Alt du skal vide om Stamceller

Stamceller er særlige celler i kroppen, der har to unikke egenskaber: De kan dele sig og blive til flere stamceller, hvilket kaldes for selv-fornyelse. Og de kan udvikle sig til mange forskellige typer af celler i kroppen, en proces kendt som differentiering. Dette gør stamceller til utroligt vigtige komponenter for kroppens vækst, udvikling og helingsprocesser.

Tænk på stamceller som en slags altmulig-celler, der kan blive til det, kroppen har brug for, hvad enten det er hudceller, blodceller, eller celler i hjernen.

Hvordan virker stamceller?

Stamcellers funktion kan forklares gennem deres to grundlæggende egenskaber: evnen til at forny sig selv (selvfornyelse) og evnen til at udvikle sig til en række forskellige celletyper (differentiering).

Selvfornyelse: Stamceller har en unik evne til at dele sig og reproducere sig selv i længere perioder. Dette betyder, at fra en enkelt stamcelle kan der dannes flere stamceller, som bevarer det oprindelige cellers potentiale til at udvikle sig til forskellige celletyper.

Differentiering: Stamceller kan udvikle sig til forskellige celletyper i kroppen. Denne proces kaldes differentiering, hvor stamceller under rette betingelser og stimuli kan blive til specifikke celler, som kroppen har brug for, f.eks. muskelceller, røde blodceller, eller neuroner. Differentiering er afgørende for vækst, udvikling, og reparation af væv i kroppen.

Hvordan anvendes stamceller?

Vi anvender stamceller på flere forskellige måder:

 1. Reparation og regenerering: Kroppen bruger stamceller til at reparere og erstatte beskadigede eller slidte celler. Dette er særligt vigtigt i organer som huden og tarmene, som kontinuerligt gendanner sig selv.
 2. Udvikling: Under fosterudviklingen spiller stamceller en central rolle ved at danne det forskelligartede udvalg af celler, der udgør menneskekroppen.
 3. Terapeutisk anvendelse: I medicinsk sammenhæng forskes der i brugen af stamceller til at behandle en række sygdomme og tilstande. Forskere håber at kunne anvende stamceller til at regenerere beskadiget væv, behandle genetiske sygdomme, og som en del af kræftbehandlinger.

Hvad er stamcelleterapi?

Stamcelleterapi, også kendt som regenerativ medicin, er en innovativ behandlingsform, der sigter mod at genoprette funktionen af beskadiget eller dysfunktionelt væv ved hjælp af stamceller eller deres derivater.

Denne tilgang åbner nye muligheder for behandling af sygdomme og skader, hvor traditionelle metoder, som organtransplantation, støder på begrænsninger såsom mangel på donororganer.

Hvordan virker stamcelleterapi?

Processen begynder med at dyrke stamceller i laboratoriet. Disse celler kan være hentet fra patienten selv (autolog behandling) eller fra en donor.

I laboratoriet, bliver stamcellerne behandlet på en måde, der får dem til at ændre sig til bestemte typer af celler, som kroppen har brug for til at reparere væv, der er blevet skadet. Dette kaldes for differentiering. Forskerne bruger forskellige metoder til at “instruere” stamcellerne om, hvilken type celletype de skal blive til. Dette kan for eksempel være hjerteceller, hudceller eller nerveceller, afhængigt af, hvilken del af kroppen der skal repareres. Denne proces gør det muligt for forskerne at skabe den specifikke type celler, der er nødvendige for at behandle en bestemt tilstand eller sygdom.

Når stamcellerne har udviklet sig til den ønskede celletype, kan de transplanteres tilbage i patientens krop, hvor de indsprøjtes direkte ind i det skadede område. For eksempel, i tilfælde af hjertesygdom, kan specialiserede hjertemuskelceller indsprøjtes direkte ind i hjertemusklen for at hjælpe med at reparere og regenerere det beskadigede hjertevæv.

