Alt du skal vide om mTOR

mTOR (mamalian Target of Rapamycin) er et protein, der spiller en central rolle i reguleringen af celle vækst, celledeling, og cellernes evne til at overleve og reparere sig selv.

Det er en del af et større signalnetværk, der reagerer på næringsstoffer, energiniveauer og andre eksterne signaler. Ved at aktivere eller hæmme forskellige processer i cellen hjælper mTOR med at sikre, at cellerne vokser og deler sig korrekt, og at kroppen kan tilpasse sig ændringer i miljøet. mTOR er derfor vigtig for både normal cellefunktion og udviklingen af visse sygdomme, herunder kræft og neurodegenerative sygdomme.

Forskellige problemer opstår når mTOR ikke fungerer rigtigt. Hvis mTOR er for aktivt hele tiden, kan celler vokse for hurtigt eller blive til kræftceller. Omvendt, hvis mTOR ikke er aktivt nok, kan det føre til andre problemer, som at cellerne ikke kan reparere sig selv ordentligt. Derfor er forskere interesserede i at forstå præcis, hvordan mTOR fungerer, så de kan finde måder at holde cellernes vækst og sundhed i balance.

mTORC1 og mTORC2

mTOR er grundlæggende et enzym, der regulerer flere cellulære processer, herunder proteinsyntese, autophagi (cellens oprydningssystem), og celledeling. Dets aktivitet er kritisk for at opretholde cellulær homeostase og respons på miljømæssige ændringer.

mTOR fungerer gennem to forskellige komplekser: mTORC1 og mTORC2, hver med unikke roller og reguleringsmekanismer.

mTORC1

mTORC1 fremmer anabolisme – processer, der bygger cellulære komponenter – og hæmmer katabolisme, nedbrydning af cellens komponenter. Det gør den ved at:

 • Øge proteinsyntesen: mTORC1 aktiverer S6 kinase og hæmmer 4E-BP1, som begge er involveret i at initiere proteinsyntese, hvilket resulterer i celle vækst og proliferation.
 • Regulere autophagi: Ved at hæmme ULK1 komplekset, undertrykker mTORC1 autophagi, processen hvor cellen nedbryder og genanvender sit eget materiale.
 • Fremme lipidsyntese: Ved at aktivere SREBP1, stimulerer mTORC1 produktionen af lipider, som er vitale for cellemembraner og som energilager.
 • Energi metabolisme: mTORC1 sensorer tilgængeligheden af næringsstoffer og energi, og justerer cellens metabolisme derefter.

mTORC2

mTORC2’s roller er mere knyttet til celles overlevelse og organisation. Den er involveret i:

 • Celleoverlevelse: Ved at fosforylere AKT/PKB på Ser473, faciliterer mTORC2 signalveje, der fremmer celleoverlevelse og vækst.
 • Cytoskeletets organisation: mTORC2 regulerer actin cytoskelettet, som er afgørende for cellemobilitet, celleform og endocytose.
 • Regulering af lipider: mTORC2 påvirker også celle membranens dynamik og funktion ved at regulere visse aspekter af lipidsyntesen.

Dysregulering og Sygdom

Dysregulering af mTOR-signalvejen er forbundet med en række sygdomme:

 • Kræft: Overaktiv mTORC1 kan føre til ukontrolleret celle vækst og tumor udvikling. Mange kræfttyper viser høj mTOR aktivitet.
 • Metaboliske lidelser: mTOR’s rolle i energi metabolisme og autophagi gør det til en nøglespiller i sygdomme som diabetes og fedme.
 • Neurologiske lidelser: mTOR dysregulering er blevet knyttet til neurodegenerative sygdomme og intellektuelle handicap.

Forskning i at målrette mod mTOR-signalvejen for terapeutisk intervention er intens. Inhibitorer som rapamycin og dets analoger (rapaloger) anvendes allerede i behandlingen af visse kræftformer og organtransplantation. Nyere strategier fokuserer på mere selektiv og effektiv modulation af mTOR-aktivitet for at minimere bivirkninger og forbedre behandlingsudfald i et bredt spektrum af sygdomme.1

mTOR Signalveje

Signalveje i biologien refererer til serier af kemiske og molekylære begivenheder, der overfører information fra en celle til en anden eller inden i cellen selv. De fungerer som kommunikationsnetværk, der styrer cellens reaktioner på ændringer i miljøet, såsom tilstedeværelsen af næringsstoffer, hormoner, stress og andre signaler. Disse veje kan aktivere eller hæmme specifikke gener, ændre celleadfærd, påvirke celle vækst, differentiering, overlevelse, og meget mere.

