Hvad er Magnesium L-threonate?

Kendte forskere såsom Andrew Huberman har talt varmt om Magnesium L-threonate, men hvad er det egentligt? Få svaret her.

Forskning har gang på gange vist, at højere magnesiumniveauer i hjernen bidrager til bedre søvn, bedre humør, bedre indlæring og bedre kort- og langtidshukommelse.

Men ikke alle typer af magnesiumtilskud er lige effektive, når det kommer til at nå hjernen. Dette skyldes den biologiske barriere kendt som blod-hjerne-barrieren. Denne barriere forhindrer visse former for magnesium i at krydse over og udøve deres effekt på hjernen. Magnesium L-threonat skiller sig ud ved sin evne til mere let at trænge igennem denne barriere.

Hvor kan Magnesium L-threonate købes?

Magnesium L-threonat er et eksempel på et kosttilskud, der er omfattet af fødevarelovgivningens regel om novel-foods. Reglen betyder, at kosttilskud, som ikke var almindeligt indtaget i EU før 1997, skal gennemgå en omfattende risikovurdering, før de må sælges. Der har siden 2021 været en ansøgning i gang hos EU om at få magnesium L-threonat godkendt til salg i EU og i Danmark.

Det er dog stadig lovligt for private i Danmark at købe kosttilskud som Magnesium L-Threonate fra lande uden for EU. For eksempel kan den engelske producent  Healerlabs lovligt sende magnesium L-threonate til private i Danmark.

Healerlabs – Magnesium L-Threonate

Indeholder 500 mg magnesium L-threonate svarende til 40 mg elementær magnesium pr. kapsel.

Den oprindelige patenterede version af Magnesium L-threonate, der blev brugt i studierne, har mærket Magtein™ på deres indholdsliste. Læs mere om Magtein™ her.

Magnesium L-Threonate med Magtein formuleringer kan købes på Amazon i Tyskland og fragtes til Danmark.

Der blev i 2021 indsendt end ansøgning om godkendelse af magnesium L-threonate til salg i EU og Danmark. Det er først lovligt for virksomheder har at sælge magnesium L-threonate når ansøgningen er godkendt, og stoffet fremgår af EU-listen over godkendte novel foods.

UNDERSØGELSE: Markedets bedste magnesium tilskud

Hvad er magnesium L-threonate?

Magnesium findes i mange forskellige former, og hver har sine unikke egenskaber og anvendelsesområder.

Magnesium L-threonate er en af disse former, der har vakt særlig opmærksomhed i den videnskabelige verden. Dette skyldes dens evne til at forbedre magnesiums optagelse i hjernen. Forskning fra MIT har afsløret, at Magnesium L-threonate kan øge magnesiumniveauet i cerebrospinalvæsken – den væske, der omgiver hjernen og rygmarven – med 7 til 15 procent.

I modsætning hertil har andre magnesiumforbindelser ikke vist en signifikant evne til at påvirke magnesiumniveauet i denne vigtige væske.

Dette er en vigtig opdagelse, da magnesium spiller en central rolle i over 300 biologiske processer i kroppen. Historisk set har kroppens evne til at optage og anvende magnesium fra fødevarer og kosttilskud været begrænset.

Derfor er Magnesium L-threonate’s potentiale for øget biotilgængelighed af stor betydning, især inden for områder som neurologisk forskning og muligvis i behandlingen af forskellige sygdomme.

Magnesiums funktion på hjernen

Magnesium hjælper med at styre, hvordan en bestemt del af hjernen, kaldet NMDAR receptoren, fungerer.

Denne receptor hjælper os med at lære, huske og trække vejret, samt med hjernens evne til at ændre sig.

Hvis receptoren ikke fungerer ordentligt, kan det øge risikoen for sygdomme som Alzheimer’s og Parkinson’s.

Hvordan regulerer magnesium NMDAR receptoren?

Når NMDAR receptoren i hjernen er inaktiv, er den i en “hviletilstand” eller “resting state”.

I denne tilstand binder magnesium sig til receptoren, hvilket gør åbningen mindre og forhindrer calcium-ioner i at komme ind.

Men når cellen ændrer sin elektriske ladning, kaldet depolarisering, fjernes magnesium automatisk. Dette tillader calcium-ioner at strømme ind i cellen.

Kilde: Researchgate

Calcium-ionen fungerer som en beskedbringer, der normalt befinder sig uden for cellerne.

Når en besked skal sendes ind i cellen, træder calcium-ionen ind, ofte gennem en “dør” kaldet NMDAR receptoren. Inde i cellen fortæller calcium-ionen andre dele, som enzymer, at starte en proces.

