Ioner

En ion er et molekyle eller atom, der har givet afkald på en eller flere elektroner.

Atomer er som udgangspunkt neutrale, hvilket betyder, at de ikke har nogen ladning og deres elektronsky er mættet. Er et atom mættet vil der være et lige antal protoner og elektroner.

Et atom, der afgiver en elektron vil være positivt ladet fordi den mister en negativ ladet elektron. Derved er der flere positive protoner i atomets elektrosky og derfor er atomet positivt. En positiv ladet ion kaldes for en kation. Eksempelvis magnesium-ion (Mg2+), der har mistet to elektroner eller kalium-ion (K+), der har mistet en.

Et atom, der har en elektron ”for meget” i dets elektrosky kaldes for en anion. Den vil have en negativ ladning. Eksempelvis de negative fosfationer (HPO42- og H2PO4

  • Kation: Positiv ladet ion, der har afgivet elektroner
  • Anion: Negativt ladet ion, der har modtaget elektroner
  • Ioner der består af flere atomer kaldes for sammensatte ioner, eller fleratomioner.

Ionbinding

To ioner med modsat ladning kan danne nye stoffer ved hjælp af ionbindinger.

Ionbindingen er en elektrisk binding og følger ædelgasreglen (oktetregler). Grundlæggende betyder det bare, at atomer er tiltrukket af at optage eller afgive elektroner så deres elektronkonfiguration ligner ædelgasser, med otte elektroner i yderste skal.

Ionforbindelse

På grund af ædelgasreglen er ioner specielt tiltrukket af hinanden. Når to ioner danner en ionbinding dannes et nyt stof. Dette stof kaldes en ionforbindelse.

Eksempel:

Natrium (Na) står i 1. gruppe i det periodiske system. Det betyder, at den har én elektron i yderste skal. Klor (Cl) Står i den 7. gruppe i det periodiske system og har derfor syv elektroner i yderste skal.

Hvis natrium afgiver én elektron fra den yderste skal vil natriums næste skal have otte elektroner. Derved afgiver natrium sin ene elektron til klor, som mangler én elektron for at have otte elektroner i dens yderste skal. Fordi natrium afgiver én negativ ion vil natrium være positiv ladet (Na+). Omvendt, vil klor have én negativ ion for meget og vil derfor være positivt ladet (Cl-).

Når ioner afgiver eller optage ioner vil de to atomer sidde tæt sammen med en elektrisk forbindelse. Herved at natriumklorid (NaCl) skabt. Natriumklorid er også kendt som køkken salt.

Vurder post

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Nyhedsbrev

Hver uge udforsker vi et nyt sundhedsområde, såsom hukommelse, depression eller muskelopbygning, og leverer et komplet overblik over de kosttilskud, aktiviteter og diæter, der er videnskabeligt bevist at effekt. Følg med for at få klar indsigt i, hvad der rent faktisk gør en forskel.

Ved at trykke ‘Tilmeld’ acceptere du vores privatlivspolitik.

Indsend fejl eller feedback

Evidensbaserede guides om sundhed