Quercetin er et naturligt pigment, der hører til en gruppe af planteforbindelser kaldet flavonoider. Disse flavonoider findes i grøntsager, frugter, kornprodukter, te og vin.

Flavonoider er blevet forbundet med flere sundhedsmæssige fordele, herunder reducerede risici for hjertesygdomme, kræft og degenerative hjernesygdomme. De gavnlige effekter af flavonoider som quercetin kommer fra deres evne til at fungere som antioxidanter i din krop.

Antioxidanter er forbindelser, der kan binde sig til og neutralisere frie radikaler. Frie radikaler er ustabile molekyler, der kan forårsage skader på dine celler, når deres niveauer bliver for høje. Skader forårsaget af frie radikaler er blevet forbundet med adskillige kroniske tilstande, herunder kræft, hjertesygdomme og diabetes.

Quercetin er den mest almindelige flavonoid i kosten. Det anslås, at den gennemsnitlige person indtager 10-100 mg af det dagligt gennem forskellige madkilder. Fødevarer, der almindeligt indeholder quercetin, inkluderer løg, æbler, druer, bær, broccoli, citrusfrugter, kirsebær, grøn te, kaffe, rødvin og kapers. Det fås også som et kosttilskud i pulver- og kapselform.

Quercetin er den mest velundersøgte af alle flavonoider. Alene er det ikke et særlig effektivt kosttilskud, men der er enormt mange gode intaraktioner i kombination med andre bioflavonoider. Det øger eksempelvis optagelsen af resveratrol.

Note: Flavonoider er en gruppe af naturligt forekommende plantestoffer, der findes i frugt, grøntsager og forskellige urter. De har antioxidantegenskaber og menes at have en række sundhedsmæssige fordele, herunder at styrke immunforsvaret og reducere inflammation.

Quercetin virkning

 • Quercetinkan muligvis reducere inflammation
 • Quercetin er muligvis effektit til at sænke blodtryk
 • Quercetin kan muligvis sænke de dårlige kolesteroltal.
 • Quercetin kan muligvis forbedre hukommelse og opmærksomhed hos ældre.

Quercetin dosering

Almindelige doser ligger mellem 500-1,000 mg om dagen.

Quercetin har i sig selv en lav biotilgængelighed, hvilket betyder, at din krop optager det dårligt.

Derfor kan kosttilskud indeholde andre stoffer, såsom vitamin C eller fordøjelsesenzymer som bromelain, da de kan forbedre optagelsen. Desuden er den mest biotilgængelig form quercetin formen dihydrat-formen.

Det bedste kosttilskud jeg kunne finde er fra WeightWorld, der indeholder quercetin fra Pagodetræ, som angiveligvis skulle indeholder Quercetin i dyhydrat-formen. I den forbindelse vil jeg anbefale WeightWorlds Quercetin 500 mg eller WeightWorlds Quercetin Complex.

 • WeightWorlds Qercetin Complex indeholder både Vitaminc C og bromelain, som øger optagelsenaf quercetin.

Desuden viser nogle forskningsresultater, at quercetin har en synergistisk effekt, når det kombineres med andre flavonoidtilskud, såsom resveratrol, genistein og catechiner.

Quercetin bivirkninger

Quercetin findes i mange frugter og grøntsager og er sikkert at indtage. Som et kosttilskud synes det generelt at være sikkert med få eller ingen bivirkninger.

Dog mangler der studier om sikkerheden ved quercetin-tilskud for gravide og ammende kvinder, så det bør undgås, hvis du er gravid eller ammer.

Konsulter altid din læger før du tager quercetin, da det kan interagere med visse medicin, herunder antibiotika og blodtryksmedicin.

Studier om Quercetin

Quercetin og inflammation

Forskning viser, at høje niveauer af frie radikaler kan hjælpe med at aktivere gener, der fremmer inflammation. Derfor kan høje niveauer af frie radikaler føre til en øget inflammatorisk respons.

Selvom en smule inflammation er nødvendig for at hjælpe din krop med at hele og bekæmpe infektioner, er vedvarende inflammation forbundet med sundhedsproblemer, herunder visse kræftformer samt hjerte- og nyresygdomme.

Studier viser, at quercetin kan hjælpe med at reducere inflammation.

Et 8-ugers studie i 50 kvinder med leddegigt observerede, at deltagere, der tog 500 mg quercetin, oplevede markant reduceret morgenstivhed, morgensmerter og smerter efter aktivitet.1

De havde også reducerede markører for inflammation, såsom TNFα, sammenlignet med dem, der modtog et placebo.

Selvom disse resultater er lovende, er der stadig behov for mere forskning for at forstå forbindelsens potentielle antiinflammatoriske egenskaber.