Magnesium hjælper med at kontrollere denne proces ved at fungere som en dørvagt, der bestemmer, hvornår calcium kan komme ind.

Denne NMDAR “dør” er sammensat af forskellige dele, hvoraf en, kaldet NR2B, er særligt vigtig for vores evne til at danne og huske minder.

Det er blevet vist, at Magnesium L-threonate kan forøge NR2B enheden i NMDA receptoren i hippocampus, som er området i hjernen, der bl.a. er ansvarlig for minderm hukommelse og indæringsevne.

Hippocampus

Hippocampus er en forlængelse af vores hjernebak og er volumenmæssigt 100 gange mindre. Lægger vi den ned på gulvet vil hippocampus være omkring fem centimeter lang.

Udover hukommelse og læringsevne er hippocampus også blevet forbundet med:

 • Regulering af vores ølelser
 • Vores opfattelse af rum (navigation)
 • Regulering af hypotalamus
 • Evnen til at danne nye minder: En patient fik engang fjernet sin hippocampus mistede evnen til at danne nye minder.

Studie om Magnesium L-threonate

Herunder finder du vores opsummering af studier, der er foretaget om magnesium L-threonate.

Hukommelse, indlæring og opmærksomhed

For at undersøge de kognitive fordele ved magnesium L-threonate blev der gennemført et placebo-kontrolleret studie med Magtein®. 1

Deltagerne fik en kombination af magnesium L-threonate (Magtein®) med phosphatidylserine samt C vitamin og D vitamin.

I studiet deltog 109 sunde kinesiske voksne i alderen 18-65 år. Deltagerne blev tilfældigt tildelt enten Magtein® eller placebo (stivelseskapsler) i en dosis på 2 gram pr. dag.

Resultaterne viste, at deltagerne, der modtog Magtein®PS, havde signifikante forbedringer i alle fem underkategorier af “The Clinical Memory Test” samt i de samlede hukommelseskvotienter sammenlignet med kontrolgruppen. Interessant nok viste ældre deltagere mere forbedring end yngre deltagere.

De fem forbedringer, som blev observeret i gruppen der fik magnesium L-threonate, refererer til de fem subkategorier af test, som blev brugt til at evaluere deltagernes kognitive funktioner.

Disse subkategorier omfatter:

 1. Directed Memory: Dette aspekt af testen fokuserer på evnen til at huske specifikke instruktioner eller oplysninger, der er givet direkte til deltageren.
 2. Paired-Association Learning: Denne del tester evnen til at lære og huske parvis sammenkoblede objekter eller begreber. Det er en måling af associativ hukommelse.
 3. Free Recall of Pictures: Her bedømmes evnen til frit at huske billeder, som deltageren tidligere har set. Denne test afspejler evnen til at huske visuelle informationer.
 4. Recognition of Meaningless Figures: Denne test evaluerer evnen til at genkende figurer uden nogen indlysende mening eller sammenhæng, hvilket tester visuel-spatial hukommelse og opmærksomhed til detaljer.
 5. Portrait Features Memory: denne subtest vurderes evnen til at huske og genkende specifikke træk ved portrætter, hvilket tester både visuel hukommelse og evnen til at fokusere på detaljer.

Parkinsons

Magnesiummangel er blevet forbundet med Parkinsons sygdom.

I et studie blev der undersøgt, om magnesium L-threonate kan beskytte mod Parkinsons sygdom i mus.

Forskerne gav musene magnesium L-threonate og udsatte dem for en Parkinsons-lignende tilstand hvorefter de testede musenes motoriske evner og undersøgte hjerneceller.

De fandt ud af, at Magnesium Threonate beskyttede musene mod tab af hjerneceller og forbedrede deres motoriske evner, mens et andet magnesiumtilskud (MgSO4) ikke havde nogen beskyttende effekt. 2

Hvad er Magtein®?

I 2010 offentliggjorde nogle forskere fra MIT i tidsskriftet Neuron deres opdagelse af en særlig type magnesiumforbindelse kaldet magnesium L-threonat (Magtein®).

De fandt ud af, at denne forbindelse var rigtig god til at transportere magnesium ind i hjerneceller, når man indtager det som et supplement. Magnesium L-threonat (Magtein®) bliver optaget og fastholdt i kroppen bedre end andre typer magnesiumtilskud. Dette betyder, at det kan hæve mængden af magnesium i hjernen mere effektivt end andre magnesiumkilder som magnesiumchlorid, -citrat, -glycinat og -gluconat.

