Sådan vælger du den bedste hjemmepleje for forbedret livskvalitet

Valget af den rette hjemmepleje til en elsket kan være udfordrende, men med den rigtige tilgang kan det også tilbyde tryghed og støtte. Hjemmepleje handler ikke kun om at dække basale behov; det er også afgørende for at fremme livskvalitet og velvære.

Ved at vælge en udbyder, der leverer professionel og omfattende pleje, inklusiv terminal sygepleje, sikrer man, at den plejekrævende modtager den nødvendige omsorg og har mulighed for at forblive i sit eget hjem i livets sidste fase.


Typer af hjemmehjælp og deres betydning

Hjemmehjælp er opdelt i flere kategorier for at dække forskellige behov.

Hjemmepleje fokuserer på personlig hygiejne som badning og påklædning, mens hjemmesygepleje inkluderer sundhedsspecifikke ydelser som medicinadministration og sårpleje. Disse tjenester sikrer, at personer med begrænsede fysiske eller medicinske evner kan modtage den nødvendige pleje i eget hjem.

Madservice tilbyder daglige måltider, hvilket er afgørende for dem, der ikke kan forberede mad selv. Praktisk hjælp dækker opgaver som rengøring og tøjvask, hvilket hjælper med at opretholde et rent og sundt hjemmemiljø.

Note: Omkostninger ved hjemmehjælp Hjemmehjælp og hjemmesygepleje er gratis ydelser, mens der kan være en egenbetaling for madservice. I 2024 er maksimumprisen for en hovedret fastsat til 61 kroner.

Terminal sygepleje er en form for pleje, der er rettet mod at give støtte og omsorg til personer, der er i den sidste fase af en terminal sygdom, hvor sygdommen ikke længere reagerer på kurativ behandling, og hvor forventet levetid er kort. Formålet med terminal sygepleje er ikke at helbrede sygdommen, men snarere at sikre patientens komfort og livskvalitet i deres sidste tid.

Denne type pleje fokuserer på lindring af symptomer og smerter, og den omfatter en holistisk tilgang, hvor både de fysiske, psykologiske, sociale og åndelige behov adresseres. Terminal sygepleje kan inkludere administration af smertestillende medicin, hjælp til at håndtere åndenød, samt støtte og rådgivning til både patienten og deres pårørende.

Terminal sygepleje ydes ofte i hjemmet, så personen kan være i vante omgivelser omgivet af familie, men den kan også foregå på hospicer eller i særlige palliative afdelinger på hospitaler. Målet er at skabe så meget ro og værdighed omkring patienten som muligt i livets sidste fase.

Fleksibel hjemmehjælp og klippekort

Fleksibel hjemmehjælp tillader bytte af visse ydelser, såsom at erstatte praktisk hjælp med sociale aktiviteter, hvis du modtager begge former for støtte. I nogle kommuner tilbydes et klippekort, som giver svage ældre ret til ekstra hjælp, der kan anvendes fleksibelt til forskellige formål.

Berettigelse til hjemmehjælp

Hjemmehjælp er tilgængelig for ældre, handicappede eller personer, der midlertidigt eller varigt på grund af sygdom eller sociale årsager ikke kan håndtere daglige opgaver.

Hjælpen er designet til at støtte selvstændighed og sikre, at alle har mulighed for at blive i eget hjem så længe som muligt.

Procedure for at modtage hjemmehjælp

For at modtage hjemmehjælp kan du kontakte din kommune direkte, eller dine pårørende, læge eller hospital kan gøre det på dine vegne.

En visitator fra kommunen vil derefter besøge dig for at vurdere dit behov og afgøre, hvilken hjælp du er berettiget til.

Hjemmehjælp er ikke en statisk ydelse; den reevalueres løbende for at sikre, at den matcher dine nuværende behov.

Sådan finder du den rette hjemmepleje

Når du står overfor opgaven at vælge hjemmepleje til en nærtstående, er det vigtigt at træffe en velovervejet beslutning, der sikrer kvalitet og omsorg. Denne vejledning giver dig en struktureret tilgang til at finde den rette hjemmepleje, der opfylder både de specifikke behov og ønsker hos den plejekrævende.

Trin 1: Identificer specifikke behov og ønsker

Start med at kortlægge de specifikke behov og ønsker, den plejekrævende har. Dette inkluderer alt fra daglig personlig pleje som badning og påklædning til mere komplekse sundhedsbehov som medicinhåndtering og sårpleje. Forståelse af disse behov er fundamentalt for at kunne vælge den rette type pleje.