Quercetin og kolesterol

Dyslipidemi refererer til en tilstand, hvor der er unormale niveauer af fedtstoffer i blodet. Dette kan omfatte høje niveauer af kolesterol og triglycerider, hvilket kan øge risikoen for hjertesygdomme og slagtilfælde.

Studiet undersøgte effekten af quercetin, et kosttilskud, på 200 personers blodlipidværdier. Deltagerne tog regelmæssigt quercetin over to måneder. Efter behandling med quercetin, som de tog i en dosis af 2.000 mg dagligt, faldt de dårlige kolesterolværdier (LDL), mens de gode kolesterolværdier (HDL) steg.

Høje LDL-værdier kan øge risikoen for hjertesygdomme, mens høje HDL-værdier kan beskytte mod dem. Mange patienter søger alternative metoder som quercetin i stedet for traditionel medicin for at undgå bivirkninger.2

Quercetin og blodtryk

I et studie blev mænd og kvinder med forhøjet blodtryk (19 personer) og let forhøjet blodtryk (22 personer) undersøgt for at se effekten af quercetin.

Deltagerne fik enten 730 mg quercetin dagligt i 28 dage eller et placebo tilskud (falsk tilskud).

Resultaterne viste, at quercetin ikke havde nogen effekt på dem med forhøjet blodtryk. Men for dem med let forhøjet blodtryk faldt deres systoliske blodtryk med 7 mm Hg og diastolisk med 5 mm Hg.

Interessant nok viste studiet, at quercetin ikke havde nogen effekt på markører for oxidativt stress i kroppen, hvilket var i modsætning til tidligere dyrestudier.3

I et andet studie, der undersøte 9 forskellige studier, der involverede 580 personer, fandt forskerne ud af, at indtagelse af mere end 500 mg quercetin som kosttilskud dagligt reducerede det systoliske og diastoliske blodtryk. Gennemsnitligt faldt det systoliske blodtryk med 5,8 mm Hg, mens det diastoliske blodtryk faldt med 2,6 mm Hg.4

Quercetin og hukommelse og opmærksomhed

I en 24-ugers undersøgelse blev det fundet, at daglig indtagelse af 50 milligram quercetin fra løgpulver forbedrede kognitive funktioner hos sunde ældre. Kognitive funktioner refererer til mentale processer som opmærksomhed, hukommelse og beslutningstagning. MMSE, en test der vurderer disse funktioner, viste en forbedring i scoren for dem, der tog quercetin-rig løg, hvilket indikerer en forbedring i deres mentale evner.

Udover kognitiv forbedring blev symptomer på depression og apati (en tilstand af mangel på interesse eller motivation) også forbedret i quercetin-gruppen. Dette antyder, at quercetin kan forbedre både tænkning og følelsesmæssigt velbefindende hos ældre.5

Quercetin og motion

Forskere har også undersøgte effekten af quercetin på gentagne sprintpræstationer hos 15 fritidstrænede unge mænd. Efter en uges indtag af enten placebo, en sportsdrik eller samme drik med quercetin, viste resultaterne, at quercetin ikke forbedrede sprintpræstationerne.

Faktisk var trætheden højere med quercetin end med placebo. Desuden påvirkede quercetin ikke markører for inflammatorisk respons eller enzymaktivitet efter sprintøvelsen.6

Quercetin og varmetilpasning

I et studie med 8 mænd blev effekten af stoffet quercetin på kroppens evne til at tilpasse sig varme undersøgt over 7 dage.

I gruppen, der ikke modtog quercetin tilpassede kroppen sig bedre, med lavere hjertefrekvens og kropstemperatur samt øgede beskyttende proteiner. I gruppen, der fik quercetin var denne tilpasning mindre udtalt, hvilket antyder, at quercetin kan forhindre kroppen i optimalt at beskytte sig mod varmestress. Studiet var dog meget småt.7

Quercetin og sarcoidose

Sarcoidose er en sygdom med inflammation og oxidativt stress. Studiet undersøgte effekten af antioxidantet quercetin på sarcoidosepatienter.

I et studie fik en gruppe patienter quercetin, mens en anden fik placebo. Resultaterne viste, at quercetin forbedrede antioxidantforsvaret og reducerede markører for stress og inflammation, især når disse niveauer var høje fra starten. Konklusionen er, at quercetin kan hjælpe sarcoidosepatienter, men langtidseffekterne på lungerne skal undersøges yderligere.8

Quercetin kan øge optagelsen af andre stoffer

Den korte: Quercetin hæmmer en række enzymer i tarmen, der kan øge biotilgængeligheden af forbindelser såsom som Resveratrol.

