Triglycerider

Hvad er triglycerider?

Triglycerider tilhører stofgruppen vi til dagligt kalder fedt.

Navnet kommer fra den kemiske sammensætning af et glycerolmolekyle og tre fedtsyremolekyler. Fedtsyrernes længden er typisk 16 eller 18 kulstofatomer lange.

Dannelsen af triglycerider

Glycerol er en alkohol med tre kulstofatomer, som er hver er bundet til en polær hydroxygruppe. De lange fedtsyre molekyler har for enden en polær carboxylgruppe, som gør de lange dem delvis opløselige i vand.

Når fedtsyrerne bindes til glycerolmolekylet sker det via. en kondensations mellem hydroxygruperne og carboxylgrupperne, som danner en esterbinding. Når esterbindingen dannes vil triglyceriderne være uopløselige i vand.

Vurder post

Nyhedsbrev