Vitex agnus-castus: Virkning, bivirkninger, studier

Vitex agnus-castus en interessant plante, når det kommer til behandling af PMS. Men det er vigtigt at nærme sig brugen af denne plante med forsigtighed og altid rådføre sig med en sundhedsprofessionel for den mest præcise vejledning.


Vitex agnus-castus, også kaldet Munkpebertræ, Keuschlamm eller bare Vitex, er en plante der primært er kendt for sin positive effekt på PMS-symptomer som oppustethed, irritabilitet og humørsvingninger.

Vitex har også vist lovende resultater for der kvinde oplever periodisk brystsmerte i forbindelse menstruationscyklus.

Dosering

Dosering af kosttilskud baseret på Vitex agnus-castus afhænger af tørrevægten af plantens frugt. Den almindelige dosis ligger mellem 150-250 mg. Det vil sige, at du tager en mængde af kosttilskuddet, der svarer til denne mængde af den tørrede frugt.

Nu kommer vi til ekstrakterne, som er mere koncentrerede former af planten. BNO 1095 er et 10:1 ekstrakt. Det betyder, at 10 dele af planten er reduceret til 1 del i ekstraktet. Fordelen er, at du kan få de ønskede effekter ved en meget lavere dosis, som er så lille som 4 mg.

Ze 110 er et andet ekstrakt med en variabel koncentration på 6-12:1. Dette betyder, at 6 til 12 dele af planten er reduceret til 1 del i ekstraktet. Her er den effektive dosis omkring 20 mg.

Bivirkninger

Selvom planten har været brugt i mange år, er der brug for mere forskning for at bekræfte dens sikkerhed. Især for kvinder, der er gravide eller ammer, er det vigtigt at være forsigtig, da der mangler tilstrækkelige data om sikkerheden.

Der er indikationer på, at det kan skade leveren, men beviserne er ikke stærke nok endnu. Derudover har der været rapporter om hudreaktioner, som kunne være allergiske reaktioner. Disse inkluderer symptomer som kløende udslæt, rødme og forværring af eksisterende akne.

Kosttilskud

Nedestående kosttilskud med vitex kan købes i Danmark.

Studier

I forskellige forsøg har det klaret sig bedre end placebo i behandlingen af PMS-symptomer. Det har vist sig at reducere problemer som hedeture, søvnforstyrrelser og endda depression.

PMS Symptomer

Hovedpine og irritabilitet

I en undersøgelse deltog 128 kvinder. De fik enten et ekstrakt af planten eller en placebo i seks dage op til deres menstruation i seks måneder.

Resultaterne viste, at kvinderne, der fik plantens ekstrakt, oplevede en markant forbedring i deres PMS-symptomer som hovedpine og irritabilitet sammenlignet med placebogruppen.

Studiet konkluderer derfor, at Vitex kan betragtes som en effektiv og godt tolereret behandling for mild til moderat PMS, og at det har færre bivirkninger end traditionelle medicinske behandlinger.1

Migræne

Et andet studiet undersøgte, om Vitex kunne hjælpe kvinder med både migræne og præmenstruelt syndrom (PMS). I studiet tog kvinderne 40 mg Vitex dagligt i tre måneder. Resultaterne viste, at de fleste oplevede en markant bedring i både PMS og migræneanfald. Studiet konkluderer, at Vitex ser ud til at være en sikker og effektiv behandling for disse symptomer. Dog understreger det, at mere forskning er nødvendig for at bekræfte fundene. 2

Træthed

Et tredje studie fra Japan testede effekten af Vitex-ekstrakt på kvinder med PMS. De målte ti symptomer, herunder hvor trætte deltagerne følte sig. Efter den første menstruationscyklus så de en stor forbedring i alle symptomer, som fortsatte i de næste to cyklusser. Resultaterne en betydelig forbedring. Ved den tredje cyklus havde 91% af kvinderne færre eller mildere symptomer. Der var også få bivirkninger, og ingen alvorlige.