I konteksten af mTOR signalvejen involverer disse processer detektion og reaktion på signaler som vækstfaktorer, energitilgængelighed, og aminosyrer for at regulere celle metabolisme, vækst og overlevelse.

Både mTORC1 og mTORC2 er centrale aktører i cellens evne til at reagere på eksterne og interne signaler, hvilket påvirker celle vækst, metabolisme, overlevelse og mange andre vitale funktioner. Forstyrrelser i disse signalveje kan føre til en række sygdomme, hvilket gør mTOR til et vigtigt mål i udviklingen af behandlingsstrategier mod disse tilstande.2

Signalveje der fører til mTORC1:

 1. Vækstfaktorer: Aktiverer mTORC1 ved først at stimulere AKT, som derefter fosforylerer og inaktiverer TSC-komplekset. Dette frigør Rheb, som aktiverer mTORC1.
 2. Energi Status: Lavt energiniveau (ATP) aktiverer AMPK, som enten kan fosforylere og aktivere TSC-komplekset eller direkte fosforylere Raptor for at hæmme mTORC1.
 3. Ilt Niveauer: Ved iltmangel aktiveres TSC-komplekset gennem forskellige mekanismer, herunder REDD1, hvilket fører til hæmning af mTORC1.
 4. Aminosyrer: Aminosyrer aktiverer mTORC1 uafhængigt af TSC-komplekset, sandsynligvis gennem Rag GTPaser, som fremmer interaktionen mellem mTORC1 og dens aktivator Rheb.

Signalveje der fører til mTORC2:

Detaljerne om, hvad der præcist aktiverer mTORC2, er stadig uklare. Dog antydes det, at vækstfaktorer muligvis spiller en rolle i aktiveringen af mTORC2 gennem mSIN1’s PH-domæne, hvilket kunne fremme translokationen af mTORC2 til cellemembranen for at fosforylere AKT på Ser473.

Funktioner af mTORC1:

 • Proteinsyntese: mTORC1 stimulerer proteinsyntese ved at fosforylere 4E-BP1 og S6K1, hvilket fører til øget translation og ribosom biogenese.
 • Autophagi: Ved at fosforylere og hæmme ULK1 og ATG13, undertrykker mTORC1 autophagi, en proces for nedbrydning og genbrug af cellens egne komponenter.
 • Lipidsyntese: mTORC1 fremmer lipidsyntese ved at aktivere SREBP1 og muligvis andre faktorer som PPARγ.
 • Mitokondriel Metabolisme og Biogenese: mTORC1 påvirker mitokondriernes funktion og antal ved at regulere udtrykket af gener relateret til oxidative processer og mitokondriel biogenese.

Funktioner af mTORC2:

 • Celleoverlevelse og Metabolisme: mTORC2 er vigtig for fuld aktivering af AKT, hvilket fremmer celleoverlevelse og forskellige metaboliske processer.
 • Cytoskeletets Organisation: mTORC2 påvirker cytoskelettets dynamik, hvilket er vigtigt for celleformen, bevægelse og andre fysiske processer i cellen.

Fremtidig Forskning

Selvom betydelige fremskridt er gjort i forståelsen af mTOR signalvejen, er der stadig mange ubesvarede spørgsmål, især vedrørende mTORC2’s regulering og funktion, integrationen mellem mTORC1 og mTORC2, og deres præcise roller i forskellige væv og sygdomme. Yderligere forskning på disse områder vil ikke kun udvide vores forståelse af cellulær biologi, men også fremme udviklingen af terapeutiske strategier mod sygdomme som kræft og type 2 diabetes.

Om Rapamycin og navnet mTOR

Rapamycin er et lægemiddel, der oprindeligt blev opdaget i jorden på Påskeøen (Rapa Nui) som et produkt produceret af bakterien Streptomyces hygroscopicus. Det har immunosuppressive egenskaber og bruges til at forhindre organafstødning efter transplantationer. Rapamycin hæmmer aktiviteten af mTOR (mammalian target of rapamycin), et centralt protein i reguleringen af celle vækst og metabolisme.

Navnet mTOR, som står for “mammalian target of rapamycin”, kommer fra dets følsomhed over for rapamycin. mTOR blev identificeret gennem studier, der søgte at forstå, hvordan rapamycin udførte sine virkninger på celler, hvilket førte til opdagelsen af dette protein og dets centrale rolle i mange vitale cellefunktioner.

Hvad er PI3K-PKB/AKT-mTOR?


