Capsaicin: Virkning, bivirkninger, studier

Capsaicin, det primære stof i chili, er kendt for sin brændende fornemmelse og undersøges for smertelindrende effekter, potentiale i vægttab, og anti-inflammatoriske egenskaber.

Capsaicin er et molekyle, der er mest kendt for at være den primære komponent i chili. Det er altså capsaicin er ansvarlig for den brændende fornemmelse, vi oplever, når vi spiser chili.

Capsaicin har også andre potentielle anvendelser udover at tilføje krydderi til mad. Det undersøges for eksempel for sine smertestillende egenskaber, da det kan blokere smertesignaler til hjernen. Derudover undersøges det i forskellige sundhedsmæssige sammenhænge, såsom dets potentiale i vægttab og som et anti-inflammatorisk middel.

Alt dette, og mere til, kigger vi nærmere på i denne artikel.

Hvad er capsaicin godt for?

Herunder har vi opsummeret forskningen omkring capsaicins effekt. Klik her for at gå til gennemgang af forskningen.

Capsaicins virkning:

 • Capsaicin-plastre har en smertelindrene effekt.
 • Capsaicin-tilskud kan have en beskeden effekt på vægttab.
 • Capsaicin kan øge energiforbruget og fedtforbrændingen, særligt ved høje doser. Dog er effekten lille og det er usikkert om det varer ved over tid.
 • Capsaicin-tilskud kan muligvis øge antallet af gentagelser en person kan udføre i træning før muskelsvigt indtræffer.
 • Høj-koncentration capsaicin creme kan bruges til behandling af neuropatisk smerte (smerte som følge af skader eller dysfunktion i nervesystemet)

Hvor kan Capsaicin købes?

Capsaicin, det aktive stof i chili peber, kan købes som kosttilskud, cremer, plastre og gelé.

Som kosttilskud findes der i Danmark kun capsaicin piller, som er lavet fra pulveriserede chili-produkter. Vi har fundet følgende:

Chiliplastre er et receptpligtigt medicinsk plaster, som du skal have via din læge. Læs eksempelvis denne rapport om en patient med nerveskader, der fik hjælp af chiliplastre.

Capsaicin-plastre kan dog købes fra Amazon i Tyskland. Det er lovligt at købe medicin fra udenlandske hjemmesider, hvis de er inden for EU/EØS:

Sikkerhed og bivirkninger

Almindelige bivirkninger når capsaicin bruges som plaster, cremer og geler:

 • Brændende fornemmelse
 • Kløe
 • Tørhed
 • Smerte
 • Rødme

Høje doser af capsaicin-tilskud kan give en brændende fornemmelse i maven.1

Det er desuden vigtigt at være opmærksom på mængden af capsaicin, man indtager. En større undersøgelse indikerer, at moderat indtag af capsaicin kan have beskyttende effekter, men et for højt indtag kan øge risikoen for maveskræft.2

Capsaicin allergi

En specifik allergi over for capsaicin alene er sjælden.

De symptomer, som folk ofte oplever efter at have spist krydret mad, såsom brændende eller prikkende fornemmelse i munden, er typisk en reaktion på en irritation alle oplever, snarere end en allergisk reaktion.

Nogle mennesker kan dog opleve en form for følsomhed eller intolerance over for krydret mad, herunder fødevarer, der indeholder capsaicin. Symptomerne på fødevareintolerance kan omfatte mavebesvær, halsbrand eller andre fordøjelsesproblemer, men de adskiller sig fra allergiske reaktioner, som typisk involverer immunsystemet.

Hvis nogen oplever alvorlige symptomer efter at have spist krydret mad, er det vigtigt at søge lægehjælp for at få en korrekt diagnose og behandling. Allergiske reaktioner over for andre komponenter i krydret mad, såsom andre ingredienser eller krydderier, er også mulige og bør vurderes af en sundhedsprofessionel.

Dosering

I forhold til capsaicin som kosttilskud varierer doseringen i de omtalte studier varierede betydeligt.

For capsaicin var doserne fra omkring 0.2 mg ved et enkelt måltid til 33 mg om dagen i 4 uger.

Når capsaicin blev indtaget i kapsel form, var doserne fra 0.2 til 7 mg som stødt rød peber, og højere doser på 135-150 mg som ren capsaicin.

Hvordan virker capsaicin i kroppen

Capsaicin interagerer med forskellige molekylære mål i kroppen, hvoraf den mest kendte er TRPV1-receptoren.

