Log ind

Mærke: membrantransport

Natrium-kaliumpumpen

Natrium-kaliumpumpen er et membranprotein, der sidder på tværs af cellemembranen. Det bliver også kaldt for Na+/K+-ATPase eller Na/K-pumpen. Pumpen sørger for ionbalancen er optimal. Det

Faciliteret Diffusion

Diffusion og cellemembranen Cellemembranen er selektiv permeable. Det betyder, at cellemembranen regulerer, hvilke stoffer der kommer ind og ud af cellen. Der er forskellige måder

Simpel Diffusion

Først og fremmest, hvad er diffusion? Før vi kan forstå Simpel Diffusion er først nød til at forstå hvordan diffusion grundlæggende fungerer. Vi kender diffusion

Endocytose og Eksocytose

Endocytose og Eksocytose er metoder, som cellerne bruger til at flytte store materialer ind, eller ud af cellerne. Det specielle ved disse metoder er, at

Diffusion

Diffusion er blot betegnelsen for en bevægelse. En bevægelse af et stof fra et område med høj koncentration af det pågældende stof, overmod et område

Passiv transport

Passiv transport er en betegnelse, der dækker over transport af et stof igennem en cellemembran uden forbrug af energi. Det kan blandt andet ske ved

Aktiv transport

Aktiv transport er en betegnelse, der dækker over transport af et stof igennem en cellemembran ved brug af energi. Hvis du tænker cellemembranen som cellens

Nyhedsbrev