Forksning om stamcelleterapi

Forskning inden for regenerativ medicin er i rivende udvikling, og der er allerede gjort betydelige fremskridt. Forskere har for eksempel vist, at voksen knoglemarvsceller, som er vejledt til at blive hjerte-lignende celler, kan reparere hjertevæv hos mennesker.

Disse og lignende opdagelser understreger det enorme potentiale, som stamcelleterapi har for at forbedre behandlingsmulighederne for patienter med en række forskellige sygdomme.

Selvom der stadig er mange udfordringer og ubesvarede spørgsmål, fortsætter forskningen med at udforske og udvide grænserne for, hvad der er muligt med regenerativ medicin, hvilket lover godt for fremtidens sundhedspleje.

Hvor kommer stamceller fra?

Stamceller repræsenterer grundelementerne i kroppens regenerative system, med potentialet til at udvikle sig til forskellige celletyper og reparere beskadigede væv. Deres oprindelse og anvendelse spænder bredt, herunder fra tidlige udviklingsstadier til voksenlivet, hver med sine egne karakteristika og muligheder.

Stamcellernes oprindelse:

 • Embryonale stamceller: Disse udvindes fra blastocyster, som er embryoer på 3 til 5 dage gamle, bestående af ca. 150 celler. Disse celler er pluripotente, hvilket betyder, at de har kapaciteten til at udvikle sig til næsten enhver celletype i kroppen, hvilket gør dem til en værdifuld ressource for regenerativ medicin.
 • Voksne stamceller: Findes i små antal i forskellige væv hos voksne, som f.eks. knoglemarv og fedt. Disse celler har en mere begrænset evne til at udvikle sig til forskellige celletyper sammenlignet med embryonale stamceller.
 • Induceret pluripotente stamceller (iPSCs): Voksne celler, der genprogrammeres til at opnå egenskaber svarende til embryonale stamceller. Denne tilgang åbner op for muligheden for at undgå immunsystemets afvisning af nye stamceller og undgå etiske dilemmaer forbundet med brug af embryonale stamceller.
 • Perinatale stamceller: Fundet i amnionvæske og navlestrengsblod, disse celler kan udvikle sig til specialiserede celletyper og repræsenterer en lovende kilde til regenerativ behandling.
Et embryo er en tidlig udviklingsfase hos flercellede organismer. Hos mennesker refererer termen “embryo” til det tidlige stadie af udviklingen efter befrugtningen og frem til cirka ottende uge, hvorefter det benævnes et foster. Embryonale stamceller, derimod, er en type stamceller, der kan udvindes fra det indre cellelag i en meget tidlig embryo kaldet en blastocyst, som dannes få dage efter befrugtningen.

Kontroverser

For at forstå de etiske spørgsmål omkring anvendelsen af embryonale stamceller, er det vigtigt først at forstå, hvad embryonale stamceller er, og hvad in vitro fertilisering (IVF) indebærer.

Embryonale stamceller er celler, der udvindes fra embryoer, som kun er få dage gamle. På dette udviklingsstadium kaldes embryoet en blastocyst og består af ca. 150 celler. Disse celler er unikke, fordi de har potentialet til at udvikle sig til hvilken som helst af de over 200 forskellige celletyper, der findes i menneskekroppen. Denne egenskab gør dem utroligt værdifulde for medicinsk forskning og potentiel behandling af sygdomme, fordi de kan bruges til at reparere eller erstatte beskadigede væv og organer.

Vitro fertilisering (IVF) er en procedure, der anvendes til at hjælpe med befrugtning, hvor æg og sæd kombineres uden for kroppen i et laboratorium.

Når befrugtning sker, og embryoet begynder at udvikle sig, kan det efter nogle dage overføres til en kvindes livmoder i håbet om, at det vil fortsætte med at vokse til et fuldbyrdet graviditet.

Ofte produceres der flere embryoer, end der er behov for til implantation, hvilket efterlader nogle embryoer i overskud.

Etiske spørgsmål

Spørgsmålet opstår, når disse overskydende embryoer fra IVF-processen anvendes til at udvinde embryonale stamceller.