TRPV1 er følsom over for varme og aktiveres af capsaicin, hvilket forklarer den brændende fornemmelse, man oplever ved indtagelse af chili. Capsaicin kan igangsætte aktiveringen af TRPV1, hvilket sætter gang i en speciel proces, der er involveret i forskellige kropsfunktioner. Dette omfatter forbedring af udholdenhed under motion, syntese af muskelprotein og sekretion af adrenalin.3

Capsaicins smertelindrende effekt

TRPV1-receptoren er også tæt knyttet til smerteoplevelse.

Når TRPV1-kanalen aktiveres af stoffer som capsaicin, sender den signaler til hjernen, der kan fortolkes som smerte eller brændende fornemmelse.

Interessant nok, på trods af denne umiddelbare smerteoplevelse, kan capsaicin og andre TRPV1-agonister faktisk anvendes til smertelindring.

Ved gentagen eksponering for capsaicin kan TRPV1-receptorerne blive desensibiliserede over tid, hvilket reducerer smerteoplevelsen.

Dette fænomen udnyttes i nogle smertelindringscremer og -plastre, der indeholder capsaicin, til behandling af for eksempel neuropatisk smerte og smerte forbundet med leddegigt.

Stoffet capsaicin

Capsaicin tilhører en gruppe af stoffer kendt som capsaicinoider.

Den kemiske betegnelse for capsaicin er ((E)-N-{(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)methyl}-8-methyl-6-nonenamide).

Studier om Capsaicin

I det følgende vil vi fokusere på meta-analyser om capsaicin, da der er foretaget mange studier om dette emne.

Note: En meta-analyse er en statistisk teknik, der kombinerer resultaterne fra flere videnskabelige studier for at opnå en mere præcis og pålidelig konklusion. Den er kraftfuld, fordi den samler data fra flere kilder og derved giver en mere omfattende forståelse af et forskningsemne.

Capsaicin og vægttab

En ny meta-analyse fra 2023 har undersøgte effekten af capsaicin på vægttab hos voksne.

Forskerne kiggede på 15 forskellige studier med 762 personer.

Resultaterne viste, at tilskud med capsaicin førte til en signifikant, men beskeden, reduktion i BMI, kropsvægt og taljeomkreds.

Samlet set tyder denne meta-analyse på, at capsaicin-tilskud kan have beskedne effekter på reduktion af BMI, kropsvægt og taljeomkreds hos overvægtige.4

Capsaicin og fedtforbrænding

En meta-analyse har konkluderet, at capsaicin og capsiate kan spille en rolle i fedtforbrænding og derfra vægttab, men effekten er lille, og det er usikkert, om det kan opretholdes over længere tid.

Derudover kan regelmæssige brugere blive desensibiliserede over tid, hvilket kan reducere effekten. Forskerne anbefaler yderligere undersøgelser for at forstå, hvordan man bedst kan integrere capsaicin og capsiate i kosten for vægtstyring, herunder undersøgelser af dosering, form, sammensætning og kombination med andre strategier for vægtstyring.5

Capsaicin og smertelindring

En meta-analyse af otte studier med 2488 deltagere undersøgte effekten af høj-koncentration capsaicin creme til behandling af forskellige typer af nervebetændelse og kroniske smerter, herunder efter helvedesild (postherpetisk neuralgi), HIV-relateret neuropati og diabetisk perifer neuropati.

 • Postherpetisk Neuralgi: Fire studier med 1272 deltagere viste, at ca. 10% flere deltagere rapporterede markant forbedring med høj-koncentration capsaicin sammenlignet med kontrolgruppen.
 • Smertefuld HIV-neuropati: To studier med 801 deltagere fandt, at flere deltagere oplevede en betydelig reduktion i smerter over en periode på 2 til 12 uger med capsaicin sammenlignet med kontrolgruppen.
 • Perifer diabetisk neuropati: Et studie med 369 deltagere viste en lignende tendens til forbedring med capsaicin.
 • Inguinal Herniorrhaphy: Et lille studie med 46 deltagere viste ingen forskel i smerte reduktion mellem capsaicin og placebo.

Forfatternes konklusion var, at høj-koncentration capsaicin creme, brugt til behandling af ovennævnte smertetilstande, resulterede i moderat til betydelig smertelindring for flere deltagere end kontrolbehandlinger.

De tilføjede forbedringer i søvn, træthed, depression og livskvalitet for de deltagere, der oplevede høj grad af smertelindring.