Den lange: Quercetin er en kraftig hæmmer af enzymerne i tarmen kaldet tarm-sulfurotransferaser. Disse enzymer hjælper med at overføre svovlgrupper til forskellige molekyler, hvilket kan påvirke, hvordan visse stoffer bliver nedbrudt eller optaget i kroppen. Ud over sin aktivitet i tarmen har Quercetin også en vis indflydelse på lignende enzymer i leveren, kaldet lever-sulfurotransferaser. Denne evne til at hæmme disse enzymer kan øge biotilgængeligheden af visse forbindelser. Biotilgængelighed refererer til mængden og hastigheden, hvormed et stof bliver tilgængeligt for kroppen efter indtagelse. For eksempel kan Quercetin påvirke, hvordan kroppen behandler og udnytter et stof som Resveratrol, fordi Resveratrol gennemgår omfattende nedbrydning i tarmen, en proces kaldet tarmmetabolisme.

Quercetin i fødevarer

s

Hvordan virker Quercetin?

s

Kilder

 1. Javadi, F., Ahmadzadeh, A., Eghtesadi, S., Aryaeian, N., Zabihiyeganeh, M., Rahimi Foroushani, A., & Jazayeri, S. (2017). The Effect of Quercetin on Inflammatory Factors and Clinical Symptoms in Women with Rheumatoid Arthritis: A Double-Blind, Randomized Controlled Trial. Journal of the American College of Nutrition36(1), 9–15. https://doi.org/10.1080/07315724.2016.1140093 ↩︎
 2. Talirevic, E., & Jelena, S. (2012). Quercetin in the treatment of dyslipidemia. Medicinski arhiv66(2), 87–88. https://doi.org/10.5455/medarh.2012.66.87-88 ↩︎
 3. Edwards, R. L., Lyon, T., Litwin, S. E., Rabovsky, A., Symons, J. D., & Jalili, T. (2007). Quercetin reduces blood pressure in hypertensive subjects. The Journal of nutrition137(11), 2405-2411. ↩︎
 4. Serban, M. C., Sahebkar, A., Zanchetti, A., Mikhailidis, D. P., Howard, G., Antal, D., Andrica, F., Ahmed, A., Aronow, W. S., Muntner, P., Lip, G. Y., Graham, I., Wong, N., Rysz, J., Banach, M., & Lipid and Blood Pressure Meta‐analysis Collaboration (LBPMC) Group (2016). Effects of Quercetin on Blood Pressure: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. Journal of the American Heart Association5(7), e002713. https://doi.org/10.1161/JAHA.115.002713 ↩︎
 5. Nishihira, J., Nishimura, M., Kurimoto, M., Kagami-Katsuyama, H., Hattori, H., Nakagawa, T., Muro, T., & Kobori, M. (2021). The effect of 24-week continuous intake of quercetin-rich onion on age-related cognitive decline in healthy elderly people: a randomized, double-blind, placebo-controlled, parallel-group comparative clinical trial. Journal of clinical biochemistry and nutrition69(2), 203–215. https://doi.org/10.3164/jcbn.21-17 ↩︎
 6. Abbey, E. L., & Rankin, J. W. (2011). Effect of quercetin supplementation on repeated-sprint performance, xanthine oxidase activity, and inflammation. International journal of sport nutrition and exercise metabolism21(2), 91–96. https://doi.org/10.1123/ijsnem.21.2.91 ↩︎
 7. Kuennen, M., Gillum, T., Dokladny, K., Bedrick, E., Schneider, S., & Moseley, P. (2011). Thermotolerance and heat acclimation may share a common mechanism in humans. American journal of physiology. Regulatory, integrative and comparative physiology301(2), R524–R533. https://doi.org/10.1152/ajpregu.00039.2011 ↩︎
 8. Boots, A. W., Drent, M., de Boer, V. C., Bast, A., & Haenen, G. R. (2011). Quercetin reduces markers of oxidative stress and inflammation in sarcoidosis. Clinical nutrition (Edinburgh, Scotland)30(4), 506–512. https://doi.org/10.1016/j.clnu.2011.01.010 ↩︎
Vurder post

Nyhedsbrev

Hver uge udforsker vi et nyt sundhedsområde, såsom hukommelse, depression eller muskelopbygning, og leverer et komplet overblik over de kosttilskud, aktiviteter og diæter, der er videnskabeligt bevist at effekt. Følg med for at få klar indsigt i, hvad der rent faktisk gør en forskel.

Ved at trykke ‘Tilmeld’ acceptere du vores privatlivspolitik.

Opdateret på sundhed

Hver uge modtager du en gratis guide om et specifikt sundhedsemne. Det kan være alt fra depression til muskelopbygning. Guiden er nem at forstå og fyldt med råd, der kun er baseret på solid videnskabelig forskning.