PI3K-PKB/AKT-mTOR refererer til en vigtig signalvej i celler, der spiller en central rolle i reguleringen af celleoverlevelse, vækst, proliferation, og metabolisme. Her er en hurtig gennemgang af hovedkomponenterne og funktionen i denne pathway:

 1. PI3K (Phosphoinositide 3-kinaser): Når en celle modtager et signal fra en vækstfaktor eller et hormon, aktiveres PI3K. Dette enzym omdanner molekyler i cellemembranen til sekundære budbringere, der aktiverer AKT.
 2. PKB/AKT (Protein Kinase B): AKT er et vigtigt protein, som bliver aktiveret af de sekundære budbringere produceret af PI3K. AKT er involveret i mange processer såsom celleoverlevelse, vækst, og glukosemetabolisme.
 3. mTOR (Mammalian Target of Rapamycin): AKT kan aktivere mTOR, som er en del af to komplekser, mTORC1 og mTORC2. Disse komplekser koordinerer cellens respons til næringsstoffer, energiniveauer, og andre eksterne signaler. mTORC1 fremmer proteinsyntese og celle vækst, mens mTORC2 blandt andet regulerer celleoverlevelse og cytoskelettets organisation.

Samlet set spiller PI3K-PKB/AKT-mTOR signalvejen en afgørende rolle i mange aspekter af cellefunktionen og er ofte dysreguleret i forskellige typer af kræft, hvilket gør den til et vigtigt mål for kræftbehandling.

PI3K/AKT/mTOR pathway

PI3K/AKT/mTOR er særligt fremtrædende for sin rolle i udviklingen af kræft og er et primært mål for kræftbehandling. Her er en detaljeret beskrivelse af hvert trin i signalvejen:

PI3K/AKT/mTOR pathwayen er en central signalvej i celler, der regulerer en række vigtige cellulære processer, herunder vækst, overlevelse, proliferation, og metabolisme. Den er særligt fremtrædende for sin rolle i udviklingen af kræft og er et primært mål for kræftbehandling. Her er en detaljeret beskrivelse af hvert trin i signalvejen:

 1. PI3K (Phosphoinositide 3-kinaser): Aktiveringen af PI3K sker som respons på forskellige signaler, såsom binding af vækstfaktorer til deres receptorer på cellemembranen. PI3K omdanner PIP2 (Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate) til PIP3 (Phosphatidylinositol 3,4,5-trisphosphate), som virker som et sekundært budbringer molekyle.
 2. AKT (Protein Kinase B): PIP3 tiltrækker og aktiverer AKT, som translokeres til cellemembranen, hvor det fosforyleres og aktiveres. AKT er en serin/threonin kinase, der spiller en central rolle i reguleringen af celleoverlevelse ved at hæmme apoptotiske processer og fremme celle vækst og proliferation.
 3. mTOR (Mammalian Target of Rapamycin): AKT kan direkte eller indirekte aktivere mTOR, som er en del af to komplekser kendt som mTORC1 og mTORC2. mTORC1 fremmer anabolisme (fx proteinsyntese og lipidsyntese) og hæmmer katabolisme (fx autophagi), hvilket bidrager til celle vækst og overlevelse. mTORC2 er involveret i reguleringen af cytoskelettet og påvirker også celleoverlevelse og -proliferation.

Signalvejen er tæt reguleret og spiller en kritisk rolle i cellefysiologi. Dysregulering af PI3K/AKT/mTOR pathwayen er almindelig i mange kræfttyper, hvor den kan fremme tumorvækst og -overlevelse. Dette har ført til udviklingen af flere målrettede terapier, der søger at hæmme forskellige komponenter i signalvejen som en del af kræftbehandling.3

Kilder

 1. Multifaceted role of mTOR (mammalian target of rapamycin) signaling pathway in human health and disease (Nature.com) ↩︎
 2. Laplante, M., & Sabatini, D. M. (2009). mTOR signaling at a glanceJournal of cell science122(Pt 20), 3589–3594. https://doi.org/10.1242/jcs.051011 ↩︎
 3. Paplomata, E., & O’Regan, R. (2014). The PI3K/AKT/mTOR pathway in breast cancer: targets, trials and biomarkersTherapeutic advances in medical oncology6(4), 154–166. https://doi.org/10.1177/1758834014530023 ↩︎
Vurder post

Nyhedsbrev

Hver uge udforsker vi et nyt sundhedsområde, såsom hukommelse, depression eller muskelopbygning, og leverer et komplet overblik over de kosttilskud, aktiviteter og diæter, der er videnskabeligt bevist at effekt. Følg med for at få klar indsigt i, hvad der rent faktisk gør en forskel.

Ved at trykke ‘Tilmeld’ acceptere du vores privatlivspolitik.

Indsend fejl eller feedback

Evidensbaserede guides om sundhed