Konklusionen var, at Vitex kan hjælpe med symptomer på PMS, herunder træthed, med lav risiko for bivirkninger. Det var første gang, et sådant studie blev udført i Japan. Studiet var åbent, hvilket betyder, at alle deltagere vidste, de fik den aktive behandling. Dette kan være uhensigtsmæssig da studiet kan være præget af bias og placeboeffekt. Derfor skal resultaterne tages med et gran salt. Med det sagt giver det dog en fin indikation.3

Andre symptomer

Et tredje studie havde til formål at evaluere effekten af et ekstrakt fra Vitex PMS hos kinesiske kvinder. Forsøget var dobbeltblindet og placebokontrolleret, hvilket betyder, at hverken deltagerne eller forskerne vidste, hvem der fik den aktive behandling.

Deltagerne blev bedt om at udfylde en PMS-dagbog, der indeholdt 17 symptomer. Effektiviteten af behandlingen blev målt ved at se på, hvor meget symptomernes score faldt i løbet af den tredje behandlingscyklus. I alt 67 kvinder deltog og blev tilfældigt fordelt i to grupper: en der fik vitex-ekstrakt og en der fik placebo.

Resultaterne viste, at alle de 17 symptomer forbedrede sig mere med vitex end med placebo. Dette gælder dog ikke for symptomet lavere mavesmerter. Vitex var altså mere effektivt end placebo i behandlingen af moderat til alvorlig PMS, især hvad angår depression og søvnløshed. 4

Brystsmerter i forbindelse med menstruationscyklus

Et studie undersøgte effekten af Vitex agnus og hørfrø på brystsmerter. Forsøget inkluderede 159 kvinder fra Iran, som blev opdelt i tre grupper. Den første gruppe fik hørfrøpulver, den anden fik Vitex agnus-tabletter, og en kontrolgruppe fik placeboer. Forskerne målte brystsmerter ved forskellige tidspunkter.

Resultaterne viste en signifikant forbedring i brystsmerter i begge behandlingsgrupper i forhold til kontrolgruppen. Dette var tilfældet både en og to måneder efter behandlingens start.

Konklusionen er, at både hørfrø og Vitex agnus på kort sigt kan være effektive til at behandle cyklisk brystsmerter. Men der er behov for yderligere studier for at fastslå, om de er egnet til langtidsbehandling. Som altid er det vigtigt at konsultere en læge for en personlig behandlingsplan.5

Hvordan virker vitex?

Vitex påvirker flere enzymer i kroppen.

Den kan hæmme enzymer som CYP1A2 og CYP3A4, hvilket kan have betydning for, hvordan andre lægemidler metaboliseres i kroppen.

På neurologisk niveau ser Vitex ud til at påvirke dopamin. Det har stoffer, der virker som dopaminagonister, hvilket betyder, at de stimulerer dopaminreceptorerne. Dette kan have betydning for humør og velvære.

Vitex synes også at påvirke melatonin, et hormon der regulerer søvn. Det kan øge melatonin-niveauerne, især under søvn, hvilket kan hjælpe med søvnproblemer.

Planten har også opioid-aktivitet. Det har stoffer, der kan binde til opioidreceptorer, hvilket kan påvirke smertefølsomhed.

Til sidst har forskning vist, at Vitex kan have en virkning på serotonin. Det kan interagere med serotoninreceptorer, men virkningens betydning er endnu ikke helt forstået.

Samlet set er Vitex agnus-castus en plante med en bred vifte af potentielle sundhedsmæssige fordele, især for kvinder. Det indeholder en række aktive stoffer, der påvirker alt fra hormoner til neurotransmittere. Dog er det vigtigt at konsultere en læge, inden man begynder på en supplementering med Vitex, da det kan interagere med andre lægemidler og have bivirkninger.

Indholdsstoffer og virkning

Vitex agnus-castus, også kendt som munkpeber, har en lang historie inden for medicin. Det er en plante, der primært anvendes for dets modne bær. Disse bær indeholder en række aktive stoffer, der spiller en rolle i planteens medicinske effekter.