Kvaliteten af beviserne var dog moderat til meget lav, og forskellen mellem behandlings- og kontrolgrupperne var ikke stor.6

Capsaicin og sport

En meta-analyse fra 2022 undersøgte effekten af capsaicin og capsiate på udholdenhedstræning

I alt blev 14 studier (med i alt 183 deltagere) inkluderet i analysen. De fleste studier administrerede capsaicin eller capsiate i en dosis på 12 mg, 45 minutter før træning. Resultaterne viste forskellige effekter på aerob og muskulær udholdenhed:

Aerob Udholdenhed: Der var ingen signifikant forskel på aerob udholdenhed mellem placebo- og capsaicin/capsiate-grupperne. Dette gælder både for tidsprøver og tid-til-udmattelse tests. Det indikerer, at capsaicin og capsiate måske ikke har en mærkbar effekt på aerob udholdenhed.

Muskulær Udholdenhed: Derimod blev der fundet en signifikant ergogen effekt af capsaicin/capsiate på muskulær udholdenhed. Dette betyder, at disse stoffer ser ud til at forbedre evnen til at udføre gentagne muskelkontraktioner indtil muskelsvigt.

Opfattet Anstrengelsesgrad (RPE): Capsaicin/capsiate reducerede RPE efter tests på muskulær udholdenhed, men ikke efter aerob udholdenhedstests. Dette kunne tyde på, at deltagere følte mindre anstrengelse under muskulær udholdenhedstests efter at have indtaget capsaicin eller capsiate.

Samlet set tyder denne meta-analyse på, at capsaicin/capsiate tilskud akut kan forbedre muskulær udholdenhed, mens effekterne på aerob udholdenhed er mindre tydelige. Disse resultater kan være nyttige for atleter eller personer, der søger at forbedre deres fysiske præstationer, især i forbindelse med muskulær udholdenhed.7

Capsaicin og blodsukkerkontrol

Tidligere dyrestudier har vist, at capsaicin kan have positive effekter på glukosemetabolismen, men resultaterne fra menneskelige studier har været modstridende.

En meta-analyse fra 2012 kiggede derfor på om capsaicin har en effekt på blodsukker i mennesker.

Forskerne analyserede data fra 14 kontrollerede forsøg for at vurdere, hvordan capsaicin påvirker glykæmiske indekser, såsom fastende blodsukker og insulin niveauer. De fandt, at langtidsindtagelse af capsaicin ikke havde nogen signifikant effekt på fastende blodsukkerniveauer eller fastende insulin. Ligeledes viste korttidsindtagelse af capsaicin ingen signifikante effekter på blodsukkerniveauer og insulin niveauer to timer efter et måltid.

Disse resultater indikerer, at capsaicin hverken har akutte eller kroniske fordelagtige eller skadelige virkninger på blodsukker og insulin niveauer. Forskerne bemærkede også, at dosis og indtagsform af capsaicin kunne være årsager til forskelle i resultaterne mellem studierne.

Dette betyder, at selvom tidligere forskning har antydet potentielle sundhedsmæssige fordele ved capsaicin, så viser denne meta-analyse, at effekterne på blodsukkerkontrol hos mennesker er begrænsede eller ikke-eksisterende.8

FAQ

Er capsaicin sundt?

Capsaicin, det aktive stof i chili peber, kan have flere sundhedsmæssige fordele, selvom det vigtigt at forstå, at effekterne kan variere mellem individer og afhænger af dosering og brug.

 1. Smertelindring: Capsaicin er kendt for sine smertelindrende egenskaber, især i forbindelse med nervebetændelse og kroniske smertetilstande som postherpetisk neuralgi og diabetisk neuropati.
 2. Vægtstyring: Nogle undersøgelser har vist, at capsaicin kan fremme vægttab og fedtforbrænding, muligvis ved at øge stofskiftet og reducere appetitten.
 3. Antiinflammatoriske Egenskaber: Capsaicin kan have antiinflammatoriske egenskaber, hvilket kan være gavnligt i behandlingen af visse inflammatoriske tilstande.

Det er vigtigt at bemærke, at capsaicin kan forårsage bivirkninger som brændende fornemmelse i mund og hals, maveproblemer og i sjældne tilfælde allergiske reaktioner.

Som med ethvert kosttilskud eller terapeutisk middel, er det vigtigt at bruge capsaicin med omtanke og eventuelt konsultere en sundhedsprofessionel før brug, især hvis man har eksisterende helbredsproblemer eller tager medicin.

Er der capsaicin i peber?

Nej, capsaicin, som er det stof, der giver chili deres stærke smag, findes ikke i sort peber eller hvid peber. Disse typer af peber får deres krydret smag fra et andet kemisk stof kaldet piperin.

