Log ind

Vakuole

En vakuole er et lille, blærelignende organel i en celle, der er fyldt med væske. Vakuoler findes i mange forskellige typer af celler, men de er især almindelige i planteceller.

Der findes to hovedtyper af vakuoler: primære vakuoler og sekundære vakuoler. Primære vakuoler dannes ved endocytose, en proces, hvor cellen optager stoffer fra omgivelserne. Sekundære vakuoler dannes ved fragmentering fra primære vakuoler og er involveret i sekretion og degradation af stoffer inden for cellen.

Vakuoler har mange forskellige funktioner, afhængigt af cellen og den væske, der findes inden i dem. De kan for eksempel spille en rolle i at regulere vandbalancen i cellen, lagre næringsstoffer eller afsondre giftstoffer fra cellen. De kan også være involveret i dannelsen af lysosomer, organeller, der er ansvarlige for at nedbryde stoffer inden for cellen.

Vurder post
Skrevet af:  

Nyhedsbrev