Log ind

Mærke: Biokemi

Ioner

En ion er et molekyle eller atom, der har givet afkald på en eller flere elektroner. Atomer er som udgangspunkt neutrale, hvilket betyder, at de

Glukagon

Glukagon er et hormon som sammen med insulin regulerer glukosen i blodet (blodsukkeret). Kort fortalt, så fremmer glukagon leverens omdannelse af glykogen til glukose. Derefter

Glykogen

Glykogen er grundlæggende et sukkerstof, der er sat på “lager” (klar til brug), når kroppen mangler energi. Glykogen sker imellem måltider – når vi har

Glykogene aminosyrer

De glykogene aminosyrer er en kategori, som omfatter en række aminosyrer, der kan omdannes til glukose eller glykogen.   De glykogene aminosyrer er: Arginin, Histidin,

Ketogene aminosyrer

En måde at kategorisere aminosyre er ved at kategorisere det efter, hvad det nedbrydes til ifm. energiproduktion. Der findes forskellige aminosyrer såsom: De ketogene aminosyrer

Ketogenese

Når kroppen er i “ketose”, vil ketogenese aktiveres. At kroppen er i ketose betyder, at der ikke er kulhydrater til stede, der kan benyttes til

Glukoneogenese

Glukoneogenese er dannelsen af glykogen eller glukose fra andre stoffer end kulhydrater. Det er den sidste proces, der sættes i værk til at danne glukose

Glukose

Grundlæggende er glukose et sukkerstof, der bruges som en energikilde i kroppen. Vi kender bedst glukose som blodsukker, der reguleres af forskellige hormoner, og som

Cytoplasma

Cytoplasma er en betegnelse for væsken, der indeholder alle cellens elementer (organellerne). Væsken er en komples opløsning af proteiner, nukleinsyre, nukleotider. For at holde på

Nyhedsbrev