undergoing primary prevention of cardiovascular disease: a triple-blind, 6-month follow-up, placebo-controlled, randomized trial. Molecular nutrition & food research, 56(5), 810–821. https://doi.org/10.1002/mnfr.201100673 ↩︎
 11. cribbans, T. D., Ma, J. K., Edgett, B. A., Vorobej, K. A., Mitchell, A. S., Zelt, J. G., Simpson, C. A., Quadrilatero, J., & Gurd, B. J. (2014). Resveratrol supplementation does not augment performance adaptations or fibre-type-specific responses to high-intensity interval training in humans. Applied physiology, nutrition, and metabolism = Physiologie appliquee, nutrition et metabolisme, 39(11), 1305–1313. https://doi.org/10.1139/apnm-2014-0070 ↩︎
 12. Kennedy, D. O., Wightman, E. L., Reay, J. L., Lietz, G., Okello, E. J., Wilde, A., & Haskell, C. F. (2010). Effects of resveratrol on cerebral blood flow variables and cognitive performance in humans: a double-blind, placebo-controlled, crossover investigation. The American journal of clinical nutrition, 91(6), 1590–1597. https://doi.org/10.3945/ajcn.2009.28641 ↩︎
 13. Granzotto, A., & Zatta, P. (2014). Resveratrol and Alzheimer’s disease: message in a bottle on red wine and cognition.  Frontiers in aging neuroscience, 6, 95. https://doi.org/10.3389/fnagi.2014.00095 ↩︎
 14. Wang, J., Ho, L., Zhao, Z., Seror, I., Humala, N., Dickstein, D. L., Thiyagarajan, M., Percival, S. S., Talcott, S. T., & Pasinetti, G. M. (2006). Moderate consumption of Cabernet Sauvignon attenuates Abeta neuropathology in a mouse model of Alzheimer’s disease. FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 20(13), 2313–2320. https://doi.org/10.1096/fj.06-6281com ↩︎
 15. Panza, F., Frisardi, V., Seripa, D., Logroscino, G., Santamato, A., Imbimbo, B. P., Scafato, E., Pilotto, A., & Solfrizzi, V. (2012). Alcohol consumption in mild cognitive impairment and dementia: harmful or neuroprotective?. International journal of geriatric psychiatry, 27(12), 1218–1238. https://doi.org/10.1002/gps.3772 ↩︎
 16. Shetty, R., Joshi, P. D., Mahendran, K., Jayadev, C., & Das, D. (2023). Resveratrol for dry eye disease – Hope or Hype?Indian journal of ophthalmology71(4), 1270–1275. https://doi.org/10.4103/IJO.IJO_3204_22 ↩︎
 17. Mansour, A., Samadi, M., Sanginabadi, M., Gerami, H., Karimi, S., Hosseini, S., Shirzad, N., Hekmatdoost, A., Mahdavi-Gorabi, A., Mohajeri-Tehrani, M. R., & Qorbani, M. (2021). Effect of resveratrol on menstrual cyclicity, hyperandrogenism and metabolic profile in women with PCOS. Clinical nutrition (Edinburgh, Scotland)40(6), 4106–4112. https://doi.org/10.1016/j.clnu.2021.02.004 ↩︎
 18. Carvalho, J. F., & Lerner, A. (2023). Resveratrol in Rheumatological Diseases: A Systematic Review. European journal of rheumatology10(4), 163–168. https://doi.org/10.5152/eurjrheum.2023.23064 ↩︎
 19. Vitaglione, P., Sforza, S., Galaverna, G., Ghidini, C., Caporaso, N., Vescovi, P. P., Fogliano, V., & Marchelli, R. (2005). Bioavailability of trans-resveratrol from red wine in humansMolecular nutrition & food research49(5), 495–504. https://doi.org/10.1002/mnfr.200500002 ↩︎
5/5 - (4 votes)

Nyhedsbrev

Hver uge udforsker vi et nyt sundhedsområde, såsom hukommelse, depression eller muskelopbygning, og leverer et komplet overblik over de kosttilskud, aktiviteter og diæter, der er videnskabeligt bevist at effekt. Følg med for at få klar indsigt i, hvad der rent faktisk gør en forskel.

Ved at trykke ‘Tilmeld’ acceptere du vores privatlivspolitik.

Indsend fejl eller feedback

Evidensbaserede guides om sundhed