Sort og hvid peber kommer fra planten Piper nigrum, mens capsaicin findes i frugterne af Capsicum-planter, som omfatter chili peberarter som f.eks. jalapeños, cayennepeber og andre varianter af chili. Piperin og capsaicin påvirker smagssansen på forskellige måder og har forskellige kemiske strukturer, hvilket resulterer i forskellige smagsoplevelser. Piperin giver en mere subtil krydret smag sammenlignet med den mere direkte og ofte intens varme, som capsaicin producerer.

Er capsaicin hydrofob?

Ja, capsaicin er hydrofob (og upolært). Dette betyder, at det ikke opløses godt i vand, men opløses bedre i fedtstoffer, olier eller alkohol.

Denne egenskab er en af grundene til, at drikke mælk ofte anbefales for at mildne brændende fornemmelse i munden efter indtagelse af krydret mad, da mælk indeholder fedtstoffer, der kan hjælpe med at opløse capsaicin.

Hvorfor er capsaicin hydrofob og upolær?

Capsaicin er hydrofob fordi dets molekylære struktur primært består af en lang kæde af kulstof og hydrogenatomer, hvilket gør det upolært. I kemi er polaritet et udtryk for, hvordan elektronerne er fordelt i et molekyle. I polære molekyler er elektronerne fordelt ulige, hvilket skaber en forskel i elektrisk ladning mellem forskellige dele af molekylet. I upolære molekyler, som capsaicin, er elektronerne fordelt mere jævnt, hvilket resulterer i, at hele molekylet har en mere ensartet elektrisk ladning.

Er capsaicin et kulhydrat?

Nej, capsaicin er ikke et kulhydrat. Capsaicin er et alkaloid, en klasse af naturligt forekommende organiske forbindelser, der ofte indeholder basisk nitrogenatomer. Det er denne forbindelse, der giver chili deres karakteristiske stærke smag.

Kilder

 1. Lejeune, M. P., Kovacs, E. M., & Westerterp-Plantenga, M. S. (2003). Effect of capsaicin on substrate oxidation and weight maintenance after modest body-weight loss in human subjects. British Journal of Nutrition90(3), 651-659. ↩︎
 2. Pabalan, N., Jarjanazi, H., & Ozcelik, H. (2014). The impact of capsaicin intake on risk of developing gastric cancers: a meta-analysis. Journal of gastrointestinal cancer45(3), 334–341. https://doi.org/10.1007/s12029-014-9610-2 ↩︎
 3. Caterina, M. J., Schumacher, M. A., Tominaga, M., Rosen, T. A., Levine, J. D., & Julius, D. (1997). The capsaicin receptor: a heat-activated ion channel in the pain pathway. Nature389(6653), 816–824. https://doi.org/10.1038/39807 ↩︎
 4. Zhang, W., Zhang, Q., Wang, L., Zhou, Q., Wang, P., Qing, Y., & Sun, C. (2023). The effects of capsaicin intake on weight loss among overweight and obese subjects: a systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials. The British journal of nutrition130(9), 1645–1656. https://doi.org/10.1017/S0007114523000697 ↩︎
 5. Ludy, M. J., Moore, G. E., & Mattes, R. D. (2012). The effects of capsaicin and capsiate on energy balance: critical review and meta-analyses of studies in humans. Chemical senses37(2), 103-121. ↩︎
 6. Derry, S., Rice, A. S., Cole, P., Tan, T., & Moore, R. A. (2017). Topical capsaicin (high concentration) for chronic neuropathic pain in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews, (1). ↩︎
 7. Grgic, J., Memon, A. R., Chen, S., Ramirez-Campillo, R., Barreto, G., Haugen, M. E., & Schoenfeld, B. J. (2022). Effects of Capsaicin and Capsiate on Endurance Performance: A Meta-Analysis. Nutrients14(21), 4531. https://doi.org/10.3390/nu14214531  ↩︎
 8. Foshati, S., Moradi, S., Tavassoly, M., & Rouhani, M. H. (2021). Short- and long-term effects of capsaicin supplementation on glycemic control: a systematic review and meta-analysis of controlled trials. Food & function12(12), 5236–5246. https://doi.org/10.1039/d1fo00595b ↩︎
Vurder post

Nyhedsbrev

Hver uge udforsker vi et nyt sundhedsområde, såsom hukommelse, depression eller muskelopbygning, og leverer et komplet overblik over de kosttilskud, aktiviteter og diæter, der er videnskabeligt bevist at effekt. Følg med for at få klar indsigt i, hvad der rent faktisk gør en forskel.

Ved at trykke ‘Tilmeld’ acceptere du vores privatlivspolitik.

Indsend fejl eller feedback

Evidensbaserede guides om sundhed