Trin 2: Udforsk og evaluer potentielle plejeudbydere

 • Research: Brug online platforme til at læse anmeldelser og få anbefalinger, hvilket kan give et indtryk af udbydernes kvalitet og pålidelighed.
 • Møder: Arranger møder med potentielle plejeudbydere for at vurdere, om de forstår og kan imødekomme de identificerede behov. Dette er også en god lejlighed til at vurdere, om der er en god personlig kemi, hvilket er vigtigt for et succesfuldt samarbejde.

Trin 3: Vurder plejernes fleksibilitet og kommunikationsevner

 • Fleksibilitet: Sørg for, at plejeudbyderen er villig og i stand til at tilpasse sig ændringer i behov og præferencer over tid.
 • Kommunikation: Bevæg dig fremad med en udbyder, der vægter åben og regelmæssig kommunikation højt. Dette er afgørende for at sikre, at plejen tilpasses efterhånden som den plejekrævendes situation udvikler sig.

Trin 4: Gennemfør regelmæssige evalueringer

Indgå i en aftale om regelmæssige evalueringer med plejeudbyderen for at sikre, at plejen fortsat opfylder den plejekrævendes behov. Disse evalueringer er vigtige for løbende at kunne justere og forbedre plejen.

Trin 5: Overvej de økonomiske aspekter

 • Undersøg finansielle muligheder: Før du træffer en endelig beslutning, undersøg hvilke forsikringsordninger og betalingsmuligheder udbyderen accepterer. Vær også opmærksom på eventuelle ekstra gebyrer eller krav om langsigtede kontrakter.
 • Budgettering: Sikre, at du har en klar forståelse af alle omkostninger forbundet med plejen for at undgå uforudsete udgifter og økonomisk pres.

Ved at følge denne trin-for-trin guide, kan du mere systematisk og effektivt finde og vælge en hjemmeplejeudbyder, der bedst imødekommer din kæres behov og bidrager positivt til deres livskvalitet.

Reglen om det frie valg

Det danske koncept om “Frit valg” giver ældre og andre berettigede borgere mulighed for selv at vælge, hvem der skal levere bestemte offentlige serviceydelser såsom madservice, personlig og praktisk hjælp, og plejeboliger. Dette initiativ blev lanceret for at forbedre tilfredsheden med de offentlige serviceydelser ved at give borgere kontrol over deres valg af leverandører. Her er nogle nøglepunkter i frit valg-konceptet:

Formål:

 • Formålet med frit valg er at øge tilfredsheden og kvaliteten af de offentlige serviceydelser ved at lade borgere vælge den leverandør, der passer bedst til deres behov.
 • Konceptet fremmer konkurrence mellem leverandørerne, hvilket kan bidrage til at forbedre kvalitet og effektivitet i ydelserne.

Hvordan det fungerer:

 • Borgere, som er visiteret til hjemmehjælp, har ret til at vælge mellem mindst to forskellige leverandører af disse tjenester. Dette kan inkludere den kommunale leverandør samt en eller flere private leverandører.
 • Kommunerne sikrer dette valg ved enten at indgå kontrakter med flere leverandører eller ved at udstede fritvalgsbeviser.

Historik og Udvikling:

 • I 2002 blev frit valg af plejeboliger indført.
 • I 2003 udvidede man dette til også at omfatte hjemmehjælp, herunder personlig hjælp og pleje samt støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet.
 • Rehabiliteringsforløb, der blev lovpligtige i 2015, kan også inddrage private leverandører, selvom kommunerne ikke er forpligtede til at tilbyde frit valg her.

Fritvalgsbeviset

 • Et fritvalgsbevis tillader borgere, der er visiteret til hjælp efter Servicelovens § 83, at indgå aftale direkte med en CVR-registreret virksomhed om udførelsen af den nødvendige hjælp.
 • Beviset giver borgeren større fleksibilitet og kontrol over, hvem der udfører de pågældende serviceydelser.

Frit valg-konceptet reflekterer en generel tendens i mange offentlige serviceområder mod mere brugerindflydelse og tilpassede løsninger, som skal sikre, at individuelle behov og præferencer tilgodeses bedst muligt.

Vurder post

Nyhedsbrev

Hver uge udforsker vi et nyt sundhedsområde, såsom hukommelse, depression eller muskelopbygning, og leverer et komplet overblik over de kosttilskud, aktiviteter og diæter, der er videnskabeligt bevist at effekt. Følg med for at få klar indsigt i, hvad der rent faktisk gør en forskel.

Ved at trykke ‘Tilmeld’ acceptere du vores privatlivspolitik.

Indsend fejl eller feedback

Evidensbaserede guides om sundhed