HealthGenie

Enzymer

Hvad er enzymer?

Enzymer er opbygget af store proteinkæder der er foldet, så de får en
bestemt rumlig struktur som er specifik for det pågældende enzym.

Hvordan virker enzymer?

Enzymet virker ved at reducere aktiveringsenergien, så reaktionshastigheden forøges.

Stofferne, som påvirkes af et enzym kaldes for substratet. Enzymer binder sig til substratet med svage bindinger, reducerer aktiveringsenergi, substratet bliver til produktet og enzymet fraskilles igen. Enzymet bruges nemlig ikke i reaktionen og kan bruges igen og igen.

Enzymer er oftest specifikt lavet til det substrat de skal påvirke. Det specifikke område på enzymet, der passer ind i substratet, kaldes for “active site”. Man kan tænke på det som en nøgle (enzym) i et nøglehul (substrat).

Mange enzymer er afhængige af temperatur , pH såvel som spåcielle metalatomer eller små molekyler, som man kalder for coenzymer, for at være aktive. Coenzymer kan eksempelvis være vitminer.

5/5 - (2 votes)
Skrevet af:  

Nyhedsbrev