I dyreforsøg med rotter viste det sig, at efter at have fået magnesium L-threonat (Magtein®) i en måned, steg mængden af magnesium i hjernen. Dette førte til en mærkbar forbedring i hukommelse og evnen til at lære både hos unge og ældre rotter.

Derudover hjalp magnesium L-threonat også ældre rotter med at få bedre hukommelse igen. 

“Magtein” er faktisk bare et varemærkenavn for en specifik form for magnesium L-threonat. Det er ikke forskelligt fra magnesium L-threonat; Magtein henviser til den patenterede version af magnesium L-threonat, som blev udviklet af forskere fra MIT. Varemærket garanterer, at produktet produceres efter bestemte standarder og er den præcise forbindelse, der blev undersøgt i de videnskabelige studier, som refereres til i MIT-forskningen.

Så når du ser Magtein på et etiket, betyder det, at du ser på et produkt, der indeholder magnesium L-threonat, men det er også et produkt, der er kommercielt beskyttet og måske sælges som et premium-brand på grund af dets patenterede status og den forskning, der understøtter dens specifikke fordele.

Om navnet

Magnesium L-Threonate kaldes også (2R,3S)-2,3,4-trihydroxybutanoate.

Figur: Magnesium L-threonates kemiske struktur.

L-threonate er en kemisk forbindelse, der klassificeres som den “konjugerede base” af L-threonsyre.

Det kan lyde teknisk, men det er faktisk et ret simpelt koncept.

Når L-threonsyre mister et hydrogen-ion (H+), forvandles den til L-threonate. Denne transformation sker typisk i en vandig opløsning. Dette er en vigtig proces, da det gør det lettere for kroppen at optage magnesium, når det er bundet til L-threonate.

Men hvad betyder så ‘L’ i L-threonate?

I kemi refererer ‘L’ og ‘D’ til to forskellige former (isomerer) af et molekyle, som har identisk kemisk sammensætning, men en struktur, der er spejlvendt.

Tænk på det som dine hænder – de er næsten identiske, men spejlvendte og kan ikke placeres perfekt oven på hinanden. ‘L’ står for ‘Laevus’, som er latin for ‘venstre’, mens ‘D’ står for ‘Dexter’, som betyder ‘højre’.

I tilfældet med L-threonate refererer ‘L’ til den specifikke rumlige orientering af molekylet, hvilket kan påvirke, hvordan det interagerer med andre molekyler i kroppen.

CAS nummer

Magnesium L-threonat produkter, uanset om de er mærket som Magtein™ eller ikke, vil have det samme CAS-nummer, da dette nummer er unikt for den kemiske struktur af magnesium L-threonat. Det gælder uafhængigt af brand og producent.

CAS-nummeret er en unik numerisk identifikation tildelt et kemisk stof af Chemical Abstracts Service, en division af det Amerikanske Kemiske Selskab. Et CAS-nummer kan bestå af op til 10 cifre, delt op i tre dele af bindestreger, og det tjener som et internationalt referencepunkt til at identificere kemiske stoffer såsom elementer, legeringer, polymerer, og organiske og uorganiske forbindelser.

Magnesium L-threonat, som har handelsnavnet Magtein, og andre magnesiumprodukter indeholdende magnesium L-threonat deler det samme CAS-nummer, som er 778571-57-6. Den kemiske sammensætning for magnesium L-threonat er C8H14MgO10, og dens molekylære vægt er 294.50 g/mol.

Kilder

 1. Zhang, C., Hu, Q., Li, S., Dai, F., Qian, W., Hewlings, S., … & Wang, Y. (2022). A Magtein®, Magnesium L-Threonate,-Based Formula Improves Brain Cognitive Functions in Healthy Chinese Adults. Nutrients14(24), 5235. ↩︎
 2. Shen, Y., Dai, L., Tian, H., Xu, R., Li, F., Li, Z., … & Sun, L. (2019). Treatment of magnesium-L-threonate elevates the magnesium level in the cerebrospinal fluid and attenuates motor deficits and dopamine neuron loss in a mouse model of Parkinson’s disease. Neuropsychiatric Disease and Treatment, 3143-3153. ↩︎
5/5 - (4 votes)

Nyhedsbrev

Hver uge udforsker vi et nyt sundhedsområde, såsom hukommelse, depression eller muskelopbygning, og leverer et komplet overblik over de kosttilskud, aktiviteter og diæter, der er videnskabeligt bevist at effekt. Følg med for at få klar indsigt i, hvad der rent faktisk gør en forskel.

Ved at trykke ‘Tilmeld’ acceptere du vores privatlivspolitik.

Indsend fejl eller feedback

Evidensbaserede guides om sundhed