Diffusion

Diffusion er blot betegnelsen for en bevægelse. En bevægelse af et stof fra et område med høj koncentration af det pågældende stof, overmod et område med lav koncentration at det pågælde stof.

Når en væske har en høj koncentration, betyder det, at der er mange stoffer i den pågældende væske. Du kan forstille dig et glas saftevand, jo mere saft (stoffet) du hælder i glasset med vand, jo mere koncentreret bliver saftevandet og jo flere ”saftevands stoffer” finder vi glasset med vand.

Molekyler er altid i bevægelse. det er vigtigt at huske på fordi du skal forstille dig, at de hele tiden støder ind i hinanden. Det vil sige, at jo flere stoffer vi har i en væske, jo flere gange vi de støde ind i hinanden og skifte retning.

Og netop derfor vil vores koncentrerede glas saftevand blive fortyndet hvis vi puttede det ned i en stor spand med fortyndet saftevand. Altså, fordi koncentrationen af saftevand vil flyttet sig fra en høj koncentration mod et område med lav koncentration.  

Det siger jo sig selv, men det er netop hele konceptet bag diffusion. Når noget med en høj og lav koncentration af et stof interagerer, vil der forekomme en ligevægt i opløsningen. Og der er selvsagt ikke noget magisk ved det, det er blot molekyler som støder ind i hinanden indtil de har spredt sig ud og opnået en ligevægt.

Figur: Diffusion

Hvad menes der med koncentrations gradienter?


Vi kan forstå en gradient som noget der indeholder mere i den ene ende, og mindre i den anden ende.

Hvis vi tager saftevands-analogien i brug igen, har vi altså saftevandsglasset med høj koncentration og spanden med vand med lav koncentration. Altså, har vi en koncentrationsgradient.

Når de to blandes, vil der opstå en ligevægt og der vil ikke længere eksistere en koncentrationsgradient.

Diffusion i kroppen

Transporten af næringsstoffer, hormoner og sågar oxygen er dybt afhængige af diffusion. Diffusion er nemlig ansvarlig for, at en lang rækker stoffer kommer igennem cellemembranen. Omvendt, er diffusion også ansvarlig for udskillelsen af affaldsstoffer fra cellen.

Diffusion er kun effektivt over korte afstande. Eksempelvis kommunikere nervecellerne med hinanden ved hjælp af signalstoffer, som ligger sig ligeligt og jævnt fordelt imellem de to nervecellers synapser. Det er diffusionen, der sørger for den jævne fordeling af signalstoffet.

Vidste du? Afstanden mellem cellemembranen i en synapse er omtrent 0,0000002 cm!

Diffusion i blodet

Udveksling af næringstoffer, forskellige luftarter og affaldstoffer mellem mellem de mindste blodkar (Kapilær).

Hastigheden hvorved diffusionen kan foregår er afhængig af kappillærvæggens permeabilitet for stoffer, samt koncentrations forskellen mellem blodet og vævsvæsken.

Hvilke typer diffusion finders der?

Der findes forskellige former for diffusioner på kroppen. En af de bedste processer at kende er den passiv transport. I den passive transport flyttes et stof ind i en celle, uden forbrug af energi. Det foregår både via. osmose, simpel diffusion og faciliteret diffusion.

4.3/5 - (9 votes)

Nyhedsbrev

Hver uge udforsker vi et nyt sundhedsområde, såsom hukommelse, depression eller muskelopbygning, og leverer et komplet overblik over de kosttilskud, aktiviteter og diæter, der er videnskabeligt bevist at effekt. Følg med for at få klar indsigt i, hvad der rent faktisk gør en forskel.

Ved at trykke ‘Tilmeld’ acceptere du vores privatlivspolitik.

Indsend fejl eller feedback

Evidensbaserede guides om sundhed