Et af hovedgrupperne af aktive stoffer i Vitex er labdan-type diterpenoider. De inkluderer forbindelser som Rotundifuran og Vitexilactone. Disse stoffer er kendt for deres potentielle biologiske aktiviteter, herunder antiinflammatoriske effekter.

Derudover findes der en flavonoid kaldet Casticin i Vitex. Denne flavonoid bruges som en biomarkør for kvaliteten af et specifikt ekstrakt kaldet Ze110. Casticin har vist sig at have interaktioner med opioidreceptorer, hvilket kan spille en rolle i symptomlindring ved visse kvindesygdomme.

Planten indeholder også forbindelser kendt som Clerodadienol og Vitetrifolin D, blandt andre. Disse forbindelser bidrager yderligere til plantens samlede biologiske aktivitet, selvom deres præcise rolle endnu ikke er fuldt forstået.

Et specifikt ekstrakt kaldet BNO-1095 indeholder en koncentreret mængde af disse aktive stoffer. Det er et ekstrakt med en 70:30 blanding af ethanol og vand og bruges ofte i brandnavnet Agnucaston.

Når det kommer til ikke-frugtdelene af planten, har bladene en højere mængde polyphenoler sammenlignet med rødderne. Disse polyphenoler er primært flavonoider og kan også bidrage til plantens medicinske egenskaber.

Sammenfattende er Vitex agnus-castus rig på en række aktive stoffer, der hver især eller i kombination kan have terapeutiske effekter. Disse omfatter alt fra diterpenoider til flavonoider, og de spiller en rolle i plantens traditionelle anvendelse til behandling af en række kvindelige sundhedsproblemer.

Kilder

  1. Zamani, M., Neghab, N., & Torabian, S. (2012). Therapeutic effect of Vitex agnus castus in patients with premenstrual syndrome. Acta medica Iranica50(2), 101–106. ↩︎
  2. Ambrosini, A., Di Lorenzo, C., Coppola, G., & Pierelli, F. (2013). Use of Vitex agnus-castus in migrainous women with premenstrual syndrome: an open-label clinical observation. Acta neurologica Belgica113(1), 25–29. https://doi.org/10.1007/s13760-012-0111-4 ↩︎
  3. Momoeda, M., Sasaki, H., Tagashira, E., Ogishima, M., Takano, Y., & Ochiai, K. (2014). Efficacy and safety of Vitex agnus-castus extract for treatment of premenstrual syndrome in Japanese patients: a prospective, open-label study. Advances in therapy31(3), 362–373. https://doi.org/10.1007/s12325-014-0106-z ↩︎
  4. Ma, L., Lin, S., Chen, R., Zhang, Y., Chen, F., & Wang, X. (2010). Evaluating therapeutic effect in symptoms of moderate-to-severe premenstrual syndrome with Vitex agnus castus (BNO 1095) in Chinese women. The Australian & New Zealand journal of obstetrics & gynaecology50(2), 189–193. https://doi.org/10.1111/j.1479-828X.2010.01137.x ↩︎
  5. Mirghafourvand, M., Mohammad-Alizadeh-Charandabi, S., Ahmadpour, P., & Javadzadeh, Y. (2016). Effects of Vitex agnus and Flaxseed on cyclic mastalgia: A randomized controlled trial. Complementary therapies in medicine24, 90–95. https://doi.org/10.1016/j.ctim.2015.12.009 ↩︎
Vurder post

Nyhedsbrev

Hver uge udforsker vi et nyt sundhedsområde, såsom hukommelse, depression eller muskelopbygning, og leverer et komplet overblik over de kosttilskud, aktiviteter og diæter, der er videnskabeligt bevist at effekt. Følg med for at få klar indsigt i, hvad der rent faktisk gør en forskel.

Ved at trykke ‘Tilmeld’ acceptere du vores privatlivspolitik.

Indsend fejl eller feedback

Evidensbaserede guides om sundhed