Kritikere af denne praksis påpeger, at det involverer destruktion af et tidligt menneskeligt liv, da embryoet bliver ødelagt i processen med at udvinde stamcellerne. Dette rejser spørgsmål om moralitet og etik ved anvendelse af menneskelige embryoer til videnskabelig forskning.

For at imødekomme disse bekymringer, anvender forskere ofte embryonale stamceller fra de overskydende embryoer, der er blevet doneret til videnskab med fuldt informeret samtykke fra de par, der gennemgik IVF-behandling.

Disse embryoer ville ellers ikke blive anvendt til at skabe en graviditet og ville typisk blive destrueret eller permanent opbevaret.

Denne praksis forsøger at balancere den videnskabelige og medicinske værdi af stamcelleforskning med de etiske bekymringer ved at anvende humane embryoer.

Videreudviklingen indenfor områder som inducerede pluripotente stamceller (iPSCs) tilbyder også alternative måder at opnå lignende forskningsmål uden brug af embryonale stamceller, hvilket potentielt kan mindske de etiske dilemmaer yderligere.

Hvorfor ikke bare bruge voksne stamceller?

Forskere udforsker stadig potentialet ved at anvende voksne stamceller i stedet for embryonale stamceller, men der er flere udfordringer:

 1. Effektivitet og fleksibilitet: Voksne stamceller er generelt set mindre fleksible end embryonale stamceller. Embryonale stamceller er pluripotente, hvilket betyder, at de kan udvikle sig til næsten enhver type celletype i kroppen. Dette gør dem særligt værdifulde for regenerativ medicin og forskning. Voksne stamceller er ofte multipotente, hvilket indikerer, at de har en mere begrænset evne til at udvikle sig til forskellige celletyper. Dette begrænser deres anvendelsesmuligheder i forhold til behandling af sygdomme.
 2. Reprogrammering til iPSCs: Forskere har udviklet metoder til at reprogrammere voksne stamceller til at opnå en tilstand svarende til embryonale stamcellers pluripotens, kendt som inducerede pluripotente stamceller (iPSCs). Selvom denne teknologi åbner op for nye muligheder og omgår nogle af de etiske dilemmaer forbundet med brug af embryonale stamceller, er processen stadig ineffektiv og kan medføre genetiske og epigenetiske anomalier.
 3. Risiko for uregelmæssigheder: Voksne stamceller kan akkumulere mutationer eller uregelmæssigheder på grund af miljømæssige faktorer eller replikationsfejl gennem en persons levetid. Dette kan potentielt øge risikoen for uregelmæssigheder, når disse celler anvendes til terapeutiske formål. På den anden side er embryonale stamceller udvundet i et meget tidligt stadium af udviklingen, hvilket teoretisk set minimerer risikoen for sådanne fejl.
 4. Anvendelsesmuligheder: På trods af fremskridtene inden for forskning i voksne stamceller, såsom opdagelsen af deres større tilpasningsevne end tidligere antaget, forbliver deres potentiale for at blive manipuleret til alle celletyper begrænset sammenlignet med embryonale stamceller. Dette gør embryonale stamceller mere tiltalende til visse former for forskning og potentielle behandlinger.

Samlet set, mens forskningen i voksne stamceller fortsætter og tilbyder lovende perspektiver, repræsenterer embryonale stamceller på nuværende tidspunkt et mere alsidigt værktøj for regenerativ medicin, på trods af de etiske og moralske spørgsmål, deres anvendelse rejser.

  Vurder post

  Nyhedsbrev

  Hver uge udforsker vi et nyt sundhedsområde, såsom hukommelse, depression eller muskelopbygning, og leverer et komplet overblik over de kosttilskud, aktiviteter og diæter, der er videnskabeligt bevist at effekt. Følg med for at få klar indsigt i, hvad der rent faktisk gør en forskel.

  Ved at trykke ‘Tilmeld’ acceptere du vores privatlivspolitik.

  Indsend fejl eller feedback

  Evidensbaserede guides om sundhed